Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


  » Aktuální události

  Archiv událostí

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2005

  2004

  2003

  2002

  0

  Kategorie událostí:


  Květen 2007

  02.05.2007 [středa] - 06.05.2007 [neděle], kategorie: Duchovní cvičení / Exercicie

  Anamnéza

  klášter Komunity Chemin Neuf v Tuchoměřicích

  Duchovní obnova určená pro ty, kdo by se rádi pozastavili nad svojí minulostí a skrze pohled Krista šli dále na cestě uzdravení. K přijetí je nutný motivační dopis nebo osobní rozhovor.
  více ...

  05.05.2007 [sobota], kategorie: Modlitební setkání

  Oblastní setkání Charismatické obnovy

  České Budějovice
  10.05.2007 [čtvrtek]

  Kaplanství v naší armádě s plk. Mgr. Tomášem Holubem a Mgr. Pavlem Rumlem (z cyklu ´Ekumenické večery´)

  Misijní centrum AP

  Ekumenické večery jsme začali organizovat proto, abychom se mohli společně modlit se členy jiných církví a lépe je poznat. Zveme sem zajímavé hosty z různých církví, aby nás povzbudili na této cestě jednoty. Po krátké přednášce bude prostor pro otázky a odpovědi. Tentokrát bude našim hostem podplukovník Mgr. Tomáš Holub, římskokatolický kněz, a kapitán Mgr. Pavel Ruml, evangelický farář. Začneme v 19:15 h po mši svaté (kostel sv. Apolináře). více ...

  11.05.2007 [pátek] - 13.05.2007 [neděle], kategorie: Víkendové programy

  Vnitřní uzdravení - "Hranice"

  Koclířov

  Vnitřní uzdravení - "Hranice" (budování zdravých mezí v osobním životě i ve vztazích)

  Přihlášky a praktické informace: Českomoravská Fatima, tel. 461543164-6

  Informace o programu: ungerovajana@seznam.cz více ...

  13.05.2007 [neděle], kategorie: Modlitební setkání

  Koncert chvál a uctievania

  Veľké Leváre, evanjelický kostol, SR

  Súčasťou vystúpenia v 15.00 budú piesne chvál, svedectvá a kázané slovo. více ...

  16.05.2007 [středa] - 18.05.2007 [pátek], kategorie: Duchovní cvičení / Exercicie

  Duchovní cvičení pro všechny

  Dolany u Olomouce
  16.5.(17:30h) - 20.5.2007(14:00h) „Dostanete sílu Ducha Svatého a budete mými svědky…“

  Duchovní cvičení pro všechny. Pozvání nechat se obnovit Duchem Svatým a žít pro církev.

  Součástí duchovních cvičení jsou přednášky, společná liturgie, adorace, modlitební večery

  Je nutné vzít si s sebou spacák a bibli (v případě, že součástí programu jsou biblické tance, vezměte si s sebou vhodnou obuv).

  Vaši přihlášku nebudeme potvrzovat a bereme ji jako závaznou. Odpovíme jen v případě, že je termín již obsazený, nebo došlo-li k změně nebo zrušení akce.

  V případě, že se nemůžete zúčastnit setkání nebo duchovních cvičení, na které jste se přihlásili, včas nám to oznamte.

  Prosíme Vás, abyste se přihlašovali jenom v případě, že máte zájem o dané téma. Pokud chcete poznat blíže život v Komunitě Blahoslavenství, využijte k tomu jiný čas, než termíny uvedených setkání. (Návštěvu u nás je možné telefonicky domluvit.)

  Finanční úhrada pobytu činí: 600,- Kč více ...

  18.05.2007 [pátek] - 20.05.2007 [neděle], kategorie: Pro mládež

  Kurz rozvíjení Božího obdarování

  fara v obci Strážek na Vysočině

  Setkání věnované rozvoji osobního obdarování, které každý z nás od Boha dostává. Zaměříme se na objevování našich přirozených darů, součástí budou také přednášky o darech Ducha Svatého, v praktické části pak budeme prohlubovat naši otevřenost a disponibilitu vůči nim.

  Podrobnější informace:

  Pátek: 17:30–18.00 - příjezd, ubytování
  18.00 – zahájení programu: společná večeře, představení účastníků, úvodní impuls, povídání.

  Sobota:
  hlavní program kurzu, jehož náplní budou přednášky na témata přirozených darů, darů Ducha Svatého a charismat. Mimo teoretickou formaci bude součástí kurzu také praktická část a modlitba, zaměřená na rozvoj Božích obdarování každého účastníka.

  Neděle:
  mše svatá, skupinky sdílení, po obědě ukončení
  více ...

  25.05.2007 [pátek], kategorie: Pro mládež

  Svatodušní pochod Jítrava - Vratislavice

  Jítrava - Vratislavice

  Další informace najdete na plakátku na http://farnost-vrat.rkc-lbc.cz/text/svpochod07.pdf více ...

  26.05.2007 [sobota], kategorie: Modlitební setkání

  Sobotní odpoledne s Komunitou Blahoslavenství

  Dolany u Olomouce
  „Přijď Duchu Svatý!“ Vstup do vigilie Letnic ve společenství modlitby, chvály a svědectví, prosba o vylití Ducha Svatého.

  Program setkání:

  14:30 chvály

  15:00 přednáška + svědectví

  16:30 občerstvení (každý je pozván přinést něco do společného občerstvení)

  18:00 modlitební večer

  společné agapé

  21:00 předpokládaný závěr setkání (poslední autobus z Dolan do Olomouce: 21:11h)

  Program probíhá v Evangelizačním centru Komunity Blahoslavenství.

  více ...
  26.05.2007 [sobota] - 27.05.2007 [neděle], kategorie: Víkendové programy

  Víkend MEF

  klášter při kostele sv. Víta v Tuchoměřicích u Prahy

  Členové Mezinárodní ekumenické fraternity zvou každý měsíc na program, který je určený všem, kdo mají zájem společně s ostatními hledat cestu porozumění a jednoty (mezi církvemi, v rodině, v manželství, mezi lidmi, národy). Členové MEF si uvědomují, že základem k budování jednoty mezi lidmi a ve světě jsou ekumenické vztahy mezi křesťany.
  Nedílnou součástí neděle je společné jídlo, čas k vzájemnému seznámení, krátký film rozebírající aktuální téma a společná modlitba.

  Co je Mezinárodní Ekumenická Fraternita MEF ? - pro všechny -

  "Mistře, na tvé slovo spustím sítě" (Lk 5,5)

  Mezinárodní Ekumenická Fraternita (MEF) - Net for God
  ("Síť pro Boha") shromažďuje po celém světě lidi, kteří chtějí:

  • budovat "civilizaci lásky" po celém světě
  • založit modlitební síť ve všech jazycích
  • vytvořit novou mezinárodní fraternitu
  (využívajíce moderních komunikačních prostředků: internet, ...)
  • pracovat pro jednotu církví, za mír a usmíření mezi zeměmi
  • absolvovat biblickou, ekumenickou a teologickou formaci.

  Setkání probíhají třemi různými způsoby :
  1.Čtvrteční večery MEF v Praze, v domě Misijního centra AP každý měsíc (26.10. 2006, 25.1.2007, 22.3. 2007, 26.4. 2007, 21.6. 2007 a dále některý čtvrtek v listop., pros., únoru a květnu)
  2.Nedělní setkání v klášteře v Tuchoměřicích (3.12. 2006, 25.2. 2007, 27.5. 2007)
  3.Víkendy v Bartošovicích v O.h. (20.-22.10. 2006, 12.-14.1. 2007, 22.-24.6. 2007)
  Víkendy v Tuchoměřicích u Prahy (23.-24.9. 2006, 26-27.5. 2007)

  Čtvrteční večery MEF
  Večery jsou otevřené pro každého. Součástí je společná modlitba, sdílení a shlédnutí videokazety obsahující svědectví, novinky z dění v MEF ve světě, přednášku na určité téma, jež je podkladem ke sdílení. Tyto večery se konají v Praze, v domě Misijního centra, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2. Setkání začínají v 19 h v kostele sv. Apolináře modlitbou za jednotu křesťanů. více ...

  26.05.2007 [sobota], kategorie: Modlitební setkání

  Duchovní dopoledne EFFATHA

  Třebíč, kostel sv. Martina

  Začátek v 8.45 hod. více ...

  26.05.2007 [sobota] - 27.05.2007 [neděle], kategorie: Modlitební setkání

  Svatodušní vigilie-noc bdění

  Konvent bratří dominikánů Olomouc, Slovenská ulice
  BRATŘI DOMINIKÁNI A SPOLEČENSTVÍ „ZBYTEK IZRAELE“ VÁS ZVOU NA

  VIGILII SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (NOC BDĚNÍ)

  26.-27. května 2007 CHRÁM NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE Konvent bratří dominikánů Olomouc, Slovenská ulice Motto: „Tvé slovo se mi stalo radostí a potěšením srdce.“ Jer 15,16b

  Program: Začátek v 21:00 Lucernárium Vigilie Přednáška Rozhovory ve skupinkách Adorace Růženec Ranní chvály Mše svatá se svěcením růží Agapé Ukončení v 7:00

  Místo pro případný odpočinek bude zajištěno, je však nutno si vzít spacák a karimatku. Nezapomeňte si přinést růži. více ...

  26.05.2007 [sobota] - 27.05.2007 [neděle], kategorie: Modlitební setkání

  Svatodušní vigilie

  Šternberk - farní kostel / arc. olomoucká

  „PANE, NAUČ NÁS MODLIT SE, JAKO TOMU UČIL SVÉ UČEDNÍKY I JAN." LK 11,1

  ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VE ŠTERNBERKU
  VÁS ZVE K TRADIČNÍMU PROŽITÍ

  SVATODUŠNÍ VIGILIE L.P. 2007

  V CHRÁMU ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
  VE ŠTERNBERKU - V SOBOTU 26.KVĚTNA 2007

  Tématem svatodušní vigilie je verš Lukášova evangelia „Pane, nauč nás modlit“. Průvodcem nočního bdění nám bude modlitba Páně - Otče náš... Vigilii zahájíme ve 21,00 požehnáním ohně v rajském dvoře farního kostela. O půlnoci se společně modlíme s Klariskami v jejich klášterní kapli. Vrcholem vigilie bude jitřní mše sv. v 4,30 v kostele Nejsvětější Trojice.

  21,00 - zapálení a požehnání ohně - bohoslužba slova - katecheze
  22,00 - modlitba o dar modlitby - posvěť se jméno tvé, přijď království tvé
  24,00 - modlitba v kapli u Klarisek - ...buď vůle tvá - za rozlišení povolání
  01,00 - občerstvení na faře
  02,00 - adorace - chléb náš vezdejší dej nám dnes
  03,15 - přesun městem do kostela Nejsvětější Trojice
  03,30 - prosba za nové srdce - odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme
  04,30 - mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice – neuveď nás v pokušení

  „Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.“

  MOŽNOST PŘESPÁNÍ NA FAŘĚ. TĚŠÍME SE NA SPOLEČENSTVÍ S VÁMI.

  ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST, FARNÍ 3, ŠTERNBERK 785 01,
  TEL 585 013 714, e-mail. - farasternberk@seznam.cz
  více ...

  27.05.2007 [neděle]

  Neděle MEF

  klášter Komunity Chemin Neuf v Tuchoměřicích u Prahy

  ejdeme se na mši svaté v 10:30 h v kostele sv.Víta v Tuchoměřicích u Prahy, potom budeme společně jíst, po krátké video - přednášce následuje sdílení ve skupinkách. Předpokládaný konec bude okolo 16:00 h. Program pro děti je zajištěn. O spiritualitě MEF na webu. více ...

  RSS událostí


    
  © 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
  © Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
  Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump