Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:Březen 2007

02.03.2007 [pátek] - 04.03.2007 [neděle], kategorie: Pro mládež

Zážitkový víkend pro mládež 14-30.

Bartošovice v Orlických horách

Zážitkové víkendy jsou určeny pro věřící i nevěřící, kteří mohou přijet v doprovodu svých věřících kamarádů. Jsou zaměřeny zážitkově. Kdo nechce odjet zklamaný, musí do programu vložit sám sebe a všechny své schopnosti. Náplní je pohyb v přírodě, hry, soutěže, zábava, povídání o životě a jeho smyslu.
Bližší informace na webu. více ...

03.03.2007 [sobota] - 04.03.2007 [neděle], kategorie: Konference

Křesťanská konference UNIT: Ježíš kamenem úhelným

Plzeň

Ke stažení:

05.03.2007 [pondělí], kategorie: Modlitební setkání

Večer chval

Praha - Liboc

Večer chval se skupinou z Anglie
-začátek v 19 hodin více ...

09.03.2007 [pátek] - 11.03.2007 [neděle], kategorie: Víkendové programy

"Další krok k uzdravení"

Sv. Hostýn

Pro ty, kteří už pár kroků v oblasti vnitřního uzdravení udělali, ale i pro ty, kteří chtějí teprve vykročit.

Přihlášky a praktické informace: Matice Svatohostýnská, tel. 573381693, matice@hostyn.cz

Informace o programu: ungerovajana@seznam.cz více ...
09.03.2007 [pátek], kategorie: Konference

Konferencia Generácia zachránených

Skalica, SR

Konferencia pre kresťanov Záhoria (srdečne vítaní sú aj bratia z Moravy). Pozvaní kazateli: Ad de Bruin (YWAM Slovensko) a Stefan Driess (Why Not Mission). Program a prihlášku nájdete na http://www.copp.sk/gz2007/index.html více ...

10.03.2007 [sobota], kategorie: Modlitební setkání

Oblastní setkání Obnovy v Duchu svatém

Frýdek, farní kostel

Hostem bude hudebně dramatická misijní skupina z Anglie. Veškeré info viz plakátek. více ...

14.03.2007 [středa] - 18.03.2007 [neděle], kategorie: Duchovní cvičení / Exercicie

Postní duchovní cvičení pro všechny

Dolany u Olomouce
14.3.(17:30h) - 18.3.2007(14:00h)

„Křest – smlouva lásky!“

Postní duchovní cvičení pro všechny. Obnova milosti svého křtu, podílu na Kristově smrti a vzkříšení.

Součástí duchovních cvičení jsou přednášky, společná liturgie, adorace, modlitební večery a možnost duchovních rozhovorů.

Je nutné vzít si s sebou spacák a bibli (v případě, že součástí programu jsou biblické tance, vezměte si s sebou vhodnou obuv).

Vaši přihlášku nebudeme potvrzovat a bereme ji jako závaznou. Odpovíme jen v případě, že je termín již obsazený, nebo došlo-li k změně nebo zrušení akce.

V případě, že se nemůžete zúčastnit setkání nebo duchovních cvičení, na které jste se přihlásili, včas nám to oznamte.

Prosíme Vás, abyste se přihlašovali jenom v případě, že máte zájem o dané téma. Pokud chcete poznat blíže život v Komunitě Blahoslavenství, využijte k tomu jiný čas, než termíny uvedených setkání. (Návštěvu u nás je možné telefonicky domluvit.)

Finanční úhrada pobytu činí: 1200,- Kč. více ...

16.03.2007 [pátek] - 18.03.2007 [neděle], kategorie: Víkendové programy

TEC

Praha-Vinoř

TEC je určen lidem zhruba od 16 do 22 let a má za cíl otevřít nové cesty k uchopení a prožití Velikonočního tajemství. Probíhá ve třech dnech nazvaných Den umírání, Den vzkříšení a Den rozeslání. Součástí programu je společná modlitba, promluvy, obřady vycházející z katolické liturgie, hry, tvořivá činnost a plno překvapení.

Zveme tedy další TEC, který proběhne v termínu 16.-18.3.2007 v Praze-Vinoři na faře. Program začíná v pátek v 17 hodin a končí v neděli kolem 17 hodiny po společně slavené mši svaté. Stravování je zajištěno na místě. Cena programu je 400,- Kč.

Informace a přihlášky: Pavla Fabianová více ...
23.03.2007 [pátek] - 24.03.2007 [sobota]

Setkání vedoucích společenství CHO

Vranov u Brna

Vyučování bude mít P. Vojtěch Kodet, OCarm. Začátek setkání v pátek 19.00(večeře), konec v sobotu v 18.00, možno přespat do neděle. Vedoucí se mohou hlásit na adrese koordinator@cho.cz. více ...

24.03.2007 [sobota], kategorie: Modlitební setkání

Sobotní odpoledne s Komunitou Blahoslavenství

Dolany u Olomouce
„Svátost smíření – povinnost nebo slavnost?“ Jak dobře prožívat zpověď. (večer: možnost přijetí svátosti smíření)

Program setkání:

14:30 chvály

15:00 přednáška + svědectví

16:30 občerstvení (každý je pozván přinést něco do společného občerstvení)

18:00 modlitební večer

společné agapé

21:00 předpokládaný závěr setkání (poslední autobus z Dolan do Olomouce: 21:11h)

Program probíhá v Evangelizačním centru Komunity Blahoslavenství.

více ...
24.03.2007 [sobota] - 25.03.2007 [neděle]

Duchovně materiální příprava evangelizace

klášter při kostele sv. Víta v Tuchoměřicích u Prahy

Víkend plný pohybu. Příprava divadla, hudby, zpěvu, tvořivých dílen, technického zabezpečení k následujícímu týdnu evangelizace. Součástí bude čas společné a osobní modlitby, také sdílení a povídání o smyslu evangelizace v rámci duchovní přípravy. Večer bude povídání a společenství s fotkami z poslední evangelizace. více ...

25.03.2007 [neděle], kategorie: Víkendové programy

Neděle MEF

klášter při kostele sv. Víta v Tuchoměřicích u Prahy

Členové Mezinárodní ekumenické fraternity zvou každý měsíc na program, který je určený všem, kdo mají zájem společně s ostatními hledat cestu porozumění a jednoty (mezi církvemi, v rodině, v manželství, mezi lidmi, národy). Členové MEF si uvědomují, že základem k budování jednoty mezi lidmi a ve světě jsou ekumenické vztahy mezi křesťany.
Nedílnou součástí neděle je společné jídlo, čas k vzájemnému seznámení, krátký film rozebírající aktuální téma a společná modlitba.

Co je Mezinárodní Ekumenická Fraternita MEF ? - pro všechny -

"Mistře, na tvé slovo spustím sítě" (Lk 5,5)

Mezinárodní Ekumenická Fraternita (MEF) - Net for God
("Síť pro Boha") shromažďuje po celém světě lidi, kteří chtějí:

• budovat "civilizaci lásky" po celém světě
• založit modlitební síť ve všech jazycích
• vytvořit novou mezinárodní fraternitu
(využívajíce moderních komunikačních prostředků: internet, ...)
• pracovat pro jednotu církví, za mír a usmíření mezi zeměmi
• absolvovat biblickou, ekumenickou a teologickou formaci.

Setkání probíhají třemi různými způsoby :
1.Čtvrteční večery MEF v Praze, v domě Misijního centra AP každý měsíc (26.10. 2006, 25.1.2007, 22.3. 2007, 26.4. 2007, 21.6. 2007 a dále některý čtvrtek v listop., pros., únoru a květnu)
2.Nedělní setkání v klášteře v Tuchoměřicích (3.12. 2006, 25.2. 2007, 27.5. 2007)
3.Víkendy v Bartošovicích v O.h. (20.-22.10. 2006, 12.-14.1. 2007, 22.-24.6. 2007)
Víkendy v Tuchoměřicích u Prahy (23.-24.9. 2006, 26-27.5. 2007)

Čtvrteční večery MEF
Večery jsou otevřené pro každého. Součástí je společná modlitba, sdílení a shlédnutí videokazety obsahující svědectví, novinky z dění v MEF ve světě, přednášku na určité téma, jež je podkladem ke sdílení. Tyto večery se konají v Praze, v domě Misijního centra, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2. Setkání začínají v 19 h v kostele sv. Apolináře modlitbou za jednotu křesťanů. více ...

26.03.2007 [pondělí] - 30.03.2007 [pátek], kategorie: Evangelizace

Evangelizace

Praha - centrum

V průběhu necelého týdne budeme v odpoledních hodinách organizovat duchovně kulturní program na nám. Míru v Praze. Tento program organizuje společně s Komunitou Chemin Neuf, Misijním centrem AP také Městská část Prahy 2. Součástí budou i dva večerní programy. Jeden ve sv. Ludmile (nám. Míru) a druhý u sv. Apolináře (Praha 2 - Nové Město). Večerní programy budou zaměřeny na přiblížení Boha a křesťanství hledajícím formou slova, divadla, hudby. Modlitba za celý průběh a organizační setkání všech zájemců proběhne v pondělí 26. 3. od 19:30 v Misijním centru domu Michael v Apolinářské ul. č. 10 v Praze 2.
Pro zájemce, kteří se rádi zapojí do čehokoli, co souvisí s programem nebo technickým zázemím či přípravou a organizací aktivit s tím spojených, je možné v průběhu týdne bydlet v komunitním domě v Tuchoměřicích. Součástí týdne bude dopolední duchovní program (modlitba, sdílení, ohlédnutí).
K tomu, aby Evangelizace splnila své poslání, potřebujeme každého, kdo má chuť se zapojit. Je spousta možností, jak se zapojit. Služba nespočívá jen v samotné evangelizaci, ale v celé materiální přípravě, přímluvné modlitbě, výrobě pozvánek, přípravě občerstvení, atd. Samozřejmě, že potřebujeme také pomoci s hudbou, zpěvem, tancem, svědectvími, osobním rozdáváním pozvánek a s navazováním osobního kontaktu s lidmi, které oslovíme.
Prostě a jednoduše jste všichni vítáni, potřebujeme vaši pomoc !!! více ...

RSS událostí


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump