Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Co je to uctívání

11.06.2003, autor: Michael Coleman, kategorie: Chvála a uctívání

Ředitel kesťanského hudebního vydavatelství Integritiy Music Michael Coleman se tentokrát krátce zamýšlí nad významem a smyslem uctívání a k titulku svého textu dodává: Je to něco jiného, než myslíte!


Jak byste definovali uctívání? Liší se od díkůvzdání, což znamená děkovat Bohu za všechno to úžasné, co učinil. Ani to není totéž, co chvála, tedy vyznávání kým Bůh je a jaké jsou Jeho mocné skutky. Uctívání je výrazem respektu, úcty, toho, jaká je naše pozice před Bohem a že se podřizujeme Jeho vůli. Souvisí to s tím, že se skloníme a odevzdáme se Pánu. Není pochyb, že uctívání znamená přiblížit se, políbit, projevit náklonnost a něhu. Takový je i význam veršů Ž 2,11-12: „V úctě se klaňte Pánu a s chvěním zajásejte. Vzdejte poctu Synu, aby se nerozhněval a vy jste nezahynuli v cestě.“ (podle NAS.) Tzv. autorizovaná (Jakubská) verze uvádí v první části 12. verše „dejte Synu políbení“.


V naší západní kultuře se polibek pojímá jako něco romantického, od rtů ke rtům. Avšak v mnoha dalších dnešních společnostech a kulturách se lidé běžně zdraví polibkem na tvář, na výraz vřelosti, úcty a přivítání. Dá se pak vůbec pochopit, že Jidáš zradil Ježíše políbením?


Čtvrtá kapitola Janova evangelia nás upozorňuje na další důležitý moment uctívání: „Přichází čas, ano už je tady, kdy se opravdoví ctitelé budou Otci klanět v duchu a pravdě, neboť takové ctitele si Otec žádá. Bůh je duch a jeho ctitelé se mu musí klanět v duchu a pravdě.“ (J 4,23n; podle NIV.)


Klanět se Bohu v duchu a pravdě znamená:


1. Být před Bohem upřímný.
2. Být pravdivý a nic nepředstírat.
3. Uctívat ze srdce.


Skutečné uctívání boří hradby kultur i pohlaví. Vidíme to, když Ježíš hovoří se ženou ze společnosti, jíž Židé opovrhovali. Pravdivé uctívání je jednotící silou, která působí sbližování lidí napříč rasovými, etnickými a náboženskými hranicemi. Během těch let, co natáčíme hudební alba Hosanna!, jsme toho byli svědky v mnoha živých multietnických církvích. Zcela zřejmě to odpovídá scéně z knihy Zjevení 7,9n, kde je před Božím trůnem zastoupen každý národ, jazyk a pokolení.


NIV – The New International Version
NAS – The New American Standard Bible


Z angl. originálu Worship By Definition. How would you define worship? (It’s not what you think!) přeložila Johanka Steinerová. Převzato se svolením Integrity Music, plné znění na http://www.integritymusic.com/


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump