Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním...

26.05.2003, autor: Michael Coleman, kategorie: Chvála a uctívání

Může děkování Bohu měnit naše postoje? Může nás děkování natočit správným směrem a pomoci chvále, aby naplnila naše srdce? V krátkém úvaze nás k tomu vybízí ředitel křesťanského hudebního vydavatelství Integrity Music Michael Coleman na základě takzvaného biblického „nebeského protokolu“.


Jedním z mých oblíbených veršů je Ž 100,4. Hovoří totiž o takzvaném „nebeském protokolu“ našeho přístupu k Bohu: „Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do jeho nádvoří s chválou.“ (podle New International Version) Bible mluví dostatečně jasně o tom, že chceme-li vstoupit do Boží slávy, máme začít díkůvzdáním. Neočekává se od nás, že nejprve předložíme seznam svých potřeb a starostí, dokonce ani nemáme začínat chválou nebo uctíváním. Nejdříve poděkujeme za to, co se už odehrálo.


A nezáleží na tom, jde-li o malé či velké věci; jakmile totiž začneme sčítat Hospodinova požehnání a co všechno pro nás udělal, změní se náš postoj k daným okolnostem - a v našem duchu povstane víra. Pokud Pánu opravdu děkujeme dostatečně dlouho, zjistíme, že se v našem srdci rodí chvála.


Vyzkoušejte to a uvidíte. Možná právě prožíváte období vyprahlosti, kdy vám Bůh připadá vzdálený a nenalézáte nic, za co Ho chválit. To vůbec nevadí. Jednoduše začněte děkovat za to, co pro vás Bůh udělal, a uznejte Jeho moc nad svým životem. V děkování Hospodinu je moc, a ta promění váš postoj k současným okolnostem. Jde o biblickou zásadu, která vždy funguje.
Zkuste to v tomto týdnu 30 minut každý den - o nic neproste, za nic se nepřimlouvejte, nic takového, jen prostě Bohu děkujte....do Jeho nádvoří s chvalozpěvemDalším krokem je chvála. Díkůvzdání znamená děkovat Bohu za to, co vykonal; chvála znamená poukazovat na Boží činy a skutky a prohlašovat, kým Bůh je.


Když jsme v roce 1987 se skupinou Integrity začínali, dal nám Pán toto slovo z Písma: „[Hospodin mě poslal] … postarat se o ty, kdo truchlí na Siónu, obdařit je věncem namísto popela, olejem veselí namísto truchlení, rouchem chvály namísto ducha zemdlenosti.“ (Iz, 61,3)


Jakmile začneme Boha chválit, „převlékáme se“ v Duchu svatém. Odkládáme „ustarané“ oblečení a soustředíme se na Pána. Zrovna tak, jako se každé ráno rozhodujeme, co si vzít na sebe, stejně se rozhodujeme ke chvále. Někdy se nám nebude chtít Boha chválit; právě tehdy však svým rozhodnutím přinášíme oběť chvály.


Je zajímavé, že Ježíš se narodil z pokolení kmene Judova. Jméno Juda znamená „chvála“. Náš Pán pocházel z kmene, který znamenal chválu! Když Ho chválíme, přináší to neuvěřitelné výsledky: hlásání evangelia, vysvobození, tělesné uzdravení, radost, smysl, sílu a jednotu.


Když čelíte problémům a hrozí, že vás zavalí, vyhraďte si každé ráno čas, abyste si oblékli roucho chvály. Čtěte si 61. kapitolu proroka Izajáše a chvalte Boha za to, kým je. Možná si to roucho budete muset oblékat stále znovu po celý den, ale zaručuji vám, že Pán přijde! V Ž 23,4 se říká, že Hospodin přebývá ve chválách svého lidu. Když potřebujete, aby s vámi ve dne „přebýval“, učiňte chválu součástí svého dne - od začátku až do konce.


Z angl. originálu Enter His Gates: „Following the Heavenly Protocol“, Enter His courts with Praise: Following the „Heavenly Protocol“ přeložila Johanka Steinerová. Převzato se svolením Integrity Music, plné znění na http://www.integritymusic.com/


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump