Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Chvála a uctívání

 
12.05.2020, autor: P. Raniero Cantalamessa OFMcap , kategorie: Chvála a uctívání

K přípravě na Letnice 2020

Poselství CHARIS


Chvála Boha za současných dramatických okolností je projevem víry.

Celý článek ...

08.12.2015, autor: Terezie Horová, kategorie: Chvála a uctívání

Víkend chval: Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém


Předposlední dubnový víkend roku 2015 se uskutečnil již pátý ročník Víkendu chval na Velehradě. Celý článek ...

20.11.2015, kategorie: Chvála a uctívání

Víkend chval: Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém


Předposlední dubnový víkend se uskutečnil již pátý ročník Víkendu chval na Velehradě. Celý článek ...

30.01.2014, kategorie: Chvála a uctívání

Papež: Jásáme nad gólem, ale Pána oslavujeme chladně


Modlitba chval nám dává plodnost. Řekl dnes papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Celý článek ...

19.07.2004, autor: z bulletinu ICCRS, kategorie: Chvála a uctívání

Je vhodné modlit se při modlitebním setkání růženec?

V tomto článku přinášíme odpověď věstníku mezinárodní koordinační rady charismatické obnovy na otázku ohledně modlitby růžence při modlitebních setkáních chval. Celý článek ...

07.07.2003, autor: Pavel Šmíd, kategorie: Chvála a uctívání

Podněty pro obnovu modlitby chval

Přinášíme poslední díl seriálu o modlitbě chval od Pavla Šmída. V této poslední části se autor věnuje podnětům, které mohou pomoci obnovit postoj chvály v životě křesťanů, především v rámci tzv. malých společenství a při slavení eucharistie. Celý článek ...

23.06.2003, autor: Pavel Šmíd, kategorie: Chvála a uctívání

K čemu je Bohu naše chvála?

Jestliže se chválou zvyšuje moc, čest a sláva toho, který je chválen,76 může automaticky vzniknout otázka: Proč chválit Boha? Vždyť On je ten nejvýš mocný, slavný, plný cti a nepotřebuje, aby mu to někdo potvrzoval. Lidská chvála může vyznívat jako trapné vyzdvihování Božích předností, nějaké lichocení nebo podplácení bezbranných. To by však odporovalo důstojnosti člověka a ještě mnohem více důstojnosti Boha. Chvála však může být také velice důstojným aktem. Celý článek ...

11.06.2003, autor: Michael Coleman, kategorie: Chvála a uctívání

Co je to uctívání

Ředitel kesťanského hudebního vydavatelství Integrity Music Michael Coleman se tentokrát krátce zamýšlí nad významem a smyslem uctívání a k titulku svého textu dodává: Je to něco jiného, než myslíte!

Celý článek ...

26.05.2003, autor: Michael Coleman, kategorie: Chvála a uctívání

Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním...

Může děkování Bohu měnit naše postoje? Může nás děkování natočit správným směrem a pomoci chvále, aby naplnila naše srdce? V krátkém úvaze nás k tomu vybízí ředitel křesťanského hudebního vydavatelství Integrity Music Michael Coleman na základě takzvaného biblického „nebeského protokolu“.

Celý článek ...

22.04.2003, autor: Meinhard Gyr, kategorie: Chvála a uctívání

Celý život jediná chvála 2

Při zvěstování vyslovila Maria souhlas ke svému poslání být Boží matkou s důvěrou, aniž by chtěla vědět, co tím Bůh později všechno zamýšlí. Při setkání s Alžbětou vidíme, jak toto slůvko přechází ve chválu Boha, do Magnificat. Můžeme se domnívat, že Maria přinášela tuto chválu až doposledka – tedy i pod kříž! – Otci s vírou a důvěrou: Všechno se nakonec děje podle plánu a moudré božské prozřetelnosti, všechno je milost, všechno může sloužit k oslavě Boží velikosti.

Celý článek ...

10.03.2003, autor: Michael Coleman, kategorie: Chvála a uctívání

Hospodin je dobrý! II.

Schválně se podívejte na různé situace v Písmu, kde se říká „Hospodin je dobrý a jeho milosrdenství je věčné,“ a sledujte, co se děje. Například ve druhé knize Paralipomenon, na začátku 7. kapitoly: „Když se Šalomoun přestal modlit, sestoupil z nebe oheň a pohltil zápalné i jiné oběti a Hospodinova sláva naplnila dům, takže kněží nemohli vstoupit do domu Hospodinova pro slávu Hospodinova domu.“

Celý článek ...

03.03.2003, autor: Michael Coleman, kategorie: Chvála a uctívání

Hospodin je dobrý! I.

Kdykoli se lidé otevřeně přiznají k Boží dobrotě, Bůh se vždy znovu zjevuje. Stejně tak jako Mojžíšova tvář zářila po setkání s Hospodinem na Sinaji, vyskytují se v Písmu i další znamení, která dokazují moc a trvající vliv Boží slávy v životech těch, kdo ji zakoušejí.

Celý článek ...

24.01.2003, autor: Sestra Marie Laetitia, kategorie: Chvála a uctívání

Jak prožívat radost

Sestra Marie Laetitia nabízí ve své knize několik rad, jak žít v radosti. V radosti, která je jedním z Božích darů, v radosti, které nás učí Duch svatý, v radosti, kterou sice nemůžeme získat pouze svým vlastním úsilím, ale přesto můžeme něco udělat proto, aby se stala součástí našeho života.

Celý článek ...

07.01.2003, autor: Meinhard Gyr, kategorie: Chvála a uctívání

Celý život jediná chvála 1

Ježíš, Pán, nekonečně touží po tom, aby v něm a s ním a skrze něho, celé stvoření oslavovalo a chválilo Otce. Mě však povolal a uschopnil, abych se přidal k jeho podivuhodné chvále. Chtěl by, aby se také ve mně rozezvučela a stále více mě uchvacovala. Má však skrze mě také rozechvít a zasáhnout všechny oblasti jeho stvoření, které jsou mi nějakým způsobem svěřeny.

Celý článek ...

12.12.2002, autor: Dina a Jan Šnejdarovi, kategorie: Chvála a uctívání

Neboj se mít velké sny

„Jak napsat píseň, která se dotkne celé země, nebo
dokonce celého světa? Neboj se mít velké sny!“ Tato věta zazněla na dvoudenní
Konferenci prorockých chval a uctívání v pražském Sky Clubu Brumlovka hned
několikrát. Kdo ji řekl a o co vlastně šlo? Celý článek ...

11.12.2002, autor: Dina Šnejdarová, kategorie: Chvála a uctívání

Chvála je dar 7× v týdnu

Noel Richards, jeden z nejznámějších vedoucích chval, autor písní, které se zpívají ve společenstvích napříč národy i církvemi, „duchovní otec“ velkých vizí, přijel v listopadu sloužit do Prahy na Konferenci prorockých chval. Při této příležitosti se nám ho podařilo „ulovit“ během jedné z přestávek a položit mu aspoň pár otázek, a to zcela exkluzivně pro webové stránky obnovy!

Celý článek ...

30.08.2001, autor: Jan Šnejdar, kategorie: Chvála a uctívání

Chválím, chválíš, chválíme IV.

V tomto textu se budeme zabývat způsobem modlitby, který lze popsat slovy klanění, uctívání popřípadě adorace. Při díkůčinění a chvále se jedná z větší části o naši aktivitu, většinou říkáme, více či méně hlasitě, nebo zpíváme Bohu to, co máme na srdci. Celý článek ...

15.08.2001, autor: Jan Šnejdar, kategorie: Chvála a uctívání

Chválím, chválíš, chválíme III.

“Ženich je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho stojí a naslouchá mu, upřímně se raduje, když uslyší ženichův hlas” (J 3,29). Tentokrát se zaměříme na vedení chvály. Celý článek ...

05.08.2001, autor: Jan Šnejdar, kategorie: Chvála a uctívání

Chválím, chválíš, chválíme II.

Chvála není pouze naše činnost vyvíjená směrem k Bohu, ale že jde také o Boží aktivitu vůči nám. Ve chvále dáváme prostor živému Bohu a počítejme s tím, že se s ním jako s živým můžeme setkat, neboť Pán “trůní” v našich chvalách jak praví Žalm 22: “Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele” (Ž 22,4). Celý článek ...

28.07.2001, autor: Jan Šnejdar, kategorie: Chvála a uctívání

Chválím, chválíš, chválíme I.

Chvála tedy není v první řadě forma, ale stav srdce. A není také něčím, co se děje jen na společenství, je tím co se děje ve tvém životě, je vyjádřením tvého vztahu s Ježíšem Kristem. Celý článek ...


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump