Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Advent

 
10.11.2009, kategorie: Advent

Připravte cestu Páně

Návštěvníkům tohoto webu jsme přichystali k poslechu i ke stažení zvukový záznam z adventní duchovní obnovy P.Vojtěcha Kodeta, která proběhla v adventní době roku 2008 v Ostravě-Přívoze. Celý článek ...

29.11.2008, autor: Benedikt XVI., kategorie: Advent

Boží čekání

Překvapí nás, když objevíme, že mé, naší naději předchází Boží čekání na nás! Ano, Bůh nás miluje a právě proto čeká, že se k Němu vrátíme, že otevřeme srdce jeho lásce, že vložíme svou ruku do té jeho a rozpomeneme se na to, že jsme jeho děti Celý článek ...

24.11.2008, autor: Brian Draper, kategorie: Advent

Poznávání úzké stezky

Vydat se na cestu vyžaduje vědomé rozhodnutí a vůli, že skutečně chceme vyrazit na cestu, jít po ní určitým směrem, postupovat stále kupředu a přitom dbát na vlastní bezpečí i na bezpečí ostatních spolupoutníků, neztratit se, putovat po boku ostatních a dorazit do cíle. Celý článek ...

29.09.2008, autor: Madeleine Delbrelová, kategorie: Advent

Misionářský život

Každý křesťan je povolán ke svědectví o Bohu. A každý svým specifickým způsobem. To nám ve své knize připomíná Madeleine Delbrelová(1904-1964). Celý článek ...

28.11.2005, autor: Christine Cooper, kategorie: Advent

Místo pro advent

Nedívám se příliš na televizi, ale přesto ji sleduji více, než mám za to. Přišla jsem na to před několika lety, když jsem dostala chuť odstranit televizi z obýváku a vzdát se po dobu adventu svých oblíbených pořadů. Celý článek ...

08.12.2003, autor: Matias Augé, kategorie: Advent

Advent – svátost křesťanské naděje

Kráčíme nyní v temnotě víry, ale jednoho dne budeme kontemplovat Krista v záři jeho slávy (srov. přímluvy úterních nešpor 2. týdne). Tato naděje podpírá naše putování. Naděje je příhodným větrem, který vane poutnické lodi. V křesťanském životě přísluší priorita víře, ale prvenství naději, neboť víra nevlastní nijak předmět, který věří, ale věrně očekává, že jej obdrží. Celý článek ...

01.12.2003, autor: Matias Augé, kategorie: Advent

Advent slaví „již“ a „ještě ne“ spásy

Slovo advent (z latinského adventus = příchod, příjezd) vystihuje jedinečnou zápletku přítomnosti a
budoucnosti, současnosti a čekání. Liturgie této doby spojuje dohromady přítomnost s budoucností spásy. Celý článek ...

28.11.2003, autor: David Vopřada, kategorie: Advent

Paradox čekání na Krista dnes

Asi v polovině října jsem při cestě
dosud vlažným římským podzimem procházel kolem jednoho obchodního
domu. Míjím jej vlastně velmi často, ale tentokrát bylo setkání s ním
zvláštní. Přes chodník byl před ním postaven velký nákladní vůz, z
jehož zadní části se na mě šklebily potrhané krabice plné zelených
plastových vánočních stromečků a modrými skleněnými ozdobami. Celý článek ...

29.12.2002, autor: Roman Melodikos, kategorie: Advent

Betlém znovu otevřel brány Edenu

Betlém znovu otevřel Eden. Podíváme se jak. Skryté místo se nám líbí, v jeskyni si znovu nabereme z dober Ráje. Tady se znovu objevil kořen, který nikdo nezalil a ze kterého vyrostlo odpuštění. Tady znovu nalézáme studnu, kterou nikdo nevykopal a ze které se svého času toužil napít David. Tady jedna panna svým porodem ukončila žízeň Adamovu i žízeň Davidovu. Celý článek ...

19.12.2002, autor: sv. Cézarius z Arles, kategorie: Advent

Přijmout Krista jako hosta

Kdyby tě nějaký král nebo otec rodiny pozval na oslavu svých narozenin, co by sis na sebe oblékl? Určitě nové, elegantní, skvělé šaty, ani staré, ani levné, ani nic ošklivého, co by mohlo urazit toho, kdo tě pozval! Celý článek ...

13.12.2002, autor: Angelo Scarano, kategorie: Advent

Mnoho hlasů, jediné Slovo

Je třeba připravit cestu Slovu, a proto i dnes zní adventem hlas Jana Křtitele: „Připravte cestu Slovu! Ztište se! Nenechávejte se naplnit všemi možnými slovy, slogany, výzvami ke konzumismu! To pravé Slovo je už tu, už teď zaznívá, i když potichu. A v tichu betlémské noci zazní naplno“.

Celý článek ...

09.12.2002, autor: Órigenés, kategorie: Advent

Lidské srdce přijímá Boží Slovo

U proroka Izajáše nacházíme text: „Hlas volajícího: «Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha!»“ (Iz 40,3). Hospodin chce ve vás najít cestu, aby mohl vstoupit do vašich duší a dokončit svou pouť. Celý článek ...

06.12.2002, autor: Angelo Scarano, kategorie: Advent

Pán se chce narodit i v chlévě mého srdce

Je těžké prožít advent „s očima upřenýma na Pána“ - běžný život fascinuje naše oči stále dalšími novinkami. Ale my se můžeme stále znovu modlit: „Obrať mě, a já se obrátím. Obrať můj pohled na tebe, a budu čekat na tebe. Obrať mě, protože přijdeš … Obrať můj pohled, a já svůj pohled obrátím k tobě“. Celý článek ...

05.12.2002, autor: Angelo Scarano, kategorie: Advent

Očekávání Božího příchodu hlásané v liturgii

Tento radostný čas se vyznačuje přípravou srdce: připravit cestu, vyrovnat ji, oddělit zrno od plev … Je třeba však mít na mysli, že tato příprava má jiný charakter než v postní době: postní období zřetelněji zdůrazňuje kajícnost a obrácení, a to jako přípravu na nové přijetí velikonočního tajemství Kristovy smrti a vzkříšení. V adventu je výzva k „očištění srdce“ méně výrazná než v postní době a navíc má jinou motivaci: vyplývá z očekávání Kristova příchodu. To, že se o nedělích nezpívá Gloria, má jiný důvod než v postní době: andělský zpěv má o Vánocích opět zaznít jako nové poselství. Celý článek ...

28.11.2002, autor: Angelo Scarano, kategorie: Advent

Advent není čekáním na Godota

Známe příběh dvou žebráků, kteří čekají na jistého Godota a doufají, že u něj naleznou přístřeší (v angličtině máme slovní hříčku: “Godot” připomíná slovo “God”, “Bůh”). Nic však o něm nevědí a vůbec netuší, kde a kdy se s ním mají setkat. Vyplňují proto všechen svůj čas očekáváním. Celý článek ...


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump