Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Bůh nám dává sám sebe

22.09.2009, autor: Benedikt XVI., kategorie: Ukázky z knih

Bůh nemůže dát víc než sám sebe. V Ježíši se nám Bůh cele daroval, to znamená, že nám dal všechno. Kromě toho nebo mimo to pro nás nemůže existovat žádné další zjevení, které by bylo schopno sdělit více nebo Kristovo zjevení nějak doplnit. V něm, v Synu, je nám všechno řečeno a všechno darováno. Avšak naše chápavost je omezená, proto poslání Ducha spočívá v tom, aby církev stále novým způsobem, od generace ke generaci, uváděl do velikosti Kristova tajemství. Duch neklade vedle Krista cosi jiného nebo nového; kromě Kristova zjevení není žádná další úroveň zjevení, jak to někteří tvrdí. Naopak: „Z mého vezme,“ říká Kristus v evangeliu (Jan 16,14). A jako Kristus říká jen to, co slyší a přijímá od Otce, tak také Duch svatý je mluvčím Krista. „Z mého vezme.“ Nevede nás na jiná místa, která jsou od Krista vzdálená, ale uvádí nás stále hlouběji do Kristova světla. Proto je křesťanské zjevení staré i stále nové zároveň.

Homilie, 7. května 2005.

Ukázka je z knihy 365 dní s Benediktem XVI., kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump