Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Evangelium není pouhou naukou

18.11.2008, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Ukázky z knih

Za evangelium se nestydím. Jím se přece projevuje Boží moc a přináší záchrana každému, kdo věří, nejdříve ovšem Židům, ale pak i pohanům.
Řím 1,16

Evangelium není pouhou naukou, moudrostí, a už vůbec ne ideologií. I když je mnoha lidem vzdálené a ve srovnání s důmyslně podávanou lidskou moudrostí se zdá být až příliš jednoduché, apoštol zná jeho jedinečnou cenu. Ví o jeho moci, která není, na rozdíl od mnoha mocí tohoto světa, namířena proti člověku, ale naopak k jeho prospěchu. Evangelium přináší záchranu. Po záchraně ovšem touží mnoho lidí. Záchrana před neštěstími, neúspěchy, zlobou či zlomyslností bližních je žádána mnohými. A pokud by „nic nestála“, byla by ještě žádanější. Potíž je v tom, že člověku je nejmilejší hledat záchranu na tomto světě a pro tento život. Vše ostatní se mnohým jeví jako odtažité nebo také zbytečné. Záchrana, kterou přináší evangelium, ovšem není záchranou od všech nepříjemností. Je to sice záchrana od zla, ale především od zla, které se zmocňuje lidského srdce. Takové zlo může život člověka znehodnocovat, ničit i zničit nejen v životě na zemi, ale v celé věčnosti. Aby člověk po takovéto záchraně sáhl, potřebuje vědět o své osobní nouzi, kterou působí zlo, když obsadí jeho myšlení a získá si jeho srdce. A potřebuje nahlédnout, jak je vůči zlu, které způsobil nebo které si ho chce podmanit, do velké míry bezmocný. Evangelium naštěstí nemluví jen o tom, že zlo je zlem a že je třeba se mu vyhýbat. Evangelium ukazuje, že Bůh zná slabost člověka, že nad ní nemhouří oko, ale že ji léčí odpuštěním, pozvednutím z marastu hříchu, darem Ducha, tedy tím, co v křesťanství nazýváme vykoupením. A tato záchrana, jak tvrdí apoštol, není nabídnuta jen vyvolenému národu, ale i pohanům. Jinak řečeno – všem.

Vidíme tedy v evangeliu moc, která působí v prospěch každého, kdo ji přijímá? Záchranu, kterou nelze nahradit žádnou vlastní aktivitou? Chápeme, že nabídka této záchrany není předem nijak ohraničená, že není nabídnuta jen nějaké speciální skupině lidí?

Ukázka je z knihy Apoštol Pavel s Alešem Opatrným, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump