Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Promluva ve mši svaté – P. Angelo Scarano

09.06.2005, autor: Angelo Scarano, kategorie: Charismatická obnova


Přestože přednáška Františky a Ignáce byla takřka vyčerpávající a k laické spiritualitě už není co dodat, dovolil bych si přece jeden střípek, a sice ukázat laickou spiritualitu z určitého úhlu, abychom se stali chválou jeho slávy. Když jsem viděl tento citát, říkal jsem si: hezké, ale nic neříkající, alespoň na první pohled není tak zřejmé, co to znamená a jak být chválou Boží slávy. Možná i vy si říkáte, že je to velkolepé, kéž by můj život byl opravdu oslavou Boží moci, ale co to znamená, jak to dělat? Odpověď nám dává Irenej: oslavou, chválou Boží je živý člověk. V této odpovědi máme všechno, jak být Boží slávou. Žij a budeš Boží chválou. Nakolik budeš opravdu žít, natolik budeš Boží slávou. Už tím, že žiješ, jsi Boží slávou, protože zjevuješ Boží moc, která tě stvořila tak dokonale, s tak velkým důvtipem, s takovými schopnostmi, s tak krásným tělem. To všechno je zrcadlem Boží moci, Boží krásy, Boží velkoleposti. Můžeme pokračovat dál. Pokud vezmeme citát z listu Efezanům, vidíme, že autor zde hovoří o vykoupení. Bůh si nás vykoupil, vytrhl nás z temnot, z jámy zmaru a převedl nás k sobě do oblasti posilňujícího světla, abychom se tak stali chválou jeho slávy. Čím víc pustíme Boha do sebe, do svého života, do svých oblastí, kde je smrt, zmar, nicota, prázdnota, hřích, tím víc můžeme zakoušet Boží moc a tak přejít ze smrti do života, z propasti na pevnou půdu, na pevnou skálu, kterou je Bůh sám. A tak zakoušíme a prožíváme Boží moc a Boží blízkost a můžeme vzdávat chválu a díky. Opět si můžeme pomoci Irenejovým citátem, že slávou Boží, oslavou Boží je živý člověk. Živý nejenom v přirozeném slova smyslu, ale i v tom nadpřirozeném. Vykoupený člověk, který žije naplno, který vnímá Boží život, může být Boží oslavou, může vydávat svědectví o tom, jak je Bůh velký. Takže naše situace ne-slávy, naše trapasy, ostudy, pády, to, že se nám nedaří život v rodině, že nevíme, jak vychovávat děti, že nevíme, jak vycházet s partnerem, to všechno je prostor, kde můžeme zakoušet Boží slávu a Boží moc. Zvu vás, abychom symbolicky při přinášení darů všechno to negativní, co zakoušíme ve všedním životě, přinášeli a otevřeli dvířka našeho srdce, aby tak Král slávy přišel, proměnil nás a pozvedl nás ze smrti do života, ukázal nám alespoň trochu jas své slávy. Můžeme tak symbolicky provázet i děti, které připravily na lístečky to, co by chtěly odevzdat Kristu. Tyto lístečky budou v košíku, který se také přinese průvodem, a my můžeme také přidávat to, co chceme přinést na oltář, nést tu svoji ne-slávu a tak zakoušet, že Bůh je blízko, zakoušet, že Bůh sestupuje tam, kde my už nemáme síly. Staňme se tedy Boží oslavou, pusťme Boha do své ne-slávy.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump