Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Co se myslí tvrzením, že Obnova je milostí pro celou církev?

13.08.2011, autor: Charles Whitehead, kategorie: Charismatická obnova

Hovoříme o milosti, která je nabízena zdarma každému, a proto nesmí být identifikována s žádným konkrétním uskupením v církvi, ať už tradičním, progresivním, liberálním nebo konzervativním. Ta milost je pro každého a nemůže být omezena příslušností k jedné určité skupině. Proto je třeba dávat pozor, abychom se nestali soudci druhých a neříkali jim, co mají dělat, abychom nekázali církvi, jak by měla jednat. Jistě, naše poslání má i prorocký rozměr, když hlásáme evangelijní pravdy a vydáváme svědectví o díle Ducha svatého, proměňujícím životy, ale nesmíme se pokoušet zneužít milost Obnovy k soudu nad druhými nebo k podpoře vlastních názorů. Je třeba učit se následovat Ducha ve všem, co konáme a říkáme.

Charismatická obnova nevěnuje moc času vlastnímu růstu a úspěchu. Pokud se budeme starat o to, abychom žili v poslušnosti a věrnosti Bohu a tomu, co od nás žádá, není už naší starostí, zdali katolická charismatická obnova „uspěje“ či ne. Křest Duchem svatým není naším vlastnictvím, je to Boží dar pro celou církev. Proto se máme soustředit spíše na Boží vůli pro církev a pro nás samé, tedy pro tebe a pro mne. Máme konat Jeho vůli, ne naši vlastní, a k tomu nepotřebujeme rozumět všemu, co Bůh koná. Jsme povoláni k věrnosti, ne nutně k úspěšnosti v očích tohoto světa.

Říkáme-li, že charismatická obnova je milost pro celou církev, znamená to, že je nabízena jak pro osoby duchovní, pro řeholníky, tak i pro laiky. Laici ji nesmí usurpovat takovým způsobem, že by biskupům a kněžím zamezovali ve vykonávání jejich služby duchovních otců a pastýřů. Na druhé straně Obnova nemůže být vyhrazena duchovenstvu ve smyslu, že by laici nemohli používat Bohem dané dary a charismata ve službě bližním a Bohu. Každý z nás by měl používat svá obdarování a čas k tomu, abychom si navzájem pomáhali v duchovním růstu. V tomto smyslu je Obnova evidentně darem pro celou církev.

Moc Ducha potřebuje pro svůj život každý a my můžeme druhým pomoci ji přijmout, neboť jsme zažili, jak velice Otec touží po tom, aby na nás vylil svého Ducha. Sám Ježíš to vyjádřil slovy: „Čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ (Lk 11,9-15).

Naším posláním je ukazovat na opomíjené duchovní zdroje, které jsou k dispozici pro nás pro všechny a je potřeba si je přivlastnit, abychom mohli růst v důvěře a byli připraveni konat s Bohem a pro Boha dobré dílo pro jeho lid.

Ukázka je z knihy Katolická charismatická obnova, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump