Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Letnice

 
16.05.2012, kategorie: Letnice

Svatodušní novéna

Na internetu (www.vira.cz) je věřícím k dispozici svatodušní novéna - devítidenní
modlitba, která začíná po slavnosti Nanebevstoupení Páně a je přípravou na
slavnost Seslání Ducha svatého (18.- 26.5. 2012). Celý článek ...

29.05.2009, autor: Angelo Scarano, kategorie: Letnice

Duch svatý počítá s každým

Duch svatý není neurčitá duchovní energie, projev božské moci, ale Boží osoba. Spolu s Otcem a Synem patří Duch svatý do společenství tří božských osob - Nejsvětější Trojice - trojjediného Boha. “Duch všechny, v nichž se usídlil a přebývá, proměňuje přímo v nové lidi a dává jim nový život” (Cyril Alexandrijský). Nejde jen o nějaké vylepšení, ale o zcela nový život. Celý článek ...

02.05.2008, kategorie: Letnice

Letnice sv. Filipa Neriho

Přinášíme článek o sv.Filipovi Neri, který vyšel v časopise Effatha. Celý článek ...

28.05.2004, autor: Angelo Scarano, kategorie: Letnice

Nový Duch, nové srdce, nový jazyk

„Neznámý Bůh“ – tak bývá nazýván Duch svatý. Toto označení dnes už asi není tak aktuální, protože jako houby po dešti se rozmnožily odborné i popularizující publikace o třetí božské osobě – skoro by se dalo říct, že se stalo módním citovat Ducha svatého v nejrůznějších souvislostech. Dokonce i dlouho tabuizované téma charizmat se stává stále víc běžnou (a také všední) „ingrediencí“ promluv či přednášek. Celý článek ...

01.06.2003, autor: sv. Irenej z Lyonu, kategorie: Letnice

Seslání Ducha Svatého

A jako vyprahlá země bez vláhy nerodí, tak bychom ani my, všichni zpočátku jako suchý strom, nemohli nést plody života bez hojného deště, který přichází shůry jako dar.

23.05.2003, autor: Pavel Lukeš, Jindra Hubková, kategorie: Letnice

Letnice - co ty na to?

Několik anketních odpovědí na všetečnou otázku: Co se ti vybaví, když se řekne Letnice? Celý článek ...

11.05.2002, autor: Yves Congar, kategorie: Letnice

Letnice - ovoce Velikonoc

Je to Ježíš Kristus, kdo nám prostřednictvím své smrti a svého vykoupení zasloužil dar Ducha. Letnice jsou ovocem Velikonoc. Existuje bod, existuje okamžik, ve kterém došlo k tomuto pohybu. Tím bodem je probodený bok ukřižovaného Ježíše. Celý článek ...

05.05.2002, autor: Tom Forrest, kategorie: Letnice

Maria v horní místnosti

Horní místnost se stala první devítidenní novénou v dějinách katolické církve a vedla ji zrovna Matka Církve, Maria. Ani náhodou nebyla zcela pasivní, když s prvními křesťany očekávala příchod Svatého Ducha, ale hrála naopak úlohu matky. Celý článek ...

28.04.2002, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Letnice

Slyšeli jsme je hlásat velké Boží skutky

Apoštolové hlásali "velké Boží skutky". Spíše než o skutečné kázání ve vlastním slova smyslu šlo o modlitbu chval, nadšené oslavování Boha. Chvála je antihřích. Svatý Pavel říká, že bezbožnost spočívá v tom, že známe Boha, ale nevzdáváme mu chválu a neděkujeme mu, jak se Bohu sluší (srov. Řím 1,21). Pokud je tomu tak, protikladem hříchu není ctnost, ale chvála! Celý článek ...

23.04.2002, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Letnice

Všichni byli plní Ducha Svatého

Bůh obvykle připravovuje lidi na přijetí jeho zásahu pomocí znamení a proroctví, která vzbuzují pozornost a tak brání tomu, abychom tyto jeho zásahy přehlédli. Celý Starý zákon byl takto přípravou na Kristův příchod. Také v něm nacházíme znamení, které zvěstuje. Celý článek ...

16.04.2002, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Letnice

Jaká jednota?

Když chce jít někdo na pouť, potřebuje nejprve znát cíl svého putování. Když chci hodit šipkou, potřebuji nejdříve vědět, na který terč mířit. Také my chceme podniknout určitou pouť, totiž pouť k jednotě, a proto potřebujeme nejprve vědět, o jakou jednotu usilujeme. Celý článek ...


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump