Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


FAMILY CAMP

v Kašperských Horách
07.08.2018 [úterý] - 12.08.2018 [neděle]


Žijeme ve světě, který je často odcizený, ba nepřátelský vůči víře. Právě v tomto kontextu mají věřící rodiny základní důležitost jako ohniska živé a vyzařující víry. Proto 2. vatikánský koncil použil starobylého výrazu a nazval rodinu „rodinná církev". A v lůně rodiny mají být rodiče slovem i příkladem prvními hlasateli víry pro své děti a v každém z nich mají podporovat jeho vlastní povolání, zvláště pozorně však duchovní povolání (srov. Katechismus 1656 – 1658).

Ale jak na to, když chceme svědomitě plnit světské povinnosti, když se snažíme zabezpečit svou rodinu, když každý den bojujeme s časem? Z tohoto důvodu je dobré se zastavit a zamyslet nad tím, nakolik je náš způsob života v souladu s naší vírou, nakolik naplňujeme svůj manželský slib a vykonáváme úkol, který jsme přijali při křtu svých dětí. Zveme vás, abyste si vyšetřili několik dní a soustředili pozornost na to, co je podstatné a co druhořadé; aby se vaše rodina znovu stala ohniskem živé a vyzařující víry. Přijďte si odpočinout, prohloubit vztahy ve vaší rodině, nasát dynamiku společenství, být spolu a vědět, že je o vaše děti postaráno.

Více informací na http://familycamp.mountkasperk.cz

Ke stažení: ;


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump