Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Come to me! - Pojďte ke mně! (2015)

13.01.2015, kategorie: Charismatická obnova


Drazí bratři a sestry v Kristu!

„Pojďte ke mně!“

Na toto Pánovo volání odpověděly v modlitbě 31. května 2014 tisíce mladých z katolické charismatické obnovy, kteří se spojili dohromady v 50 zemích na 6 kontinentech.
Modlili jsme se za obrácení mladých a jednotu mezi mládeží katolické charismatické obnovy. Bylo to velké požehnání pro všechny z nás. A chceme se modlit znova! Tentokrát při velmi zvláštní příležitosti. Katolická charismatická obnova začala 18. února 1967 když skupina studentů v Duquesne poprvé zakusila nové vylití Ducha Svatého. Tento den, 18. února, je ideální pro nás, celosvětovou mládež katolické charismatické obnovy, sjednotit se opět v modlitbě.
Pán volá mládež katolické charismatické obnovy, aby se vrátila se ke své první lásce, obdržela znova Jeho lásku a přimlouvala se za ty mladé lidi na světě, kteří nikdy Ježíše nepotkali osobně a nezažili křest v Duchu svatém.

Sjednoťme se opět v modlitbě!

Vzdávejme díky za tuto milost, kterou nám Bůh neustále dává!

Chvalme Pána naše vyvolení stát se darem pro církev!

Setkejme se v Duchu a modleme za obrácení a obnovení celé mládeže na tomto světě!

Vraťme se k Pánu a obdržme od něj růst v duchovní zralosti pro mládež katolické charismatické obnovy!

„Pojďte ke mně!“ je jeho pozvání pro nás.

Detaily projektu modlitby mládeže „Pojďte ke mně!" 2015

• Datum: 18. února 2015. Shromáždíme se v modlitbě na výše jmenované úmysly.
• Místo: v našich farnostech, komunitách, modlitebních skupinách, pokud možno v přítomnosti Nejsvětější Svátosti
• Čas: hodina modlitby od 19:00 (lokální čas)
Stejně jako náš první projekt, toto není centrálně organizovaná událost. Všichni mladí lidé a mladí dospělí z modlitebních skupin a komunit, duchovenstev, bohoslužebných shromáždění, škol evangelizace, škol modlitby a každý, kdo se považuje za katolíka s charismatickými zážitky je volán sejít se společně v modlitbě! Jste pozváni k organizaci této události na vašem vlastním místě (vesnici, městě, farnosti, komunitním domě či sále).

Pojďme, shromážděme mládež ve vaší oblasti pro tento úžasný zážitek!

Všichni na světě budou společně shromážděni v modlitbě!

Dokážete si představit milosti, které tato událost přinese do světa? Myslím, že nedokážeme!

Zúčastni se! (Pozvání na setkání v Praze - na konci textu. Další setkání se koná v Českých Budějovicích* i v Brně**)

Pokud se rozhodnete připojit se k této události, prosím dejte nám vědět emailem s Vaším jménem a místem (země, město) na youthccr@gmail.com. Pokud máte otázky nebo potřebujete pomoci, prosím nebojte se nás kontaktovat! Můžete se také k nám připojit a sledovat nás na Facebooku www.facebook.com/youth.ccr. Těším se, že budu s Vámi v přítomnosti našeho Pána Ježíše Krista!

Eva Eberlein-Sido
Koordinátorka projektu

* * * * *

Zveme tě na modlitební večer katolické charismatické mládeže v Praze svolaný celosvětově ICCRS

---> Rozhodli jsme se přijmout výzvu Mezinárodní kanceláře katolické charismatické obnovy (ICCRS) a v den 48. výročí vylití Ducha svatého v Duquesne (počátek Charismatické obnovy) tě zveme na večer modliteb a chval, který se uskuteční 18.2. v 19:00 v Komunitním centru Matky Terezy v Praze na Jižním Městě (u stanice metra Háje). Zároveň to chceme pojmout jako vykročení do postní doby - ostatně ten název "Come to Me" dobře vystihuje i podstatu postní doby. Od 18:00 bude možnost mše sv. (popeleční středa).

Nechceme z toho dělat velký humbuk, žádné světelné efekty a velkolepá show, jen se prostě chceme sjednotit v modlitbě, prosit, děkovat, oslavovat...:-)

Pokud chcete, můžete se také k události přidat zde: www.facebook.com/events/321038964764232

*) České Budějovice: Také v kapli na Salesiánské středisko mládeže Č. Budějovice vedle kostela Svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích.

**) Brno: V Brně se mladí křesťané spojí v modlitbě chvály a díkůvzdání spolu s ostatními a budou vyprošovat obrácení a správné vykročení do postní doby v rámci Večeru chval, který se koná v kostele u sv. Janů od 18:30.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump