Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Come to me! - Pojďte ke mně! (2016)

21.11.2015, kategorie: Charismatická obnova


Drazí bratři a sestry v Kristu,
zvu vás, abychom spolu podnikli další krok k našemu jubileu Katolické charismatické obnovy!

Sjednoťme se opět v modlitbě 18. února 2016, v den 49. výročí víkendu v Duquesne, kde se zrodila Katolická charismatická obnova.

Pojďte ke mně!
Ježíš nás všechny zve: mladé lidi (teenagery a mladé dospělé, kteří se hlásí ke Katolické charismatické obnově).
Modleme se společně za oživení.
Modleme se společně za jednotu v Kristově těle.
Modleme se společně za mír.
Modleme se společně za nové vylití Ducha svatého na novou generaci!
Chcete být Ježíšovými apoštoly?
Potřebujete sílu shůry?
Chcete kráčet v nadpřirozeném životě?
Toužíte být jako Ježíš?

„Pojďte ke mně“ - říká Ježíš. Chce nám dát sílu k šíření evangelia až na konec země!

Kdo? Mladí lidé (14 -35)
Kde? Kdekoliv, kde se mohou sejít k modlitbě alespoň 2 nebo 3 z vás.
Kdy? Nejlépe 18. února 2016. Pokud se vám tento datum nehodí, setkejte se víkend před nebo po tomto datu.
Jak? Jak vás povede Duch svatý. Může to být adorace, chvály, bohoslužba, tichá modlitba – prostě se setkejte v přítomnosti Pána!

Prosím zorganizujte toto setkání na místní úrovni. Snažte se sejít dohromady všechny modlitební skupiny, komunity, služebníci, atd. ve vašem okolí: společná modlitba v jednotě je silnější.
Bude dobré, když budete moci poslat příspěvek, obrázek nebo jakoukoli zprávu do naší facebookové události:
www.facebook.com/events/1004552319586045/

Těším se na setkání v modlitbě!
Eva Eberlein-Sido
v zastoupení komise pro mládež Mezinárodního služebného týmu Katolické charismatické obnovy (ICCRS)


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump