Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Modlitba za vnitřní uzdravení

05.04.2004, autor: Robert Faricy, Lucy Rooney, kategorie: Vnitřní uzdravení

Můžeš se za vnitřní
uzdravení modlit hned teď, nebo později, až budeš
mít více klidu.


1. Prvním krokem je prosba se vší
vírou ve tvém srdci, aby tě Pán vnitřně
uzdravil:


Pane, ty jsi řekl, že kdo žádá,
dostane, kdo hledá, nalezne, a kdo tluče, tomu se otevře.
Prosím tě nyní za vnitřní uzdravení.
Uzdrav mne, daruj mi vnitřní jednotu. Důvěřuji
tvé osobní lásce pro mě a v uzdravující
moc tvého slitování.

2. Druhým krokem je lítost: obracíme
se k Pánu, abychom přijali jeho odpuštění.
Vstupuji do světla jeho lásky a porozumění, a
jsem tak schopen vidět sám sebe takového, jaký
opravdu jsem, a uvědomit si více hřích,
nepokoj, utrpení a rány, které se ve mně
skrývají. V Pánově lásce jsem
schopen lépe vidět, že opravdu potřebuji odpuštění
a vnitřní uzdravení.


Pane, je mi líto všech mých
hříchů a důvěřuji tvému
milosrdenství. S tvou pomocí se svých hříchů
a hříšných vzorců jednání
přítomných v mém životě odříkám,
vzdávám se všeho, co nějakým
způsobem stojí proti tobě. Přijímám
celým srdcem tvou lásku, která odpouští.
Prosím tě o milost, abych si byl vědom nepokoje ve
svém nitru, zakusil svůj vnitřní nepokoj se
všemi jeho ranami, jizvami a hříšností.
Veď mne v této modlitbě, ukaž mi, za co se mám
modlit a jak se mám modlit. Dej, ať mi přijde na
mysl všechno utrpení a zranění, o jejichž
uzdravení chceš, abych tě prosil.

3. Nyní se podívej, jaký
problém nebo bolestná zkušenost ti přichází
na mysl, a pros o uzdravení tohoto problému či
vzpomínky (pokud se vynoří více věcí,
ber je jednu po druhé). Může se jednat o selhání,
rozbité přátelství či o ztrátu
milované osoby. Může jít o problém z
dětství, například náročný
vztah s tvým otcem nebo matku, nebo o současný
hněv či depresi nebo o nějaký nežádoucí
vzorec jednání.


Modli se svými slovy a přinášej
zranění, bolestné vzpomínky nebo problémy
Pánu, aby je uzdravil. Modli se jednoduše jako dítě.


4. Odpusť všem, kterých se to
týká, a modli se za ně, jmenuj je výslovně
před Pánem, abys jim s jeho pomocí odpustil.
Představ si člověka, kterému chceš
odpustit, a ve své představivosti jej obejmi a řekni
mu: „Odpouštím ti.“ Pak si představ
Pána, jak stojí s rozevřenou náručí,
aby vás oba objal, a – v takovémto objetí
s osobou, které odpouštíš – jdi
společně s ní k Pánu a dovol mu, aby vám
oběma odpustil a smířil vás oba se sebou.


5. Představ si situaci, ve které onen
problém vznikl, nebo místo, které máš
spojené s bolestnou vzpomínkou. Na tom místě
nebo v oné situaci si představ Pána, jak ono místo
či situaci naplňuje svou uzdravující láskou,
svou přítomností po tvém boku. Pros jej,
aby tě uzdravil, a modli se znovu prostě svými
slovy.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump