Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Povolána k evangelizaci (svědectví)

01.09.2007, kategorie: Charismatická obnova

Nikola Hurley, která vede na univerzitě v Birminghamu (UK) studijní obor evangelizace, vypráví, jak křest v Duchu svatém změnil její život a pomohl jí růst ve víře.

Jako dítě jsem rodinou chodila na mši pravidelně, ale mou skutečnou vášní se stali koně a jezdectví. Bůh v mém životě mnoho neznamenal. Každý víkend jsem byla na závodech mimo domov a mou největší ambicí byla nominace na olympiádu.

Když mi bylo 28 let, vstoupil do mého života zvláštním způsobem Duch svatý. Pracovala jsem tehdy ve výtečném jezdeckém středisku. Jednoho rána jsem se jednoduše probudila s velice nešťastným pocitem. Bylo to nezvyklé, protože jsem byla šťastný člověk. Odešla jsem do lesa a v pláči se tam posadila. Pak jsem uslyšela Pána, jak mi v srdci říká: „Nikolo, chci, aby ses vrátila.“

To mě přimělo si uvědomit, že jsem se tak nadchla koňmi a svou kariérou, že jsem zapomněla na Pána. V tom volání bylo něco tak přesvědčivého, že jsem pocítila, že nemohu udělat nic jiného než odevzdat svůj život Jemu. V ten okamžik jsem nevěděla, co se děje, ale věřím, že v tu chvíli jsem byla pokřtěna Duchem svatým. Rozhodla jsem se přestat závodit, prodala jsem koně a vrátila se domů. Za krátkou dobu můj otec těžce onemocněl a já, moje matka a celá rodina jsme se o něj starali až do jeho smrti.

Uzdravena Pánem

V té době jsem začala chodit do kostela tak často, jak jsem jen mohla. Věděla jsem, že mě Bůh volá, ale nevěděla jsem k čemu. Cítila jsem se zmatená a znepokojená. Navíc se u mě rozvinulo zánětlivé onemocnění kloubů (polyartritida) a chodila jsem jen s obtížemi. Tou dobou jsme měli ve farnosti nového kněze, P. Davida Keniryho, který byl zapojen do katolické charismatické obnovy. Když viděl mé bolesti, navrhl, že se bude nade mnou po tři následující neděle modlit. Bylo mi opravdu trapně. Ale po druhé neděli mi řekl: „Ty nevěříš, že Bůh pro tebe chce něco udělat, že?“ Byla to pravda. Uvědomila jsem si, že jsem jeho návrh nebrala vážně a měla bych se modlit za svou malou víru v této záležitosti. Týden jsem se modlila, opravdu se připravila a pak se za mne P. David potřetí modlil. O tři dny později bolest úplně zmizela a já jsem byla uzdravena.

Dala jsem celý svůj život Bohu

Zakrátko jsem odevzdala celý svůj život Bohu, aby se mnou udělal, cokoliv by chtěl. Slíbila jsem, že zůstanu svobodná pro Pána. P. David mi pomáhal růst v duchovním životě tím, že mě učil, jak se modlit pomocí Písma svatého. Potřebovala jsem skutečnou teologickou formaci, abych získala zralejší vířu. A tak jsem tedy začala bakalářské studium teologie v Maryvale. Zároveň jsem pracovala s malou skupinou ve farnosti a v místní škole.

Z modlitební skupiny mládeže, kterou jsme ve farnosti založili, se rozvinulo Společenství Ducha pravdy. Jeden rok jsme jeli jako modlitební skupina mládeže na Tábor živé víry, který nás tak nadchl, že jsme se rozhodli zorganizovat něco podobného. Příští rok se podobná akce konala na polích za naším domem. Začala jako farní tábor pro mladé lidi, ale postupně rostla a plánovali jsme ji později každý rok. Nyní máme kapli, místnosti pro setkávání, stálou budovu se sprchami a kuchyň.

Mnoho lidí se touží dozvědět, jak se modlit Nakonec jsem dokončila magisterské studium v Maryvale a pokročila v oblasti osobní, morální a duchovní. Tehdy mne na univerzitě zaměstnali a já jsem pomohla zřídit kurz evangelizace a „učení se pro život“. Je to kurz, který pomáhá katolíkům uvědomit si, že všichni potřebujeme evangelizovat, a naučit se, jak máme pomáhat lidem růst v základních dovednostech. Mnoho lidí touží vědět a chce poznat, jak se modlit a vědět víc o věcech Božích a růstu ve víře. Také chtějí vědět, jak předávat druhým to, co sami obdrželi. Tento kurz v těchto oblastech lidem pomáhá. Osvědčil se, stal se populárním a absolvují ho další a další lidé. V letošním roce navštěvuje tento kurz asi sto lidí. To opravdu zdůrazňuje přání lidí evangelizovat.

Být součástí katolické charismatické obnovy mi pomohlo dozvědět se, jak se modlit, číst Písmo a naslouchat Bohu. Věřím, že Duch svatý často potřebuje být v lidech probuzen. Charismata jsou pro každého, nejen pro některé členy církve. Nevnímám se jako „charismatik“. Jsem katolík, který se snaží užívat darů Ducha, a to je normální katolicismus, protože Bůh nám dává všechna charismata proto, aby nám pomohl připravit se na to, k čemu nás volá.

Převzato z časopisu Goodnews (březen 2007), překlad Anna Klusoňová.

  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump