Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Empatie: Chápající láska

Seminář s P.Patem Collinsem
20.03.2015 [pátek] - 22.03.2015 [neděle], kategorie: Semináře

Křesťané zdůrazňují důležitost milujících vzájemných vztahů. Ježíš popsal dynamiku takových vztahů, když řekl: "Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci." (Mt 7,12) K uskutečnění tohoto zlatého pravidla jsou potřebné dvě věci: dobrá vůle a vhled. Vhled je ovocem empatie. Jak poukázal křesťanský psychiatr Frank Lake: "Empatie je objektivní uvědomění a pochopení pocitů a chování druhého člověka, aniž bychom museli nutně sdílet jeho pocity." Emocionální vhled vede k praktickému jednání, protože milující osoba může a umí odpovědět na potřeby druhých lidí vhodným a citlivým způsobem.

Tento seminář popíše charakteristiky, úrovně a stupně empatie. Taky se zaměří na překážky empatie jako je neurotická sebestřednost, nedostatek obětující se lásky. Popíše typické účinky na lidské vztahy - nárůst sebeúcty, umožnění vnitřního uzdravení, a potvrzení. Během semináře se navrhnou možnosti, jak růst v empatii vůči druhým. Tato schopnost je nejen důležitá v každodenních lidských vztazích, ale taky je klíčem k účinné terapii v profesionálních oblastech poradenství, psychoterapii, sociální práci a duchovnímu doprovázení.

Přihlášky a aktuality zde.

P. Pat Collins CM je vincentinský kněz z Irska, uznávaný a vynikající kazatel na mezinárodních konferencích, hudebník a univerzitní profesor. Ve svých knížkách, přednáškách, seminářích a televizních programech v Irsku, Anglii, Austrálii, Itálii a USA o spiritualitě, psychologii a kontemplativním životě inspiruje mnohé posluchače a čtenáře. Je autorem mnoha knih, které byly přeložené do italštiny, polštiny a maďarštiny. Po mnoho let je zapojený v ekumenickém hnutí, charismatické obnově a v Nové evangelizaci v Irsku. Je spoluzakladatelem společenství Nové jaro v Dublinu, kde v současné době též žije a přednáší.

Pořadatel:

Opatství Želiv s.r.o., Želiv 122, 394 44
IČO:25157833
DIČ:CZ25157833
TEL: (+420) 565 531 259
GSM: (+420) 731 598 985
EMAIL: vackova.klasterzeliv@gmail.com
WEB: www.zeliv.eu

Ke stažení:


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump