Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Semináře Život v Duchu: Předmluva

01.03.2002, autor: Petr Hruška, kategorie: Semináře „Život v Duchu“
V modlitebních skupinách a v malých společenstvích nebo za jejich spolupráce i ve farních obcích jsou stále častěji pořádány různé semináře víry či semináře Život v Duchu. V poslední době se i u nás nabízí k dispozici více různých předloh, podle nichž je možné se při jejich organizování řídit. Mnozí si teď však kladou otázku, jaký model semináře je pro jejich skupinu nebo farnost ten nejvhodnější a jaké jsou hlavní zásady pro jeho vedení. Jiní se ptají, jakým způsobem by bylo možné se těmito semináři nechat inspirovat při katechumenátní přípravě nových věřících nebo při přípravě dospělých či mládeže k biřmování. Často se také stává, že v nějakém společenství proběhne základní seminář, a pak není jasné, jak pokračovat dál v hlubším růstu. Někdy se zas z podobných seminářů stává něco jako tajné obřady pro zasvěcené, jež otevírají dveře do skupiny jakýchsi elitních "obnovených" křesťanů nebo "charismatiků" nebo se jimi naopak násilně "prožene" celá farnost, "hlava nehlava". Každý z těchto problémů by si samozřejmě zasloužil podrobnější rozbor. Na následujících stránkách se jich pokusíme alespoň dotknout. Při tom budeme sledovat následující linii:

* náčrt základního povolání Charismatické obnovy,

* z něj vyplývající cíle a nezbytná základní témata seminářů typu "Život v Duchu",

* nejdůležitější podněty k vedení těchto seminářů,

* přehled některých nejznámějších seminářů "Život v Duchu", "seminářů víry" a "prohlubovacích seminářů"

* a nakonec schéma možných témat k prohloubení.

Hlavní kostra tohoto sešitu vznikla jako překlad stručné orientace o základních seminářích Obnovy vydané Sekretariátem Charismatické obnovy v Německu. Některé části pak byly doplněny podle dalších materiálů (články P. Norberta Baumerta, Zpravodaj ICCRS, dokument Duch oživuje) a podle četných připomínek a aktulálních postřehů z naší české situace. Charakteristiky jednotlivých seminářů pak byly zpracovány podle u nás dostupných vydání. I přes takto široké "autorské zázemí" však mohou být některé pohledy subjektivní, dané osobní zkušeností a zaměřením jednotlivých přispěvatelů. Další doplnění nebo i odlišné zkušenosti z vaší, čtenářské strany proto budou v Pastoračním středisku velmi vítány.

PETR HRUŠKA

Další část: Cíle seminářů Život v Duchu


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump