Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Modlitba

 
29.12.2016, autor: Kallistos Ware, kategorie: Modlitba

Vzývání Ježíšova jména

Pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoli


Smysl modlitby by se dal shrnout slovy:
„Staň se tím, čím jsi.“ Byl jsi stvořen k Božímu obrazu a znovustvořen při křtu. Navrať se do sebe samého a objev Toho, kdo v tobě nikdy nepřestává hovořit. Celý článek ...

18.08.2016, kategorie: Modlitba

Pán mě skrze modlitbu mění


Někdy člověku může modlitba připadat nudná. Může ho rozptylovat mnoho vážných záležitostí. Je snadné říci: „No tak k čemu mi tohle je?“ nebo „Co z toho mám? Vůbec nic necítím!“ Celý článek ...

23.01.2014, autor: Enzo Bianchi, kategorie: Modlitba

Lectio Divina

Jak se modlit Boží Slovo


Nedávno vyšla vynikající knížečka o staletími prověřené metodě modlitby s Písmem, zvané „lectio divina“, použitelné jak v osobní modlitbě, tak ve společenství. Uvádíme z ní stručný nástin jednotlivých kroků. Celý článek ...

10.09.2012, autor: Vojtěch Kodet, kategorie: Modlitba

Modlitba vyžaduje lásku i návyk

Povzbuzení k modlitbě... Rozhovor s P. Vojtěchem Kodetem pro Katolický týdeník 20/2006. Celý článek ...

14.03.2012, autor: Michael Simpson, kategorie: Modlitba

Přímluvná modlitba

Přímluvná modlitba má na sebe brát Boží břímě zármutku a soucitu s naším světem. Když Bůh pohlíží na svět a vidí tolik lidí, jejichž život je rozbitý, zraněný, ztracený ve hříchu, naplňuje Ho nad námi zármutek. Celý článek ...

02.06.2010, autor: Silván z Athosu, kategorie: Modlitba

O modlitbě

Mnozí lidé čtou rádi dobré knihy, a to je dobře, ale nejlepší ze všeho je modlit se. Kdo však čte špatné knihy nebo jen noviny, ten se sám potrestá: Jeho duše hladoví, protože nemá potravu a radost, která je v Bohu. Celý článek ...

30.10.2009, autor: David Torkington, kategorie: Modlitba

Modli se tak, jak umíš, ne, jak neumíš

Co člověku pomáhá na začátku jeho cesty, mu nemusí být ku pomoci, když pokročí dále. Co mu pomáhalo, když šel z kopce s větrem v zádech, mu může být k ničemu, Celý článek ...

25.08.2009, autor: Enzo Bianchi, kategorie: Modlitba

Modlitba chval

Rozsah křesťanské modlitby je určen dvěma póly: pláčem a chválou. Říci něco o chvále je velmi obtížné. Křesťanská tradice nám ji podává jako velmi vznešenou, těžce dosažitelnou formu modlitby projevující se svou čistotou, nezištností a nezasloužeností. Celý článek ...

29.07.2009, autor: Sue Mayfieldová, kategorie: Modlitba

Naslouchání v modlitbě

Měli jste někdy vztah, který se vám zdál tak trochu „jednostranný“? Možná jste to byli vy, kdo obstaral všechno běhání a mluvení, a kamarád se tvářil lhostejně a znuděně. Nebo byl kamarád sebestředný, mluvil stále jen o svých potřebách a starostech a vy jste se cítili přehlížení nebo neviditelní. Celý článek ...

05.02.2009, autor: Charles Whitehead, kategorie: Modlitba

Volej ke mně

Obnova a modlitba

Mnoho lidí si myslí, že charismatická obnova spočívá jenom v modlitebních setkáních. Tento názor je příliš zúžený. Je samozřejmě pravda, že jednou z velmi cenných věcí, které jsme objevili, je svoboda vyjadřovat modlitbu a chválu radostným, spontánním způsobem. Celý článek ...

06.01.2005, autor: Roy Hendy, kategorie: Modlitba

Prosme směle o Ducha svatého

Opravdu toužíme po tom, aby Bůh jednal v našich životech, anebo jsme spokojeni s tím, že spoléháme na vlastní dary a síly? Autor, jeden ze zakladatelů komunity House of the Open Door, se v tomto článku zamýšlí nad jedenáctou kapitolou Lukášova evangelia, důležitosti modlitby a radikální závislosti na Bohu. Celý článek ...

05.05.2004, autor: Breige O´Hare, kategorie: Modlitba

Tajemný

Znám Boha, a přitom jej neznám. Vždycky tomu tak nebylo. Až donedávna to byl Ježíš, kdo přitahoval mou pozornost, s ním jsem zakoušela důvěrnosti v modlitbě – Bůh přitom zůstával vzdálenou postavou kdesi v další místnosti a za dveřmi s vizitkou „moudrý a milující Otec“. Nevěděla jsem jistě, co ta slova znamenají. Nevěděla jsem, kde tenhle pokoj je. A ani mne to nezajímalo. Celý článek ...

02.02.2004, autor: Robert Faricy, kategorie: Modlitba

Mou modlitbou je Ježíš II.

Také se vám nedaří ve vašem osobním modlitebním životě? Potýkáte se s vyprahlostí, krizemi a Božím mlčením? Ne, nemáme žádný superrecept, jak z krize ven. Jezuita Robert Faricy radí jediné: základem všeho je poctivá osobní modlitba (pokračování článku z minulého týdne). Celý článek ...

30.01.2004, autor: J. O`Grady, kategorie: Modlitba

Potřebujeme věnovat čas modlitbě?

Jsem celkem přesvědčen o tom, že když Ježíš každé ráno otevřel své oči, obětoval svůj den Otci. A tak se v Jeho životě, plném milosti a pravdy, se každá milisekunda stávala dokonalou modlitbou. Celý článek ...

26.01.2004, autor: Robert Faricy, kategorie: Modlitba

Mou modlitbou je Ježíš I.

Také se vám nedaří ve vašem osobním modlitebním životě? Potýkáte se s vyprahlostí, krizemi a Božím mlčením? Ne, nemáme žádný superrecept, jak z krize ven. Jezuita Robert Faricy radí jediné: základem všeho je poctivá osobní modlitba. Celý článek ...

21.01.2004, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Modlitba

„Násilná“ modlitba

V situaci vyprahlosti a boje musíme objevit speciální druh
modlitby: modlitbu "násilnou". "Je to dobrá a Bohu
milá věc," píše známá světice, "že se modlíš s horlivostí
Boží milosti, že bdíš a unavuješ se ve vykonávání každé dobré
činnosti; ale Pánu je ještě milejší a příjemnější, když, pozbudeš-li
milosti, nic neubíráš ze svých modliteb, svých bdění, svých dobrých
skutků. Celý článek ...

14.01.2004, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Modlitba

Boj s Bohem

Avšak
existuje jiný druh modlitby-boje, mnohem choulostivější a
nesnadnější, a to je boj s Bohem. Ne s vlastní myslí, ale s Bohem. K
tomu dochází, když Bůh tě žádá o něco, co tvá přirozenost není
ochotna Mu dát, nebo když Boží jednání se stane nepochopitelným a
zarážejícím. Job znal tento boj. Celý článek ...

07.01.2004, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Modlitba

Boj proti roztržitosti

Existují
dva typy boje v modlitbě. První z nich je boj proti roztržitosti.
Tento boj zakusili i svatí. Tatáž sv. Terezie vyznává: "Stane se
mi někdy, že nemohu formulovat rozumnou myšlenku ani o Bohu, ani o
kterémkoli jiném dobrém námětu, ani se vnitřně modlit, i když jsem o
samotě. Cítím pouze, že znám Boha. Celý článek ...

17.11.2003, autor: Beverly Caruso, kategorie: Modlitba

Jak se modlit (nejen) s dětmi

Chceme, aby naše děti poznaly, že modlitba je víc než něco, co děláme před jídlem a před spaním. Jak jim ukázat, že modlitba má smysl? Celý článek ...

29.10.2003, autor: Kateřina Lachmanová, kategorie: Modlitba

Jak se nemodlit za druhé IV

Poslední díl seriálu o zdravém a nezdravém přístupu k modlitbě za druhé. Celý článek ...

22.10.2003, autor: Kateřina Lachmanová, kategorie: Modlitba

Jak se nemodlit za druhé III

Další díl o tom, jak sloužit a nesloužit modlitbou druhým lidem. Celý článek ...

15.10.2003, autor: Kateřina Lachmanová, kategorie: Modlitba

Jak se nemodlit za druhé II

Další pokračování seriálu o nejčastějších chybách při modlitbě za druhé. Celý článek ...

08.10.2003, autor: Kateřina Lachmanová, kategorie: Modlitba

Jak se nemodlit za druhé I

Nejčastější chyby, kterých se dopouštíme při modlitbě za druhé. Celý článek ...

15.08.2003, autor: Ethel Herrová, kategorie: Modlitba

Svaté partnerství

"Mami, všemu je konec!" Uslyšela jsem v telefonu zmučený hlas své dcery a všechno se ve mně sevřelo strachy. Najednou mě nenapadala ani jedna mateřská rada. Slyšela jsem se koktat pár chabých slov útěchy, která zůstala mezi námi viset v nastalém tichu.

Celý článek ...

04.12.2001, autor: Gorazd Cetkovský, kategorie: Modlitba

„Dobré jitro!“ II.

Dnes pokračujeme v rozjímání nad tím, jak přijímat každodenní dar nového dne. Celý článek ...

29.11.2001, autor: David Vopřada, kategorie: Modlitba

Body k modlitbě za nevinné oběti

V našich dnech se stala až příliš obvyklou zkušeností zpráva o násilí nebo neštěstí, které ukončilo život desítek či dokonce tisíců nevinných lidí. Nabízíme vám či vašemu společenství několik bodů k modlitbě za postižené násilím.

27.11.2001, autor: Gorazd Cetkovský, kategorie: Modlitba

„Dobré jitro!“ I.

"Když se ráno probouzím, andělé nade mnou bdí, můj Pane..." zpívá zvesela jedna oblíbená "ukazovací" písnička. A dál je v ní řeč o tom, že andělé nad každým z nás bdí, když se umýváme, snídáme, jdeme do školy, po celý den. Ano, od samého našeho procitnutí nás provází Boží péče, nebo spíše: provází nás i v noci, ale hned od procitnutí na to můžeme pomyslet. Celý článek ...

01.06.2001, autor: Margaret Hebblethwaite, kategorie: Modlitba

Nepřehlížet milosti

Když se v modlitbě daří a je bohatá, rádi si připomínáme myšlenky a obrazy, které nám způsobily radost. Když máme dojem, že na nás modlitba má nějaké nároky a jsme si vědomi svého hříchu, nacházíme zadostiučinění, když se ohlédneme zpět a vidíme, že neutíkáme od toho, co nám Bůh ukazuje.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump