Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Promluva ve mši svaté – P. Petr Karas

13.06.2005, autor: Petr Karas, kategorie: Charismatická obnova


Apoštolové mají hlásat Ježíšovo poselství o tom, že se přiblížilo nebeské království, mají uzdravovat nemocné, probouzet k životu mrtvé, mají očišťovat malomocné a vyhánět zlé duchy. Apoštolové dostali zadarmo, a tedy zadarmo mají i dávat. Dá se říci, že to, co Pán svěřuje jako poselství apoštolům, to je také svěřeno i nám, křesťanům. Tyto dary a zároveň i úkoly jsou zároveň svěřeny i křesťanským společenstvím, kde se lidé scházejí proto, že se přiblížilo Boží království, ale také, aby se přiblížilo Boží království. Společenstvím, kde mají být lidé uzdravováni ve svém srdci, ve svých duších, ve svých vztazích, kde mají být uzdravováni i na těle. Společenstvím, kde mají být k životu voláni mrtví, k životu, který je hlubší a krásnější než dosud, lidé, kteří zatím žili pouze vlažně, polovičatě nebo povrchně, jsou zváni k tomu, aby ten život byl opravdovější a pevněji zakotvený. Vyhánět zlé duchy: ke společenství patří i modlitba za vnitřní osvobození, posila v boji proti zlu a hříchu, proti pokušení. Znovu vidíme, k jak velkým věcem jsme byli povoláni, jak velké dary jsou nám nabízeny. Pán Ježíš pro nás nechce nic menšího než život sám, život v plnosti jednou v jeho království, život v co největší plnosti už zde na tomto světě, v tomto pozemském životě. Ať nám v tom Pán pomáhá svým slovem, ať nám Pán pomáhá, abychom to všechno prožívali ve svých životech, v rodinách, ve farnostech. Ať nám Pán pomáhá, abychom k tomuto plnému životu rostli i skrze modlitbu, sdílení a skrze celý život v našich společenstvích. Amen.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump