Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:říjen 2003

05.10.2003 [neděle], kategorie: Duchovní cvičení / Exercicie

Hledejte mou tvář: Sebepřijetí

Hradisko u Kroměříže, kostel Všech svatých

14.30 hod. - chvály

15.00 hod. - katecheze Sebepřijetí O.
Serafim.

16.15 hod. - adorace více ...

10.10.2003 [pátek] - 12.10.2003 [neděle], kategorie: Víkendové programy

sTEC

Vinoř
11.10.2003 [sobota], kategorie: Duchovní cvičení / Exercicie

Charismatické setkání obnovy v Duchu svatém

Kostel Panny Marie Královny posvátného růžence

  "V MODLITBÁCH NEUSTÁVEJTE, PLAMEN DUCHA NEZHÁŠEJTE"

    Společenství Ostrava Hrabůvka zve na Charismatické setkání obnovy v Duchu svatém, které se koná v sobotu 11.10. 2003 od 9:00 do 14:30 hodin ve farním kostele  Panny Marie, královny posvátného růžence v Ostravě Hrabůvce. Přednášku na téma : "Modlitba, Svátost smíření, Duchovní vedení", povede otec Jiří Sedláček z Nového Bohumína. Hudební doprovod: M. Přikryl ze společenství HROZEN. Informace a dotazy na E-mail: jiri.golec@tiscali.cz


                                   SRDEČNĚ ZVE


                      P.Miroslav Straka z Ostravy Hrabůvky a celé naše farní společenství

více ...

13.10.2003 [pondělí] - 16.10.2003 [čtvrtek], kategorie: Evangelizace

Minievangelizace v Praze

Praha

Obracíme se s prosbou o pomoc. Od pondělí 13. října do čtvrtku 16. 10. bude Komunita Chemin Neuf spolu s mládeží Misijního centra pořádat mini evangelizační týden aneb „Týden pozvánek“.

Půjde o to vyjít do ulic, do škol, internátů, kolejí, institucí a informovat lidi o duchovních možnostech v Praze. Budeme rozdávat tři letáky:

- pozvání na kurz Alfa,

- pozvání do otevřených společenství v Praze a jejich duchovní akce,

- program akcí Komunity a Misijního centra.

To vše bude zabaleno v ručně ozdobených obálkách.

Potřebujeme vaši pomoc !!!

Přijít může kdokoli a kdykoli mezi 15. a 18. hodinou do Domu Michael. Odtud po vyzvednutí materiálů bude moci jít s menší nebo větší skupinkou jiných lidí kteří se sejdou v domě. Nejméně jedna skupinka bude složená z hudebníků, zpěváků, artistů, kteří budou hrát, zpívat, jezdit na kolečkových bruslích, koloběžkách a trakaři, hrát krátké scénky a zvát lidi.

Součástí pozvánek bude také večer s Tomem Edwardsem v úterý a „Otevřený večer“ aneb Slavnost pro Boha, konající se ve čtvrtek 16. 10 v 19:00 v klubu u Františkánů u Panny Marie Sněžné. Jde o evangelizační večer s živou muzikou, svědectvími, velkou pantomimou a hlavně s prostorem pro osobní setkaní s lidmi, kteří přijdou.

Jakou tedy potřebujeme pomoc:

- Přímluvná modlitba

- Ruční zkrášlení obálek

- Rozdávání letáků

- Hra na tradiční i netradiční nástroje

- Vkládání letáků do obálek

služby ve čtvrtek :

- Zvaní lidí, v blízkosti klubu

- Osobní rozhovory s lidmi přímo v klubu

- náměty na scénky

- Svědectví o obrácení

- Příprava sálu (od 18:30)

- Úklid sálu (od 21:00)

S dotazy a Vašimi nabídkami se můžete obracet na P. Kamila Nováka: 603 548 956

více ...
14.10.2003 [úterý], kategorie: Modlitební setkání

Učednictví - Večer s misionářem Tomem Edwardsem

kostel sv. Apolináře, Apolinářská, Praha 2

Večer s americkým laickým misionářem Tomem Edwardsem a jeho týmem (Renewal Ministries) bude věnován tématu učednictví.
Program začne v 19h, předpokládaný konec je v 21h.

Večer pořádají společenství CHO a Komunita Chemin Neuf. více ...

15.10.2003 [středa], kategorie: Modlitební setkání

Život a umírání Katolické charismatické obnovy ve farnostech - Večer s Renewal Ministries

Křesťanské centrum - Jižní Město

Setkání se členy týmu Renewal Ministries z USA věnované obnově církve skrze život KCHO ve farnostech. Přednáška, sdílení, diskuze, modlitba. Začátek v 19h. více ...

18.10.2003 [sobota] - 19.10.2003 [neděle], kategorie: Konference

14. celostátní konference Sdružení křesťanských zdravotníků

Brno

Sdružení křesťanských zdravotníků je iniciativa ekumenického charakteru. Vzniklo v roce 1990 a jeho cílem je "evangelizační úsilí (misijní působení mezi zdravotníky a pacienty hlásáním radostné zvěsti)", "snaha o skloubení duchovní a odborné činnosti" a "spolupráce s jinými křesťanskými iniciativami a sdruženími".
Téma letošní konference je: Křesťanský zdravotník - má být jiný? a biblické motto: "...rosťme v toho, kterýž jest hlava, totiž Kristus" (Ef 4,15).

Přednášky se budou týkat především tématu stáří, přístupu ke starým lidem. Na programu bude i sdílení ve skupinách a panelová diskuse.

Přihlašovat se lze do 1. 10. 2003. více ...

18.10.2003 [sobota], kategorie: Setkání CHO

Celopražské setkání CHO

kostel sv. Apolináře, Apolinářská, Praha 2

Motto: "S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy" (Iz 12,3)

Od 14 do 18h.

Hlídání dětí a občerstvení zajištěno. Možnost zakoupení knih. více ...

RSS událostí


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump