Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Pán mě skrze modlitbu mění

18.08.2016, kategorie: ModlitbaNěkdy člověku může modlitba připadat nudná. Může ho rozptylovat mnoho vážných záležitostí. Je snadné říci: „No tak k čemu mi tohle je?“ nebo „Co z toho mám? Vůbec nic necítím!“

Věrnost v modlitbě je nezbytná. Modlitba je dar Boží. Abych mohla s tímto darem spolupracovat, musím být ukázněná a věnovat modlitbě čas. Pochopila jsem, že když jsem ochotná ten čas modlitbě věnovat, pak mi Pán dá milost a naučí mě, jak se mám modlit. A skrze modlitbu mě pak mění.

Někdy není jednoduché jen sedět před Pánem. Někdy to člověku může připadat nudné, jindy nemá co říci. Může ho rozptylovat mnoho vážných záležitostí. Je snadné říci: „No tak k čemu mi tohle je?“ nebo „Co z toho mám? Vůbec nic necítím!“ Může se zdát, že se při modlitbě nic neděje. Důkaz o moci modlitby však přichází později, když pracujete nebo sloužíte. Uvědomujete si vnitřní sílu, kterou vám modlitba dala – stejně tak i vhled a moudrost, které dostanete později, ve chvíli, kdy jich je třeba.

Když se někde zmíním, kolik času denně věnuji modlitbě, lidé někdy řeknou: „A kde na to berete čas?“ nebo „A co tam celou dobu říkáte? To by pro mě byla nuda.“ Chtěla bych se podělit o zjištění, kterého se mi dostalo, když jsem jednou právě tak seděla před Pánem. Jen jsem se dívala na Nejsvětější svátost, adorovala Ježíše a říkala jsem mu, že nemám moc co říci kromě toho, že ho miluji. Cítila jsem, jako by mi Pán říkal: „Ale copak nevíš, že mně nemusíš říkat nic? Jenom se mnou buď. Pojď do mé přítomnosti. Nejde o to, co ty děláš pro mě, jde o to, co já chci udělat pro tebe.“ A pak jsem jakoby uviděla obraz člověka, který vyšel ze svého domu a posadil se na slunce. Jak tak seděl ve sluneční záři, nic nedělal, ale začala se měnit jeho barva. Lidé, kteří ho viděli, věděli, že byl na slunci – bylo to vidět na jeho kůži. A ten člověk to věděl také, protože cítil účinky slunce: teplo a světlo. Vnímala jsem, jak mi Pán říká: „A tak to je, když přicházíš do mé přítomnosti. Zakusíš, jaké má čas, který se mnou strávíš, účinky. Lidé to uvidí na tvých skutcích.“ Bylo to pro mě velké poučení – vím, že nemusím vždycky mluvit, musím tam s Ježíšem jenom být.

Modlitba nás udržuje ve spojení s Ježíšem. Modlitba nám pomáhá rozlišovat, co přichází od Boha a činí nás citlivými vůči tomu, co od Boha nepochází.

Z knihy: Briege McKenna, Zázraky se opravdu dějí


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump