Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Bůh se mnou učinil veliké věci

10.06.2002, autor: František, Praha, kategorie: Svědectví
Tato část Mariánského chvalozpěvu mě natolik oslovila, že se s vámi chci rozdělit o zkušenost z "Obnovy v Duchu Svatém", která proběhla na přelomu loňského roku v Praze-Stodůlkách.

Vlastně jsem se ani nemínil přihlásit. Cítil jsem vnitřní překážky, antipatie k různým lidem, nechuť... Nakonec jsem se přihlásil doslova za pět minut dvanáct. Ústy mé ženy a prostřednictvím jedné animátorky Obnovy zapracoval Duch Svatý.

Najednou jsem zatoužil prohloubit svůj vztah k Bohu, modlitbě, přál jsem si uzdravení svých vnitřních zranění - o mnohých jsem neměl ani tušení. Toužil jsem znovu nalézt ztracenou radost, pokoj, najít nové cesty. Na počátku semináře jsem prožíval vnitřní neklid, nepochopení, rozpolcenost srdce, hádky, především ve své rodině (máme tři děti). Když jsem později přemýšlel o tom, jak jsem dřív každou rodinou oslavu zkazil zlým jednáním nebo mlčením a mračením se, po vnitřním procitnutí vyvolaném Obnovou jsem uvnitř stále častěji pomýšlel na sebevraždu. Svědomí mi v plnosti ukázalo chyby, mezery, nezralost či nepochopení sebe sama ve vztahu k Bohu, k ženě, k dětem i k ostatním. Viděl jsem, jak jsem jim ublížil. Nejhorší bylo, že jsem si své zlé jednání nechtěl vnitřně přiznat a potlačoval jsem je. Až při přímluvné bohoslužbě za uzdravení Pán se mnou učinil veliké zázraky.

Plně jsem pocítil, jak mě miluje, že jsem pro něj jedinečný - jako jste pro něj jedineční všichni vy, kteří čtete toto svědectví. Začal jsem se radovat z modlitby. Vím, že i přes své chyby, kterých mám stále hodně, toužím být Božím nástrojem a hledat jeho vůli. Mám také velkou radost ze setkání s Pánem při každodenní četbě Písma.

Prožívám ale také uzdravení ve vztahu k ženě a k dětem, začínám chápat mnoho nových skutečností o vzájemné lásce, důvěře, úctě. V neposlední řadě se raduji také z pravidelného setkávání s bratry a sestrami z našeho společenství.

Od té doby mé srdce chválí Pána, protože mi dal novou radost. Cítím, že jsem milován, a také miluji. Mám pokoj v duši a jsem šťastný.

------

FRANTIŠEK, farnost sv. Jakuba St., Praha-Stodůlky


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump