Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Seminář „Kráčet životem s Duchem svatým“

Dům Michael (Apolinářská 10, Praha 2) – čtvrtek vždy v 19h30
02.10.2008 [čtvrtek] - 14.05.2009 [čtvrtek], kategorie: Semináře

Seminář „Kráčet životem s Duchem svatým“


2.10.-14.5. Dům Michael – čtvrtek vždy v 19h30
Věk: 18-35 let

Cílem semináře je prohloubit každodenní osobní modlitbu za pomoci pravidelně nabízených biblických textů, učit se dále modlitbě ve společenství, postoupit v duchovním životě s Bohem s možností duchovního doprovázení. Každé téma bude provázeno přednáškami. V rámci společných setkání se budou střídat modlitební večery, přednášky, svědectví, bude prostor hovořit o vlastní zkušenosti a klást otázky. Občas se zúčastníme evangelizačních večerů.

Pro ty, kteří se chtějí připravovat na biřmování je nutná účast na celém programu semináře, (včetně druhé části po Vánocích), duch.obnovy Jericho a několika setkání, určených přímo
pro biřmovance. Obnova má obdobnou strukturu, jako 8mi týdenní seminář života v Duchu svatém, ale vzhledem ke své délce si klade za cíl rozšíření a prohloubení přednáškových témat a také delší zkušenost s osobní modlitbou. Takže i ti, kteří už mají seminář života v Duchu svatém za sebou se mohou tohoto semináře účastnit. Seminář je otevřený. Je možné přijít pouze na vybraná setkání.

I.část 2.10.-18.12.2008

Témata: Nikdo neřekne Ježíš je Pán, než v Duchu svatém, projevy Ducha při společné modlitbě, Duch svatý v Bibli (projevy, vlastnosti, dary, charismata), Duch svatý k nám hovoří skrze Písmo, druhé obrácení, biřmování a pečeť Ducha svatého, křest Duchem svatým, rozjímání nad Písmem a osobní modlitba.

Na nulté setkání Vás zveme do kavárny sv.Ludmily (Nám.Míru v Praze 2) na evangelizační večer do 19:30h. V závěru první části semináře bude možné se účastnit duchovní obnovy Jericho (29.12.-3.1.) v Tuchoměřicích u Prahy.

II.část 19.2.-14.5.2009

Témata: Duch svatý vede ke chvále - chvála jako prostředek setkání s Bohem a prostředek uzdravení, Duch se v nás modlí - dar jazyků, přímluvná modlitba, pokání a večer smíření (v postní době), Duch svatý ke mně mluví a osobně mne vede (rozlišování), osobní povolání a následování, "bude vám dáno, co máte mluvit" (zvěstování Slova Božího).

Na závěr druhé části semináře Vás zveme k účasti na týdnu evangelizace v Praze (květen). Zájemcům, kteří se neúčastnili Jericha, nabízíme duchovní cvičení v Tuchoměřicích u Prahy v červenci 2009 (přihlaste se včas).

Pořadatel:

Komunita Chemin Neuf
Apolinářská 10, Praha 2
mladez@chemin-neuf.cz
224 920 598
774 241 990


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump