Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Stvoření (Genesis)

 
24.02.2005, autor: Anton Wächter, kategorie: Stvoření (Genesis)

Od počátku

V každé z
milionů minut lidského života je ukryto nepočítaně zkušeností, vjemů a
dojmů. Jak velký je význam jednoho jediného setkání, když se miliony
životů lidských dějin stále zpřítomňují ve vesmíru obsahujícím biliony
galaxií? Celý článek ...

07.04.2004, autor: Enzo Bianchi, kategorie: Stvoření (Genesis)

Poslední důvod stvoření

Člověk musí zvolit mezi tím, bude-li Božím místodržitelem, který vládne stvoření a spolehlivě dává klíčit životu, nebo ničitelem, vykořisťovatelem stvoření. Člověk nehřeší jen proti Bohu, proti bratřím, proti sobě samému, ale také proti přírodě, když ji často devastuje. Celý článek ...

02.04.2004, autor: Enzo Bianchi, kategorie: Stvoření (Genesis)

Stvoření potřebuje spásu

Nakonec chceme hovořit o třetím důvodu, který mají křesťané pro ekologii. Stvoření započalo věčným Slovem Božím. Toto věčné Slovo se stalo člověkem, tedy samotným stvořením, v Ježíši Kristu a právě v tomto Slovu přineslo mrtvé a vzkříšené Ježíšovo lidství spásu – pro lidi, ale také pro všechno stvoření. Spolustvořenost člověka se všemi věcmi a jeho kralování nad vším tvorstvem vytvářejí těsné pouto mezi spásou člověka a vesmíru. Můžeme rovnou říci, že spása člověka je podmínkou spásy stvoření Celý článek ...

31.03.2004, autor: Enzo Bianchi, kategorie: Stvoření (Genesis)

Stvoření – pospolitost spolustvořených

Dalším křesťanským důvodem, proč je třeba chránit stvoření a starat se o něj, nám vysvitne z biblického pohledu na stvoření coby pospolitost spolustvořených. Nebe, země a všichni tvorové nejsou podle Písma skutečnosti nehybné a trvalé, protože stvořené věci se nacházejí v čase a prostoru. Stvoření dává počátek času a končí sedmého dne, který je dnem odpočinku pro celý vesmír, a proto jsou všichni tvorové uvnitř času a dějin. Celý článek ...

26.03.2004, autor: Enzo Bianchi, kategorie: Stvoření (Genesis)

Stvoření - dílo Trojice II.

Vesmír není pouze Božím dílem, stvořením, jak nám to odhaluje Starý zákon. Vesmír obývá Boží přítomnost, je určen ke spáse a slávě a povolán ke sňatku s Bohem skrze Syna, který se stal člověkem a nechává v lidském těle přebývat plnost božského života Celý článek ...

24.03.2004, autor: Enzo Bianchi, kategorie: Stvoření (Genesis)

Stvoření - dílo Trojice I.

Bůh, který stvoření nepotřeboval, učinil místo někomu, kým on sám nebyl, omezil svou božskou všemohoucnost a stvořil – nikoli sestrojil, ale učinil, nechal vzejít ze svého rozhodnutí – vesmír, který přetéká láskou, „aby měl do koho umístit svá podivuhodná díla.“ Celý článek ...

16.07.2003, autor: sv. Basil z Césareje, kategorie: Stvoření (Genesis)

Krása moří

„Bůh viděl, že to je krásné“ (Gn 1,10 LXX). Je to vskutku skvělý pohled, který se nabízí na rozlehlé moře, bělající se pěnou za klidného bezvětří. Nebo když hladina vod, zčeřená jemnou brízou, předvádí pozorovateli nachovou či azurovou barvu. Příjemné je také dívat se na moře, když děsivě nebičuje pobřeží, ale když je obtáčí svými mírumilovnými objetími. Celý článek ...

21.03.2003, autor: sv. Cyril Jeruzalémský, kategorie: Stvoření (Genesis)

Krása stvoření

Kontempluj jaro a všechny květiny. Všechny jsou si tak podobné a přitom tak rozdílné – rudou růži, svítivou bělost lilie. Kdo je stvořil takto rozdílné, z téhož deště a z téže země? Všimni si, jak jsou ty stvořené věci precizně zhotovené – dřevo stromu se teď rozvine do stinné kštice, zplodí množství květů. Jeho tvůrce je jediný. Na jediné révě jedna část uschne, druhá kvete, třetí se zazelená listím, další se promění v hrozen vína. Celý článek ...

02.01.2003, autor: sv. Basil z Césareje, kategorie: Stvoření (Genesis)

Krása světla

I řekl Bůh: „Buď světlo!“ (Gn 1,3) První slovo Boží stvořilo světlo, roztrhlo temnoty, zahnalo smutek, osvítilo vesmír, obléklo všechno do milé a radostné podoby. Objevuje se i nebe, napřed skryté ve tmách, ukazuje svou nádheru, která je tak veliká, že ji můžeme vidět ještě my dnes. Vzduch přímo jiskřil, zadržoval v sobě všechno světlo a zaplavoval jím celý prostor. Celý článek ...


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump