Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Vedení

22.09.2003, autor: Ken Metz, kategorie: Charismatická obnova

Často slýcháme o potřebě efektivního vedení v Obnově. Dotázali jsme se P. Kena Metze, zda nezpozoroval při svých cestách po světě jako člen vedení ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Service, mezinárodní koordinační kancelář CHO) něco ohledně vedení, co by mohlo být ku prospěchu vedoucím.


V katolické charizmatické obnově ve světě existuje mnoho forem a stylů vedení, l když většina z nich je dobrá, někdy jsem byl smutný, protože jsem se setkal s vedoucími, kteří touží po moci anebo kteří nejsou schopni se o moc dělit s druhými, delegovat autoritu, l když se v charizmatické obnově dostávají lidé k vedení většinou na základě svých charizmat, existuje tu někdy touha ponechat si všechnu moc pro sebe a nehledat pomoc u druhých.>


Tento problém vídám na všech úrovních vedení (národní, diecézní i vedení komunity nebo společenství), obzvláště když zůstávají titíž členové i vedoucí po deset-patnáct let beze změny, aniž by se do týmu či skupiny vpustila "nová krev". Takové skupiny většinou ustrnou ve svém zajetém stylu a přístupech k tomu, co Bůh v Obnově koná. Tito vedoucí se mají nechat vystřídat anebo být vyměněni, aby Duch Svatý mohl pokračovat dále ve svém díle. Chybí-li tato změna, v dané zemi (diecézi, komunitě nebo skupině) dojde k rostoucímu napětí či stagnaci. Tím nechci hlásat změny pro změny. Chci jen říci, že Bůh dává dar vedení stále, a lidem by se měla dát možnost tyto dary uplatnit a rozvíjet. Pokud my vedoucí nepostřehneme, co Duch svatý koná v životech druhých, selháváme ve své roli a budeme Božímu dílu na překážku.


Myslím, že pro vedení skupin je také dobré uznat, že Bůh jedná ve světě množstvím rozmanitých způsobů. Nám vedoucím by tedy mělo být vlastní jedno základní charizma - dar šíření jednoty mezi různými projevy Obnovy. Jak je psáno na jednom obrázku v mé kanceláři: "Lépe je stavět mosty než zdi." Je to těžké, ale velice důležité.


Musíme si dát pozor, abychom nezabíjeli dílo Ducha Svatého tím, že budeme dělat všechno stejně, jako jsme to dělali vždycky, anebo trvat na tom, že být charizmati-kem znamená při jmout způsoby, v nichž jsme se zabydleli. Nebylo by správné izolovat se od působení Ducha Svatého jen proto, že jiní dělají věci poněkud jinak než my.


Modleme se tedy pokorně, co máme změnit, abychom byli lepšími vedoucími. Věřím, že Pán vyslyší naši modlitbu velice rychle.


(přeloženo a upravreno podle ICCRO Newsletter --kl--)


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump