Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Maria

 
26.05.2009, kategorie: Maria

Modlitba sv. Kateřiny Sienské

V měsíci květnu se více obracíme k Boží Matce, Panně Marii. Celý článek ...

19.06.2008, autor: Gabriele Amorth, kategorie: Maria

Mariino Neposkvrněné Srdce


V Písmu svatém vyjadřuje srdce celý vnitřní život člověka. Proto se Bůh často obrací k srdci, když chce hluboce působit na celou osobu. A když slibuje u proroka Ezechiela nové srdce, naznačuje tím, že jeho zbloudilý lid se k němu dokonale obrátí. Mluvíme-li proto o Mariině srdci, pronikáme do celého jejího nitra, do jejího vztahu s Bohem a s lidmi. Celý článek ...

14.05.2007, autor: MUDr. Tereza Dvořáková, kategorie: Maria

Pro mne znamenala návrat

Malé svědectví a doporučení knihy, třeba na tento měsíc ... Celý článek ...

16.08.2004, autor: Patti Gallagher Mansfield, kategorie: Maria

Požehnaná ta, která uvěřila

Autorka, která se účastnila dnes již slavného víkendu v Duquesne, kde skupinka amerických vysokoškoláků při duchovní obnově zakusila neobyčejné zjevení Boží milosti, jež pomohlo uvolnit hnutí charismatické obnovy v římskokatolické církvi na konci 60. let minulého století, se s námi dělí o myšlenku důležitosti Marie pro pokračující obnovu církve.
Celý článek ...

27.10.2003, autor: Elias Vella, kategorie: Maria

Maria jako charisma III

V posledním díle seriálu mluví známý maltský exercitátor, proč potřebujeme Marii. Celý článek ...

20.10.2003, autor: Elias Vella, kategorie: Maria

Maria jako charisma II

Ve druhém díle tohoto článku svědčí známý maltský exercitátor svědčí o tom, proč je pro něho Maria Božím darem. Celý článek ...

13.10.2003, autor: Elias Vella, kategorie: Maria

Maria jako charisma I

Charisma znamená v překladu dar Boží milosti. Známý maltský exercitátor svědčí o tom, proč je pro něho Maria Božím darem. Celý článek ...

14.05.2003, autor: Norbert Baumert, kategorie: Maria

Maria - pravzor církve

Maria evangelií - to je nejprve izraelská dívka vynikající zbožností, pak matka Ježíšova, následující svého syna, ale vždy v pozadí, skrytá, snad někdy nechápající, o to víc trpící jeho trápením. Tak ji vidí a bez problémů přijímají všichni křesťané. Maria ve Skutcích apoštolů už je trochu jiná. Jakou roli jí máme přisoudit ve sboru apoštolů a v prvotní církvi, když ji vidíme spolu s nimi o letnicích čekat na příchod Ducha svatého? Celý článek ...

23.07.2002, autor: Christopher O’Donnell, kategorie: Maria

Maria, ikona naděje

Chci mluvit o Marii jako o ikoně naděje. Ikona je posvátný obraz, jehož prostřednictvím se dostáváme do kontaktu se svatým. Maria je zdrojem naděje. Celý článek ...

01.01.2002, autor: Vojtěch od sv. Hedviky, kategorie: Maria

Snoubenka Ducha svatého

Když se Maria stala Bohorodičkou, její životní úděl se navždy spojil s údělem jejího Syna. Proto není divu, že odporování Kristu proniká i Mariinou duší (srov. Lk 2, 34-35), a že když Syn svým posláním lidi rozděluje (srov. Mt 10, 34-36), Mariina úloha s sebou ponese podobné následky. A tak jsme svědky situace, kdy se i křesťané mezi sebou navzájem přou o místo, jež by mělo být Ježíšově Matce přiřčeno. Celý článek ...


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump