Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Kurzy Alfa v katolické církvi

11.02.2008, autor: Josef Ptáček, kategorie: Z jiných webů

V současné době můžeme v naší společnosti pozorovat veliký hlad po duchovních hodnotách. Lidé touží najít smysl svého života a jistoty, o které se mohou opřít. Katolická církev může významně pomoci současné společnosti v tomto hledání. Ukrývá v sobě obrovský potenciál víry, který je osvědčený tradicí dlouhou již více než 2 000 let.

Někdy se však zdá, jakoby poselství o Ježíši Kristu a o naději, kterou právě on přináší do lidského života, bylo ukryto někde v hloubi a drtivá většina společnosti nemá vhodnou příležitost se s ním seznámit. Stávající papež si to velmi uvědomuje a často ve svých dokumentech mluví o potřebě „nové evangelizace“. Podstata této novosti spočívá ve srozumitelnosti pří sdílení víry s okolní společností.

Jedním ze současných způsobů sdílení křesťanské víry se společností jsou Kurzy Alfa. Tyto kurzy se již osvědčily ve 120 zemí a účastnilo se jich mnoho milionů lidí. Jsou jedním z nástrojů, který v mnoha zemích přispívá k obnově farností a veliké množství lidí se může setkat s Bohem, který jim přináší do života novou sílu.

Biskup Ambrose Griffiths (diecéze Hexham a Newcastle, Velká Británie) o kurzech Alfa říká: „Chceme evangelizovat, ale zdá se, že nemůžeme najít vhodnou metodu. Myslím, že právě Kurzy Alfa nám nabízejí jeden z nejlepších způsobů evangelizace.“

Od roku 1997 již přes 500 katolických farností ve Velké Británii pořádalo Kurzy Alfa a jejich počet stále roste. Kurzy Alfa probíhají pod záštitou místních biskupů i ve Francii, USA, na Novém Zélandě a v mnoha dalších zemí. V České republice probíhají Kurzy Alfa v řadě katolických farností od roku 2001.

Je nesmírně důležité, aby tyto kurzy byly vždy zasazeny do života celé farnosti. Jejich cílem je pomoci lidem v okolí při hledání na zásadní otázky, které každý lidský život přináší. Dalším efektem těchto kurzů je prohloubení vztahů i uvnitř farnosti.

Zde je důležité si uvědomit, že kurzy Alfa s podtitulem “příležitost prozkoumat smysl života” jsou především dalším prostředkem sdílení evangelia s nekřesťany, nikoli však jediným. Na základě zkušenosti posledních let se dá říci, že se jedná o nástroj velmi efektivní v současné době. Možná proto, že hlavním rysem těchto kurzů je jejich důraz na svobodu člověka – prezentuje se zde možnost k Bohu přijít, “proč” a “jak na to”, ale bez jakékoli snahy něco vnucovat či dokonce s někým manipulovat.

Velmi významným rysem kurzů Alfa je také důraz nejenom na osobní vztah s Bohem, který je představován během přednášek a modlitby, ale také na hluboké vztahy s druhými lidmi. K vytvoření takových vztahů pomáhá zvláště společná večeře a víkend. Možnost vyjádřit svůj názor v malé skupince a najít nové přátele je pro účastníky neméně důležitá.

Katolická církev má poměrně rozvinutý systém pastorace – prohlubování duchovního života stávajících křesťanů. Kurzy Alfa však posilují misijní prvek církve. Papežský kazatel P. Raniero Cantalamessa, který se také podílel na tvorbě materiálů, které jsou dnes používány v souvislosti s Kurzy Alfa říká, že tyto kurzy jsou „návratem k základům křesťanské víry“.

V současné době je snaha kurzy Alfa dále rozvíjet dle různých skupin účastníků – dle stáří, profese apod. Zajímavá je také možnost kurzy Alfa pořádat např. i na univerzitách, v různých firmách či ve vězeních. Např. ve Velké Británii se konají již ve 130 vězeních (z celkového počtu 160 vězeních).

Často známe řadu lidí v našem okolí – rodinné příslušníky, příbuzné, přátele, známé, spolupracovníky, sousedy apod., které bychom rádi pozvali mezi křesťany. Velikým problémem je, že často pozvat tyto lidi na mši sv. do kostela není vhodné, neboť pro ně není zatím dostatečně srozumitelná. Kurzy Alfa jsou však výborným místem, kam tyto lidi pozvat můžeme a kde mohou prožít velikou proměnu ve svém životě.

» Přejít na článek Kurzy Alfa v katolické církvi na webu www.knez.cz.

  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump