Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:Květen 2007

02.05.2007 [středa] - 06.05.2007 [neděle], kategorie: Duchovní cvičení / Exercicie

Anamnéza

klášter Komunity Chemin Neuf v Tuchoměřicích

Duchovní obnova určená pro ty, kdo by se rádi pozastavili nad svojí minulostí a skrze pohled Krista šli dále na cestě uzdravení. K přijetí je nutný motivační dopis nebo osobní rozhovor.
více ...

05.05.2007 [sobota], kategorie: Modlitební setkání

Oblastní setkání Charismatické obnovy

České Budějovice
10.05.2007 [čtvrtek]

Kaplanství v naší armádě s plk. Mgr. Tomášem Holubem a Mgr. Pavlem Rumlem (z cyklu ´Ekumenické večery´)

Misijní centrum AP

Ekumenické večery jsme začali organizovat proto, abychom se mohli společně modlit se členy jiných církví a lépe je poznat. Zveme sem zajímavé hosty z různých církví, aby nás povzbudili na této cestě jednoty. Po krátké přednášce bude prostor pro otázky a odpovědi. Tentokrát bude našim hostem podplukovník Mgr. Tomáš Holub, římskokatolický kněz, a kapitán Mgr. Pavel Ruml, evangelický farář. Začneme v 19:15 h po mši svaté (kostel sv. Apolináře). více ...

11.05.2007 [pátek] - 13.05.2007 [neděle], kategorie: Víkendové programy

Vnitřní uzdravení - "Hranice"

Koclířov

Vnitřní uzdravení - "Hranice" (budování zdravých mezí v osobním životě i ve vztazích)

Přihlášky a praktické informace: Českomoravská Fatima, tel. 461543164-6

Informace o programu: ungerovajana@seznam.cz více ...

13.05.2007 [neděle], kategorie: Modlitební setkání

Koncert chvál a uctievania

Veľké Leváre, evanjelický kostol, SR

Súčasťou vystúpenia v 15.00 budú piesne chvál, svedectvá a kázané slovo. více ...

16.05.2007 [středa] - 18.05.2007 [pátek], kategorie: Duchovní cvičení / Exercicie

Duchovní cvičení pro všechny

Dolany u Olomouce
16.5.(17:30h) - 20.5.2007(14:00h) „Dostanete sílu Ducha Svatého a budete mými svědky…“

Duchovní cvičení pro všechny. Pozvání nechat se obnovit Duchem Svatým a žít pro církev.

Součástí duchovních cvičení jsou přednášky, společná liturgie, adorace, modlitební večery

Je nutné vzít si s sebou spacák a bibli (v případě, že součástí programu jsou biblické tance, vezměte si s sebou vhodnou obuv).

Vaši přihlášku nebudeme potvrzovat a bereme ji jako závaznou. Odpovíme jen v případě, že je termín již obsazený, nebo došlo-li k změně nebo zrušení akce.

V případě, že se nemůžete zúčastnit setkání nebo duchovních cvičení, na které jste se přihlásili, včas nám to oznamte.

Prosíme Vás, abyste se přihlašovali jenom v případě, že máte zájem o dané téma. Pokud chcete poznat blíže život v Komunitě Blahoslavenství, využijte k tomu jiný čas, než termíny uvedených setkání. (Návštěvu u nás je možné telefonicky domluvit.)

Finanční úhrada pobytu činí: 600,- Kč více ...

18.05.2007 [pátek] - 20.05.2007 [neděle], kategorie: Pro mládež

Kurz rozvíjení Božího obdarování

fara v obci Strážek na Vysočině

Setkání věnované rozvoji osobního obdarování, které každý z nás od Boha dostává. Zaměříme se na objevování našich přirozených darů, součástí budou také přednášky o darech Ducha Svatého, v praktické části pak budeme prohlubovat naši otevřenost a disponibilitu vůči nim.

Podrobnější informace:

Pátek: 17:30–18.00 - příjezd, ubytování
18.00 – zahájení programu: společná večeře, představení účastníků, úvodní impuls, povídání.

Sobota:
hlavní program kurzu, jehož náplní budou přednášky na témata přirozených darů, darů Ducha Svatého a charismat. Mimo teoretickou formaci bude součástí kurzu také praktická část a modlitba, zaměřená na rozvoj Božích obdarování každého účastníka.

Neděle:
mše svatá, skupinky sdílení, po obědě ukončení
více ...

25.05.2007 [pátek], kategorie: Pro mládež

Svatodušní pochod Jítrava - Vratislavice

Jítrava - Vratislavice

Další informace najdete na plakátku na http://farnost-vrat.rkc-lbc.cz/text/svpochod07.pdf více ...

26.05.2007 [sobota], kategorie: Modlitební setkání

Sobotní odpoledne s Komunitou Blahoslavenství

Dolany u Olomouce
„Přijď Duchu Svatý!“ Vstup do vigilie Letnic ve společenství modlitby, chvály a svědectví, prosba o vylití Ducha Svatého.

Program setkání:

14:30 chvály

15:00 přednáška + svědectví

16:30 občerstvení (každý je pozván přinést něco do společného občerstvení)

18:00 modlitební večer

společné agapé

21:00 předpokládaný závěr setkání (poslední autobus z Dolan do Olomouce: 21:11h)

Program probíhá v Evangelizačním centru Komunity Blahoslavenství.

více ...
26.05.2007 [sobota] - 27.05.2007 [neděle], kategorie: Víkendové programy

Víkend MEF

klášter při kostele sv. Víta v Tuchoměřicích u Prahy

Členové Mezinárodní ekumenické fraternity zvou každý měsíc na program, který je určený všem, kdo mají zájem společně s ostatními hledat cestu porozumění a jednoty (mezi církvemi, v rodině, v manželství, mezi lidmi, národy). Členové MEF si uvědomují, že základem k budování jednoty mezi lidmi a ve světě jsou ekumenické vztahy mezi křesťany.
Nedílnou součástí neděle je společné jídlo, čas k vzájemnému seznámení, krátký film rozebírající aktuální téma a společná modlitba.

Co je Mezinárodní Ekumenická Fraternita MEF ? - pro všechny -

"Mistře, na tvé slovo spustím sítě" (Lk 5,5)

Mezinárodní Ekumenická Fraternita (MEF) - Net for God
("Síť pro Boha") shromažďuje po celém světě lidi, kteří chtějí:

• budovat "civilizaci lásky" po celém světě
• založit modlitební síť ve všech jazycích
• vytvořit novou mezinárodní fraternitu
(využívajíce moderních komunikačních prostředků: internet, ...)
• pracovat pro jednotu církví, za mír a usmíření mezi zeměmi
• absolvovat biblickou, ekumenickou a teologickou formaci.

Setkání probíhají třemi různými způsoby :
1.Čtvrteční večery MEF v Praze, v domě Misijního centra AP každý měsíc (26.10. 2006, 25.1.2007, 22.3. 2007, 26.4. 2007, 21.6. 2007 a dále některý čtvrtek v listop., pros., únoru a květnu)
2.Nedělní setkání v klášteře v Tuchoměřicích (3.12. 2006, 25.2. 2007, 27.5. 2007)
3.Víkendy v Bartošovicích v O.h. (20.-22.10. 2006, 12.-14.1. 2007, 22.-24.6. 2007)
Víkendy v Tuchoměřicích u Prahy (23.-24.9. 2006, 26-27.5. 2007)

Čtvrteční večery MEF
Večery jsou otevřené pro každého. Součástí je společná modlitba, sdílení a shlédnutí videokazety obsahující svědectví, novinky z dění v MEF ve světě, přednášku na určité téma, jež je podkladem ke sdílení. Tyto večery se konají v Praze, v domě Misijního centra, Apolinářská 10, 128 00 Praha 2. Setkání začínají v 19 h v kostele sv. Apolináře modlitbou za jednotu křesťanů. více ...

26.05.2007 [sobota], kategorie: Modlitební setkání

Duchovní dopoledne EFFATHA

Třebíč, kostel sv. Martina

Začátek v 8.45 hod. více ...

26.05.2007 [sobota] - 27.05.2007 [neděle], kategorie: Modlitební setkání

Svatodušní vigilie-noc bdění

Konvent bratří dominikánů Olomouc, Slovenská ulice
BRATŘI DOMINIKÁNI A SPOLEČENSTVÍ „ZBYTEK IZRAELE“ VÁS ZVOU NA

VIGILII SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (NOC BDĚNÍ)

26.-27. května 2007 CHRÁM NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE Konvent bratří dominikánů Olomouc, Slovenská ulice Motto: „Tvé slovo se mi stalo radostí a potěšením srdce.“ Jer 15,16b

Program: Začátek v 21:00 Lucernárium Vigilie Přednáška Rozhovory ve skupinkách Adorace Růženec Ranní chvály Mše svatá se svěcením růží Agapé Ukončení v 7:00

Místo pro případný odpočinek bude zajištěno, je však nutno si vzít spacák a karimatku. Nezapomeňte si přinést růži. více ...

26.05.2007 [sobota] - 27.05.2007 [neděle], kategorie: Modlitební setkání

Svatodušní vigilie

Šternberk - farní kostel / arc. olomoucká

„PANE, NAUČ NÁS MODLIT SE, JAKO TOMU UČIL SVÉ UČEDNÍKY I JAN." LK 11,1

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VE ŠTERNBERKU
VÁS ZVE K TRADIČNÍMU PROŽITÍ

SVATODUŠNÍ VIGILIE L.P. 2007

V CHRÁMU ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
VE ŠTERNBERKU - V SOBOTU 26.KVĚTNA 2007

Tématem svatodušní vigilie je verš Lukášova evangelia „Pane, nauč nás modlit“. Průvodcem nočního bdění nám bude modlitba Páně - Otče náš... Vigilii zahájíme ve 21,00 požehnáním ohně v rajském dvoře farního kostela. O půlnoci se společně modlíme s Klariskami v jejich klášterní kapli. Vrcholem vigilie bude jitřní mše sv. v 4,30 v kostele Nejsvětější Trojice.

21,00 - zapálení a požehnání ohně - bohoslužba slova - katecheze
22,00 - modlitba o dar modlitby - posvěť se jméno tvé, přijď království tvé
24,00 - modlitba v kapli u Klarisek - ...buď vůle tvá - za rozlišení povolání
01,00 - občerstvení na faře
02,00 - adorace - chléb náš vezdejší dej nám dnes
03,15 - přesun městem do kostela Nejsvětější Trojice
03,30 - prosba za nové srdce - odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme
04,30 - mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice – neuveď nás v pokušení

„Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.“

MOŽNOST PŘESPÁNÍ NA FAŘĚ. TĚŠÍME SE NA SPOLEČENSTVÍ S VÁMI.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST, FARNÍ 3, ŠTERNBERK 785 01,
TEL 585 013 714, e-mail. - farasternberk@seznam.cz
více ...

27.05.2007 [neděle]

Neděle MEF

klášter Komunity Chemin Neuf v Tuchoměřicích u Prahy

ejdeme se na mši svaté v 10:30 h v kostele sv.Víta v Tuchoměřicích u Prahy, potom budeme společně jíst, po krátké video - přednášce následuje sdílení ve skupinkách. Předpokládaný konec bude okolo 16:00 h. Program pro děti je zajištěn. O spiritualitě MEF na webu. více ...

RSS událostí


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump