Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Benedikt XVI. (nejen) charismatikům

14.07.2007, kategorie: Charismatická obnova

„Milí představitelé nových hnutí v církvi! Vitalita vašich komunit je znamením činné přítomnosti Ducha Svatého. Právě z víry církve a z bohatství plodů Ducha Svatého se zrodilo vaše poslání. Přeji vám, aby vás bylo stále víc, abyste mohli sloužit věci Božího království v dnešním světě. Věřte, že Boží láska vás doprovází, a snažte se, aby byla přítomná v živých tkáních církve, zejména tam, kam kněz, řeholník nebo řeholnice dojít nemůže. Hnutí, ke kterým patříte, jsou různorodá. Čerpáte z učení různých škol spirituality uznaných církví. Využívejte moudrosti svatých, čerpejte z jejich dědictví. Formujte svou mysl a srdce na dílech velkých mistrů a svědků víry, pamatujte, že dědictví duchovních škol nesmí zůstat uzamčeno v klášterech nebo v knihovnách jako poklad v trezoru. Evangelijní moudrost, načerpanou z děl velkých světců a ověřenou vlastním životem, je třeba vnášet zralým způsobem – ne dětinsky, ale také ne agresivně – do světa kultury a práce, do světa médií a politiky, do světa rodinného a společenského života. Měřítkem pravdivosti vaší víry a poslání, které nechce poutat pozornost na sebe, ale které skutečně probouzí víru a lásku, ať je srovnání s vírou Mariinou. Zhlížejte se v jejím srdci jako v zrcadle. Staňte se jejími žáky!

Když apoštolové po naplnění Duchem Svatým vyšli hlásat evangelium do celého světa, jeden z nich – apoštol lásky Jan – přijal Marii k sobě zcela zvláštním způsobem (srov. Jan 19,27). Hluboké spojení s Ježíšem a Marií mu dovolilo účinně hlásat, že „Bůh je láska“ (1 Jan 4,8.16). Tato slova jsem citoval i já v poselství první encykliky svého pontifikátu: „Bůh je láska“ – Deus caritas est! Tato pravda o Bohu je nejdůležitější a nejpodstatnější. Všem těm, pro které je obtížné uvěřit v Boha, dnes opakuji: „Bůh je láska.“ Staňte se i vy, drazí přátelé, svědky této pravdy. Skutečně se jimi stanete, budete-li se učit v Mariině škole. Po jejím boku zakusíte, že Bůh je láska, a tohoto milujícího Boha budete přinášet do světa v bohatství a různorodosti způsobů, které vám Duch Svatý napoví. Chvála Kristu!“

(Slova papeže Benedikta XVI., kterými se obrátil na hnutí a komunity v Čenstochové při své letošní návštěvě Polska, zpracoval Vít Valtr) - převzato z časopisu Effatha 2/2006


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump