Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:červen 2007

01.06.2007 [pátek] - 03.06.2007 [neděle], kategorie: Pro mládež

Zážitkový víkend pro mládež 14-30

Bartošovice v Orlických horách

ážitkové víkendy jsou určeny pro věřící i nevěřící, kteří mohou přijet v doprovodu svých věřících kamarádů. Jsou zaměřeny zážitkově. Kdo nechce odjet zklamaný, musí do programu vložit sám sebe a všechny své schopnosti. Náplní je pohyb v přírodě, hry, soutěže, zábava, povídání o životě a jeho smyslu. více ...

03.06.2007 [neděle], kategorie: Modlitební setkání

Modlitební setkání

Praha, kostel sv.Vojtěcha (Pastorační středisko)

Příležitost ke společné modlitbě v neděli
v kostele sv. Vojtěcha (Pastorační středisko)
Kolejní 4, Praha 6.
Modlitbu vede P. Aleš Opatrný s týmem.
Začátek v 18:00.

Setkávání bude pokračovat každou první neděli v měsíci. více ...

09.06.2007 [sobota], kategorie: Setkání CHO

Oblastní setkání ChO

Dolní Bojanovice (okr. Hodonín), kostel

Setkání povede P. Vojtěch Koukal (Komunita Blahoslavenství). Program: mše svatá, přednáška, adorace, agapé + možnost setkání a sdílení. Zváni jsou všichni - i naši sousedé ze Slovenska. více ...

11.06.2007 [pondělí], kategorie: Pro mládež

Večerní chvály s katechezí

Praha, kostel sv.Havla
Zveme vás na Večerní chvály s katechezí a možností svátosti smíření, každé druhé pondělí v měsíci v Praze na Starém městě v kostele sv. Havla. (5 minut od stanice metra "A i B" Můstek)

Začátek v 19.00.

Společně s Bohem a s vámi se budou setkávat reverendi z Jumpu Vojtěch Kodet a mnozí další z týmu i kapely.

Na toto setkání na rozdíl od meziskoku, můžeš sebou vzít i přátele, kteří na Jumpu nikdy nebyli – zváni jsou všichni ti, kdo se chtějí takto setkávat.

více ...
12.06.2007 [úterý] - 22.06.2007 [pátek], kategorie: Pro mládež

Škola jazyků - Itálie

Řím (Itálie)

Během dvou týdnů si prohloubíte italštinu, součástí programu je modlitba a život ve společenství. Cena: 200 - 250 €. více ...

16.06.2007 [sobota], kategorie: Modlitební setkání

Sobotní odpoledne s Komunitou Blahoslavenství

Dolany u Olomouce
„Pán přebývá ve chválách svého lidu“ Chvála – základ našeho vztahu s Bohem a celoživotní postoj

Program setkání:

14:30 chvály

15:00 přednáška + svědectví

16:30 občerstvení (každý je pozván přinést něco do společného občerstvení)

18:00 modlitební večer

společné agapé

21:00 předpokládaný závěr setkání (poslední autobus z Dolan do Olomouce: 21:11h)

Program probíhá v Evangelizačním centru Komunity Blahoslavenství.

více ...
18.06.2007 [pondělí] - 06.07.2007 [pátek], kategorie: Školy evangelizace / formace

Škola blahoslavenství

Dolany u Olomouce
18.6.-6.7.2007  ŠKOLA BLAHOSLAVENSTVÍ 

3 týdny intenzívního formačního pobytu v Komunitě pro mladé lidi od 20 do 35let -formace k osobní a společné modlitbě -biblická a teologická formace -sebepoznání, sebepřijetí, služba a svědectví -intenzivní bratrský život

Každodenní program zahrnuje: společnou liturgii,čas pro čtení Božího Slova a osobní modlitbu (možnost eucharistické adorace), 2x90min formace, 2hod práce…

Obsah formace: formace v osobní a společné modlitbě (k životu v modlitebním společenství), biblická formace (úvod do Písma svatého + sdílení nad Božím slovem) teologická formace (základy víry), sebepoznání a sebepřijetí (základy křesťanské antropologie + biblické tance jako způsob modlitby svým tělem), služba a evangelizace…

Rámec pobytu: v domě Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce.

Účastníkům formace je umožněno prožít s Komunitou i mezi sebou navzájem intenzivní čas společenství.

Komunita Blahoslavenství sdružuje lidi všech životních stavů, kteří žijí podle svých církevně schválených stanov v společném domě životem modlitby, práce a apoštolátu.

Doporučená cena celého pobytu: 3000,- Kč (cenu je možné po domluvě upravit)

Před nástupem na pobyt je nutný osobní pohovor!

Je nutné vzít si s sebou spacák a bibli (v případě, že součástí programu jsou biblické tance, vezměte si s sebou vhodnou obuv).

Vaši přihlášku nebudeme potvrzovat a bereme ji jako závaznou. Odpovíme jen v případě, že je termín již obsazený, nebo došlo-li k změně nebo zrušení akce.

V případě, že se nemůžete zúčastnit setkání nebo duchovních cvičení, na které jste se přihlásili, včas nám to oznamte.

Prosíme Vás, abyste se přihlašovali jenom v případě, že máte zájem o dané téma. Pokud chcete poznat blíže život v Komunitě Blahoslavenství, využijte k tomu jiný čas, než termíny uvedených setkání. (Návštěvu u nás je možné telefonicky domluvit.)

více ...
22.06.2007 [pátek] - 24.06.2007 [neděle], kategorie: Víkendové programy

Víkend MEF

Bartošovice v Orlických horách

Členové Mezinárodní ekumenické fraternity zvou každý měsíc na program, který je určený všem, kdo mají zájem společně s ostatními hledat cestu porozumění a jednoty (mezi církvemi, v rodině, v manželství, mezi lidmi, národy). Členové MEF si uvědomují, že základem k budování jednoty mezi lidmi a ve světě jsou ekumenické vztahy mezi křesťany.
Nedílnou součástí neděle je společné jídlo, čas k vzájemnému seznámení, krátký film rozebírající aktuální téma a společná modlitba.

Co je Mezinárodní Ekumenická Fraternita MEF ? - pro všechny -

"Mistře, na tvé slovo spustím sítě" (Lk 5,5)

Mezinárodní Ekumenická Fraternita (MEF) - Net for God
("Síť pro Boha") shromažďuje po celém světě lidi, kteří chtějí:

• budovat "civilizaci lásky" po celém světě
• založit modlitební síť ve všech jazycích
• vytvořit novou mezinárodní fraternitu
(využívajíce moderních komunikačních prostředků: internet, ...)
• pracovat pro jednotu církví, za mír a usmíření mezi zeměmi
• absolvovat biblickou, ekumenickou a teologickou formaci.

Setkání probíhají třemi různými způsoby :
1.Čtvrteční večery MEF v Praze, v domě Misijního centra AP každý měsíc (26.10. 2006, 25.1.2007, 22.3. 2007, 26.4. 2007, 21.6. 2007 a dále některý čtvrtek v listop., pros., únoru a květnu)
2.Nedělní setkání v klášteře v Tuchoměřicích (3.12. 2006, 25.2. 2007, 27.5. 2007)
3.Víkendy v Bartošovicích v O.h. (20.-22.10. 2006, 12.-14.1. 2007, 22.-24.6. 2007)
Víkendy v Tuchoměřicích u Prahy (23.-24.9. 2006, 26-27.5. 2007)

Čtvrteční večery MEF
Večery jsou otevřené pro každého. Součástí je společná modlitba, sdílení a shlédnutí videokazety obsahující svědectví, novinky z dění v MEF ve světě, přednášku na určité téma, jež je podkladem ke sdílení. Tyto večery se konají v Praze, v domě Misijního centra, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2. Setkání začínají v 19 h v kostele sv. Apolináře modlitbou za jednotu křesťanů. více ...

27.06.2007 [středa] - 30.06.2007 [sobota], kategorie: Duchovní cvičení / Exercicie

Duchovní obnova s Otcem Elisem Vellou

Třebíč - kostel sv. Martina

Program a přihlášky na adrese:
www.kratr.cz (P. Elias Vella opět v Třebíči)
zde lze vyplnit přihlášku a odeslat organizátorům více ...

29.06.2007 [pátek] - 01.07.2007 [neděle], kategorie: Konference

14. charizmatická konferencia evanjelizácie a obnovy v Duchu Svätom

Trnava
„Moja sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchrancom!”

Prihlášky, objednávky ubytovania a ďalšie informácie: písomne: Združenie Jas, ul. J. C. Hronského 17, 960 01 Zvolen

elektronicky: oz.jas@slovanet.sk` vierka.jas@zoznam.sk` www.jas-zv.sk;

telefonicky (v pracovnom čase od 9. do 12.h): 045 5330962, 0949 371 339 více ...

RSS událostí


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump