Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Desatero pokoje

16.12.2002, autor: Jan XXIII., kategorie: Ukázky z knih

Jak žít pokojně uprostřed stresů, shonů a zmatku? Papež Jan XXIII. nabízí deset podnětů, deset drobných předsevzetí, která můžeme jako nenápadné korálky navlékat na pomyslnou nit vlastního života. Stačí vybrat si jedno z nich a pak to zkusit "jen pro dnešek..."


Jen pro dnešek

se budu snažit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit problém svého života najednou.


Jen pro dnešek

budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování, abych se choval důstojně, nebudu nikoho kritizovat a už vůbec se nebudu snažit někoho korigovat nebo napravovat...jenom sám sebe.


Jen pro dnešek

budu šťasten v jistotě, že jsem stvořen pro štěstí...
Nejenom na onom, ale také na tomto světě.


Jen pro dnešek

se přizpůsobím okolnostem, aniž bych vyžadoval, aby se okolnosti přizpůsobily mým přáním.


Jen pro dnešek

věnuji deset minut času dobré četbě. Dobrá četba je pro život duše stejně nutná, jako je výživa nutná pro život těla.


Jen pro dnešek

vykonám dobrý skutek a nebudu o tom nikomu vyprávět.


Jen pro dnešek

vykonám něco, do čeho se mi vůbec nechce. A kdybych se cítil uražen, dám si pozor, aby to nikdo nezpozoroval.


Jen pro dnešek

si připravím přesný program. Možná jej přesně nedodržím, ale určím si jej. A budu chránit před dvěma zly: před chvatem a nerozhodností.


Jen pro dnešek

budu pevně věřit, že dobrotivá Boží prozřetelnost se o mne stará, jako by mimo mne nebylo nikoho na světě. Budu tomu věřit, i kdyby okolnosti nasvědčovaly opaku.


Jen pro dnešek

nebudu mít strach. Obzvláště nebudu mít strach se radovat ze všeho, co je krásné a věřit v dobrotu.
Je mi dáno po dobu dvanácti hodin vykonávat dobro; kdybych si měl myslet, že to mám konat po celý život, vzalo by mi to patrně odvahu.


Z knihy Johannes Haas: Žít pokojně. Deset rad papeže Jana XXIII. Vyd. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 1995.(din)


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump