Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Lydie - křesťanské modlitební společenství

08.01.2003, autor: Alena Linzmajerová, kategorie: Kdo je kdo?
je český název pro mezinárodní modlitební síť „Lydia Fellowship International“ rozšířenou na mnoha místech po celém světě. U nás bylo společenství registrováno v roce 1996 a v roce 2000 přijato za člena České evangelikální aliance. Jeho hlavním úkolem je povzbudit, vyučovat a mobilizovat co nejvíce věřících žen, aby se scházely nejméně jednou za měsíc ve dvojicích nebo ve skupině k pravidelným přímluvným modlitbám za místní sbory (farnosti), za společnost, za zemi, ve které žijí, a za národy celého světa. U zrodu stály modlitby a půst. Manželka anglického misionáře Shelagh McAlpine se snažila podpořit dílo svého muže a byla stále více vedena k přímluvám. Protože její manžel byl často na cestách a ona zůstávala doma se čtyřmi dětmi, toužila po modlitební partnerce – a Bůh jí skutečně poslal sestru. Obě ženy učil a vedl k přímluvám za evangelizaci. Proč právě „LYDIE“? Název byl zvolen na základě události ze Sk 16,13-15, který Shelagh jednoho dne rozjímala při pravidelném čtení Bible.

Apoštol Pavel přišel se svými spolupracovníky do Filip a strávil tam několik dní. V sobotu vyšli k řece, protože se domnívali, že tam bude modlitebna. Nalezli ženy shromážděné při práci a zvěstovali jim radostnou zvěst o Kristu. Příběh nám představuje jen jednu z nich, obchodnici s purpurem z města Thyatir Lydii, která věřila v jednoho Boha. Pán Bůh otevřel její srdce, aby přijala Pavlovu zvěst. To se rychle projevilo i prakticky. Lydie udělala dvě velmi důležité věci – radostnou zprávu si nenechala jen pro sebe, ale přinesla ji všem do svého domu a ten pak otevřela pro Boží služebníky. Podle historických záznamů se můžeme dokonce domnívat, že v jejím domě vzniklo první křesťanské společenství. Důležité je všimnout si, co zvěstování předcházelo. Byly to modlitby žen, které se pravidelně scházely na určitém místě. Ony připravily cestu, aby se evangelium dostalo až k nám.

Společenství „Lydie“ je mezidenominační modlitební síť. Do služby modlitbou je zvána každá křesťanka se srdcem otevřeným pro Boží věci, povolaná k přímluvám a ochotná pravidelně se modlit a třeba i postit a respektovat pokyny společenství. S jejím rozhodnutím stát se „Lydií“ by měl souhlasit její manžel a pastýř sboru nebo kněz farnosti. Služba tak začíná poslušností. Denně se pak modlí, přimlouvá za svou rodinu, za sbor nebo farnost a za národ a podle svých možností přemýšlí nad Božím slovem. Nejméně jednou za měsíc se schází ve dvojici nebo ve skupině k přímluvným modlitbám. Rozhodujícím kritériem nejsou její schopnosti, ale ochota dát se Bohu k dispozici.

Základem je z Boží strany připravená a vedená modlitební dvojice, která se pravidelně schází a roste tak, jak Pán Bůh z milosti přidává další členky. Když skupina přesáhne šest až osm osob, je čas se rozdělit. Každá skupina je odpovědná za to, aby hledala před Boží tváří konkrétní předměty k modlitbám a rozlišovala ve ztišení a rozjímání nad Božím slovem, jaké záměry má Pán Bůh s církví, zeměmi a národy světa. Mottem její činnosti je: „Udělejte, cokoli vám nařídí“ (Jan 2,5). Společenství má svůj řád a společnou doporučenou četbu. Je propojeno dopisy, pořádá dny modliteb a konference. Ohledně financí žije „z víry“ a je podporováno dobrovolnými dary.

Alena Linzmajerová


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump