Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Katolická biblická škola v Indii

Mumbai, Indie
02.05.2005 [pondělí] - 18.06.2005 [sobota]

Sedmitýdenní kurs se věnuje studiu celé Bible (Starý i Nový zákon), ale lze studovat také jen jednotlivé týdenní moduly. Registrace na jednotlivé týdny či celý kurs:


Písemně na adresu:


Fr. Fio Mascarenhas, Catholic Bible Institute, 2 Bank of India Bldg., Hill Road, Bandra, Mumbai 400050


Do příhlášky uveďte své jméno, adresu, věk a doporučení farního kněze.


Školné se neplatí. Cena za pobyt a stravu v místě, nádherném jezuitském exercičním domě poblíž letiště, je pouze US$20 za 1 týden, nebo US$ 140 za celý kurs (7 týdnů).  Osvědčení o absolvování se budou vydávat za jednotlivé týdny i za celý kurs.


 


Program jednotlivých týdnů:


 


1.: 2.-7. květen: Dei Verbum & Pentateuch


2.: 9.-14. květen: Knihy historické a mudroslovné


3.: 16.-21.květen: Proroci a žalmy 


4.: 23.-28. květen: Evangelium sv. Marka a Matouše &  list Židům 


5.: 30. květen - 4. červen: Lukášovo a Janovo evangelium


6.: 6.-11. červen: Skutky & Pavlovy dopisy


7.: 13.-18. červen: Ostatní dopisy & Zjevení 

Pořadatel:


http://www.catholicbibleinstitute.net/


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump