Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Radost z obnovy duchovního života

01.06.2001, autor: Pavel VI., kategorie: Papežové o CHO
1. mezinárodní konference vedoucích Katolické charismatické obnovy, 1. října 1973:

Milí přátelé, máme spolu s vámi radost z obnovy duchovního života v dnešní církvi, ze života v různých podobách a prostředích. V této obnově se objevují některé společné rysy: chuť pro hlubokou modlitbu - osobní i ve skupinách, návrat ke kontemplaci a k důrazu na chválu Boha, touha po úplném osobním zasvěcení Kristu, velká otevřenost volání Ducha svatého, dále vytrvalé čtení Písma, srdečná bratrská zbožnost, vůle přispět církvi službou. V tom všem můžeme rozpoznat tajemství a skryté dílo Ducha, který je duší církve.

Biskupská synoda v r. 1974:

Duch svatý byl seslán v den letnic, aby vždy posvěcoval církev a všichni věřící tak měli přístup k Otci skrze Krista v jednom Duchu (srov. Ef 2,18). Je to Duch života. Duch žije v církvi a v srdcích věřících jako v chrámu (srov. 1Kor 3,16; 6,19). V nich se modlí a přináší svědectví skutečnosti, že jsou přijati za syny (srov. Gal 4,6; Řím 8,15-16.26). Duch vede církev k plnosti pravdy (srov. Jan 16,13) a sjednocuje ji ve společenství a službě. Vybavuje a řídí ji rozličnými dary, a to jak hierarchickými tak charismatickými, a okrašluje ji plody své milosti (Ef 4,11-12; 1Kor 12,4; Gal 5,22). Silou evangelia dává církvi růst a věčně ji obnovuje. (Lumen gentium, 4)

V roce 1975 papež Pavel VI. osobně pozval Obnovu, aby uspořádala svou každoroční konferenci v Římě. Na zvláštním zasedání této konference papež prohlásil:

Vybrali jste si město Řím v tomto svatém roce, abyste slavili svou mezinárodní konferenci, drazí synové a dcery, a požádali jste nás, abychom se s vámi dnes setkali a něco vám řekli. Chtěli jste tímto způsob ukázat váš vztah k církvi založené Ježíšem Kristem a ke všemu, co Petrův stolec pro vás znamená. Tato silná touha najít své místo v církvi je autentickým znamením činnosti Ducha svatého.

Jak jsme řekli loni v říjnu v přítomnosti některých z vás, církev a svět potřebují více než kdy jindy, aby zázrak letnic pokračoval v dějiných [...] Ničeho není třeba více v tomto stále více sekularizovaném světě, než svědků „duchovní obnovy“, kterou - jak pozorujeme - probouzí Duch svatý v různých oblastech a prostředích. [...] Jak by tato „duchovní obnova“ nemohla být „šancí“ pro církev a pro svět? A jak by bylo možné nepoužít všechny prostředky k tomu, aby zaručil, aby touto šancí zůstala?

Pavel VI. s nadšením podpořil knihu Nové letnice? kardinála Léona Josepha Suenense (Léon J. Card. Suenens, A New Pentecost?, Ann Arbor, Servant Books, 1975):

Chtěl bych připomenout knihu Nové letnice? kardinála Suenense, ve které popisuje a ospravedlňuje očekávání Obnovy. Hojné vylití nadpřirozených milostí, která se nazývají charismata, mohou opravdu značit šťastnou hodinu v dějinách církve.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump