Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:červen 2008

01.06.2008 [neděle], kategorie: Setkání CHO

Modlitební večer CHO

u sv. Vojtěcha v Praze 6- Dejvicích

Modlitba Charismatické obnovy otevřená příchozím.
Začátek v 18 hod. více ...

05.06.2008 [čtvrtek] - 08.06.2008 [neděle], kategorie: Duchovní cvičení / Exercicie

Škola modlitby a chvály - Pán přebývá ve chválách svého lidu

prodloužený víkend v Komunitě Blahoslavenství

– o chvále Boha skrze modlitbu i způsob života, o křesťanské naději a radosti. – vhodné zvláště pro členy modlitebních společenství.
– součástí jsou přednášky, osobní modlitba, společná liturgie,
čas spontánní chvály, sdílení, možnost duchovních rozhovorů...
více ...

15.06.2008 [neděle]

Večer chval

Vsetín

Večer chval známé skupiny z Londýna více ...

17.06.2008 [úterý]

Gospel Campfest

Prešov, SR

Koncert dvou zahraničních gospelových skupin více ...

17.06.2008 19:30 [úterý], kategorie: Modlitební setkání

Modlitební společenství (Praha)

Misijní centrum AP, Apolinářská 10, Praha 2

Pravidelně každé úterý v 19:30 hod. začíná v domě Michael (Apolinářská 10, Praha 2) společná modlitba chval, díků, rozjímání Božího slova a přímluv. více ...

19.06.2008 19:30 [čtvrtek], kategorie: Pro mládež

Společenství mladých

Každý čtvrtek od 19:30 h probíhají v Misijním centru v Domě Michael (Apolinářská 10, Praha 2) otevřená setkání pro všechny mezi 18 - 30 roky. Jde o společenství pro ty, kdo jsou otevřeni víře, smyslu života, přátelství, sdílení, společné misijní práci. Můžete přijít už v 19:00 h na modlitbu za jednotu křesťanů. více ...

21.06.2008 [sobota], kategorie: Víkendové programy

Pracovní sobota - Ora et labora

Tuchoměřice u Prahy, klášter Komunity Chemin Neuf

Přijďte nám pomoci zvelebit původní jezuitskou rezidenci k větší cti a chvále Boží. Po dobře vykonané práci bude samozřejmě čas i na občerstvení duše i těla. více ...

22.06.2008 [neděle] - 29.06.2008 [neděle], kategorie: Školy evangelizace / formace

Škola Blahoslavenství

1 týden intenzívního formačního pobytu v Komunitě Blahoslavenství pro mladé od 20 do 35 let

Každodenní program zahrnuje: společnou liturgii,čas pro čtení Božího Slova
a osobní modlitbu (možnost eucharistické adorace), 2x90min formace, 2hod práce…
Obsah formace: formace v osobní a společné modlitbě ,biblická formace (úvod do Písma svatého + sdílení nad Božím slovem), teologická formace (základy víry), sebepoznání a sebepřijetí (základy křesťanské antropologie + biblické tance jako způsob modlitby svým tělem), služba a evangelizace…
Rámec pobytu: v domě Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. Účastníkům formace je umožněno prožít s Komunitou i mezi sebou navzájem intenzivní čas společenství.. Komunita Blahoslavenství sdružuje lidi všech životních stavů, kteří žijí podle svých církevně schválených stanov v společném domě životem modlitby, práce a apoštolátu.
Doporučený příspěvek – 1800,- Kč (cenu je možné po osobní domluvě upravit)
více ...

29.06.2008 09:00 [neděle] - 06.07.2008 14:00 [neděle], kategorie: Duchovní cvičení / Exercicie

Duchovní cvičení podle sv. Ignáce

Tuchoměřice u Prahy, klášter Komunity Chemin Neuf

Ignaciánská duchovní cvičení v tichu jsou ideálním místem pro rozlišování, ztišení se a naslouchání Božímu hlasu. více ...

RSS událostí


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump