Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Upřímnost

10.12.2003, autor: Michael Špilar, kategorie: Kudy kam s Božím slovem

Upřímnost - drahocenná perla, kterou často hledáme. Hledáme ji u svých přátel, rodičů, známých ze společenství. Hledáme ji ve škole, doma, v práci. Tolik ji potřebujeme a jako správný vzácný poklad nám často schází.


Upřímnost je otevřené okno srdce druhého. Bez ní není možné budovat žádný vztah ani přátelství. Bez ní není možná komunikace. Upřímnost dává vztahu tak potřebnou ryzost. Když se odvážíme být upřímní, můžeme vytvořit hlubší vztah. Upřímnost není možné na druhém vynutit. Pak by byla neúplná, poloviční. Upřímnost se rodí z upřímnosti - upřímnost vyvolává upřímnost.


Upřímnost je vnějším vyzařováním nitra člověka: nitra pravdivého a nefalšovaného. Upřímnost znamená mít odvahu být sám sebou. Mít odvahu k pravdě. Naopak neupřímnost bývá obrazem člověka v nitru rozděleného a nepravdivého. Člověka, který není opravdu sám sebou, který postrádá vlastní identitu, své já.


Možná se ti zdá, že lidé, kteří jsou ti blízko, tě vedou spíš k nepravdivosti. Pak je jistě i pro tebe těžké být pravdivým člověkem a na nic si nehrát. V takovém případě upřímnost bolí.


Avšak i když jsou tvoji známí spíš zrcadlením falše, existuje někdo, nebo raději Někdo, kdo je nezakaleným obrazem pravdy. Někdo, kdo je Pravda sama. Nikdy nelže. Nikdy se nemění. Nikdy nezklame. Nikdy nezradí.


Před ním  můžeš mít odvahu  být sám sebou. On je ten, který JE  - i ty můžeš být před Ním tím, kdo JSI.  


 


1 den


1 Sam 20,1-16


David  a Jónatan jsou nádherným příkladem upřímného přátelství navzdory všem okolnostem i nenávisti, která se snaží mezi ně prodrat skrze Saula. Ten text nech zapadnout do svého srdce a nesuď jím druhé.


 


2. den


2 Sam 11,1-26


Má-li člověk moc, není to špatné, ale má-li ji a začne používat jen pro sebe, tak je to zneužití. David opustil cestu upřímnosti a vydal se cestou svévole.


 


3. den


2 Sam 12,1-13


Davidovo pokání je cesta k návratu do Boží náruče. Bez upřímnosti vyznání se to neobešlo. Upřímnost je tedy cestou k uzdravení, i když bolestnou.


 


4. den


Žalm 13


Upřímnost modlitby. Nabídni Hospodinu celé srdce - ne jen náboženský postoj. To neznamená být lhostejný ke svému špatnému postoji; to znamená před Hospodinem vylít v důvěře své srdce.


 


5. den


Jan 13,1-13


Petr si teda dovolil dost, co, ale Ježíš ho vede dál a vyvádí ze slepé cesty. Vede ho cestou rozvahy moudrosti Ducha. Všimni si - Ježíš ve své upřímnosti Petra neutřel, ale dal mu vyrůst. Pravá upřímnost je učenlivá a vyučující rozlišující co je kdy vhodné.


 


6. den


Mt 27,54


Pozdě, ale přeci. Ale bylo to opravdu pozdě? Rozhodně upřímné? tenhle výkřik ho mohl stát krk.


 


7.den


Ex 3,1-12; doplň si Ex 4,1.10


Verše Ex 3,11; 4,1.10: Není to rouhání, co si to ten Mojžíš dovoluje odmítat, že to neumí. Bůh přeci ví, co umí a co ne. Upřímnost je nutná před Bohem před sebou i druhými. Pak se objevuje prostor pro realizaci Božího plánu.

Zpracováno podle materiálů společenství u Sv. Vojtěcha v Praze.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump