Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Setkání se svatým Pavlem ve všední den

06.10.2008, autor: Angelo Scarano, kategorie: Z jiných webů

Rok svatého Pavla vybízí takřka samozřejmě k „novému oprášení“ Pavlových listů. Tyto listy se sice předčítají v liturgii, ale ne v celé šíři, a proto právě v tomto roce můžeme odhalit ty texty méně známé. Ale i texty známé notoricky nebo skoro notoricky mohou nově oslovit, nejen proto, že (aspoň některé) pavlovské pasáže jsou pověstné svou obtížností a hloubkou, ale také proto, že styl je velmi živý, provokující – a čtenář nemůže zůstat lhostejný, „stejný jako dřív“. Buď si Pavla zamiluje a oblíbí, nebo si ho… Některé texty jsou poněkud „abstraktní“, jiné mnohem více zaměřené na konkrétní život. I proto se dá říci, že následující texty „uspokojí“ každého člověka: jak toho „laděného spíš intelektuálně“, tak toho „zaměřeného spíš na praxi“.

Krátké úvody k jednotlivým textům nejsou míněny jako vyčerpávající komentáře, ale spíš jako podněty k reflexi, resp. k modlitbě. V některých případech tyto úvody obsahují i stručné vysvětlující poznámky k těžším místům nebo klíčovým tématům či pojmům. Bude vhodné doplnit tyto krátké podněty úvody k listům, obsaženými například v našich Biblích.

Nezbývá než popřát, aby tato dobrodružná pouť se svatým Pavlem byla osvěžující… a přivedla ke Kristu… alespoň o krok blíž. Pokud se tak stane, tak dodnes živá Pavlova slova splní svůj účel.

-- Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko vydalo v rámci Roku svatého Pavla publikaci P. Angela Scarana, Th.D, S.S.L. Setkání se svatým Pavlem ve všední den.

Jedná se o praktickou pomůcku pro plnější prožití jubilejního Roku svatého Pavla, který Benedikt XVI. vyhlásil u příležitosti dvoutisícího výročí apoštolova narození. Autor předkládá krátká zamyšlení nad vybranými úryvky z listů sv. Pavla, která mají sloužit jako podněty k reflexi, uvedení do rozjímání a modlitby.
Knížka obsahuje texty pro každý všední den od poloviny října do závěru jubilejního roku.

Tuto publikaci si můžete objednat na webu Pastoračního střediska.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump