Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Nedělní evangelia

 
11.06.2004, autor: Angelo Scarano, kategorie: Nedělní evangelia

Kdo řekl, že láska je slepá?

Bez pozvání (a nevyžádaná – takovou ženu pochybné pověsti, kdo by rád viděl doma?) „vleze“ do cizího domu, na hostinu – a naruší program! Byla to prostě „bláznivá žena“, zaslepená „láskou“? Ježíš uvádí naše domněnky a pocity na pravou míru – ona nebyla zaslepená „citem“, ona naopak dobře prohlédla a viděla, kdo je ten, který se právě objevil. Celý článek ...

10.10.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Nedělní evangelia

Opustit nebo neopustit?

Opustit, nebo neopustit? Nekladli jsme
si někdy takovou otázku, když jsme přemýšleli, jestli se nezřeknout
určitého konkrétního předmětu, na kterém jsme byli příliš závislí?
Jsme-li poctiví, tak musíme připustit, že máme sklon se připoutat
k majetku – ať je velký, či malý. Fixování se na majetek
nehrozí jen bohatým, ale i těm, kdo nemají nic (ti mohou přilnout
touhou) – nejdůležitější je totiž vnitřní postoj a přilnutí. Celý článek ...

22.05.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Nedělní evangelia

Být grand

Na otázku, co je „typické pro křesťanství“, by zřejmě mnoho lidí bez vyznání odpovědělo: „mít rád druhého, milovat bližní“. A k této odpovědi nás zdánlivě vede i dnešní evangelium: „milujte se navzájem“ je jeho stálým refrénem. Avšak tento odkaz vzájemné lásky je vložen do určitého rámce, který teprve činí „tento příkaz“ křesťanským: jinak bychom zůstali na rovině pouhé filantropie. Celý článek ...

09.05.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Nedělní evangelia

Lev nebo ovce?

Jsou křesťané hloupé ovce? Navíc bez rozumu? Na první poslech by evangelium takový dojem vzbudit mohlo a mohlo by i trochu odradit: kdo by chtěl vypadat jako „ovce“? Mussolini prohlásil, že je lepší žít jeden den jako lev než sto dní jako ovce. Jenže ovce z evangelia nejsou zrovna ty hloupé, ale ty „důvtipné“, protože nalezly cestičku k životu. Vědí, že bez Krista není možné dojít k pastvinám skýtajícím potravu. Celý článek ...

14.03.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Nedělní evangelia

Můžeme se ještě změnit?

„Můžeme se ještě změnit?“ Možná s takovou skeptickou otázkou někteří vstoupili do postní doby. Mnohé pokusy „o obrácení“ ztroskotaly (či skončily s malým „efektem“), a tak je pochopitelné určité vystřízlivění a rezignace. A taková rozčarující zkušenost není ani tak minusem, jako spíš plusem. Celý článek ...

07.03.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Nedělní evangelia

Neboj se divoké zvěře

Štíři, jedovatí hadi, divoké šelmy - taková setkání mohou zpestřit naše putování po pouštních oblastech. Jsou tam zvířata agresivní, lačná, nelítostná, „řvavá“. Komu by se nepodlomila kolena při pohledu na jejich otevřené chřtány? A kdo by se nechvěl před jedovatým hadem? Vydat se do pouště sami předpokládá velkou statečnost … anebo bláznovství. Anebo - je možné zvolit jinou variantu, vybrat si schopného a vybaveného průvodce. Celý článek ...

07.02.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Nedělní evangelia

Vylévat srdce

„Není možné věřit zázrakům a exorcismům popsaným v evangeliích, a zároveň používat elektrický proud nebo chodit k lékaři“ (R. Bultmann). Co tedy? Spolehnout na vymoženosti současné medicíny, nebo věřit v Boží moc? Ani to, ani ono. Celý článek ...

25.01.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Nedělní evangelia

...až na tělo

Bůh existuje – to přiznají i mnozí z těch, kdo se nehlásí ke křesťanství. Bůh je osoba, Někdo (ne pouhá Energie) – to už uzná méně lidí, ale přece. Bůh je blízko, přišel a přichází do naší obyčejnosti – to už není vůbec samozřejmé. Celý článek ...

17.01.2003, autor: Angelo Scarano, kategorie: Nedělní evangelia

„Ježíši, kdo jsi? Kde jsi?“

„Ježíši, kdo jsi? Kde jsi?“ Že by to byly jen „základní otázky“, kterými se trápí „konvertité“ a nováčci ve víře? Pokud takto smýšlím, tak to asi znamená, že jsem „ztratil Krista z očí“ - nebo lépe řečeno, že moje oči ztratily ze zřetele Krista … a hledají „jiné zdroje života“.

Celý článek ...

29.11.2002, autor: Angelo Scarano, kategorie: Nedělní evangelia

Kdy se uvidíme?

„Kdy přijdeš?“ Tato otázka není převzata ze spisu nějakého mystika, ale z našich běžných hovorů. „Kdy se ukážeš? Kdy se uvidíme?“ Jsou to otázky, které prozrazují touhu, očekávání. Někdy je to touha „zištná“ (očekáváme od druhého nějakou službu), jindy je však zcela „nezištná“: určitého člověka chceme vidět, protože ho máme rádi. A pokud je to člověk vzácný, nám velmi blízký, pak se tato touha může proměnit v nedočkavost. Celý článek ...

22.11.2002, autor: Angelo Scarano, kategorie: Nedělní evangelia

Jak prosté, Watsone

„Jak prosté, Watsone!“. Jen sklenice vody, obyčejná návštěva, lidské přijetí … Je to tak prosté. A přesto … sami bychom se ochudili, kdybychom zploštili evangelium 34. neděle v mezidobí (slavnosti Krista Krále)na pouhou „pomoc chudým“. Celý článek ...

15.11.2002, autor: Angelo Scarano, kategorie: Nedělní evangelia

Nikdo není diskvalifikovaný

O čem je evangelium této neděle (Mt 25,14-30)? Ospravedlnění kapitalismu? To možná nějaký směr politické teologie. Poselství evangelia je však hlubší a … pro náš život důležitější. Především závratné ujištění, že Pán každému z nás důvěřuje, a proto svěřuje velký majetek… do vlastních rukou! Tak velká investice vyžaduje notnou dávku odvahy, že? Celý článek ...

09.11.2002, autor: Angelo Scarano, kategorie: Nedělní evangelia

Dejte nám trochu oleje

Symbol svatby, ústřední v perikopě 32. neděle v mezidobí, je oblíbeným motivem eschatologických textů (např. Mt 22,1n.): podtrhuje totiž naplnění, hojnost, radost mesiánské doby. Celý článek ...


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump