Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Dary Ducha svatého

 
26.05.2007, autor: Suzi Eisenhardt, kategorie: Dary Ducha svatého

Používání darů Ducha II.

Dokončení přednášky o darech Ducha svatého, přednesené na setkání vedoucích modlitebních skupin. Celý článek ...

19.05.2007, autor: Suzi Eisenhardt, kategorie: Dary Ducha svatého

Používání darů Ducha I.

Ráda bych hovořila především o tom, jak těchto darů používat a využívat ve společenství. Celý článek ...

15.12.2005, autor: Ralph Martin, kategorie: Dary Ducha svatého

Sv. Jan od Kříže a charismata II.

Přinášíme pokračování článku Ralpha Martina, který stál u počátků katolické charismatické obnovy, v němž se věnuje spisům jednoho z těchto světců, Jana od Kříže, a ukazuje, kolik moudrého nám tento mystik může sdělit o užívání charismat. Celý článek ...

12.12.2005, autor: Ralph Martin, kategorie: Dary Ducha svatého

Sv. Jan od Kříže a charismata I.

Papež Jan Pavel II. ve svém apoštolském listu Novo millenio ineunte doporučoval, aby církev spatřovala učitele křesťanského života pro 21. století zvláště ve čtyřech světcích. Ralph Martin, který stál u počátků katolické charismatické obnovy, se v tomto článku věnuje spisům jednoho z těchto světců, Jana od Kříže, a ukazuje, kolik moudrého nám tento mystik může sdělit o užívání charismat.

Celý článek ...

28.06.2004, autor: Dennis Wringley, kategorie: Dary Ducha svatého

Co dnes Bůh praví církvím? I.

Dennis Wrigley, vedoucí ekumenické křesťanské organizace Maranatha, zaměřené na obnovu evangelizace a službu uzdravování, nám v tomto článku předkládá to, co cítí, že Bůh dnes praví své církvi, Kristovu tělu. Ve svém textu mluví o situaci ve Velké Británii, odkud pochází. Celý článek ...

10.05.2004, autor: Kateřina Lachmanová, kategorie: Dary Ducha svatého

Také nevíte, co s darem jazyků?

Čím dál častěji se setkávám s lidmi, kteří prošli kurzem obnovy, přijali nové vylití Ducha Svatého, ale v jazyku se nemodlí a ani po tom netouží. Proto bych ráda odpověděla na několik nejčastějších otázek a námitek a snažila se uvést důvody, proč k zablokován vůči tomuto daru dochází. Celý článek ...

03.05.2004, autor: Pat Collins, kategorie: Dary Ducha svatého

Duchovní dary

Když jsem byl malý, byl mou nejzamilovanější knížkou příběh o medvídku Rupertovi. Rupert se svými rodiči navštívil podmořskou jeskyni. Ta celá zářila a mihotala se kouzelnými světýlky a žili v ní skřítci s krásnými křídly, kteří dovedli létat. Ve mně to místo vyvolávalo pocity uctivé bázně a údivu. Nyní v dospělosti pociťuji něco podobného, když přemýšlím o darech Svatého Ducha. Celý článek ...

05.01.2004, autor: Norbert Baumert, kategorie: Dary Ducha svatého

Vše zkoumejte

"Proroctvími
nepohrdejte, avšak vše zkoumejte" (Té 5,20). Kdy začneme počítat
s dary, jež nám Bůh nabízí? K těmto "dárkům" patří v
charizmatické obnově také prorocké obrazy a prorocká slova. (Tím
vlastním "darem" tedy není ona "schopnost"
prorocky mluvit, nýbrž samotné prorocké slovo.) Celý článek ...

08.09.2003, autor: Claude-Jean-Marie Fould, kategorie: Dary Ducha svatého

Jak získat dar jazyků?

Mnozí lidé tento dar dostávají dříve, než o něm začnou uvažovat. Jiní zase v okamžiku, kdy poprosí o modlitbu vkládáním rukou za vylití Ducha svatého. Další jej dostanou několik dní po této modlitbě neočekávaným způsobem buď v jejich osobní modlitbě nebo v modlitebním shromáždění. Celý článek ...

05.09.2003, autor: Claude-Jean-Marie Fould, kategorie: Dary Ducha svatého

Jak prospívá dar jazyků?

Jak vlastně prospívá modlitba v jazycích, když je velmi dobře možné zpívat Bohu chvály z celého srdce a přitom používat srozumitelný jazyk? K čemu nám slouží glosolalie? V podstatě k ničemu! Celý článek ...

03.09.2003, autor: Claude-Jean-Marie Fould, kategorie: Dary Ducha svatého

Nejmenší z darů...

Dar promlouvání v jazycích je sice nejmenší z darů, ale je třeba milovat to, co je malé! Celý článek ...

12.05.2003, autor: Vojtěch Kodet, kategorie: Dary Ducha svatého

Dar rozlišování

Výsadní postavení mezi charismaty zaujímá dar rozlišování. Ostatní charismata jsou na něm v jistém smyslu závislá, protože bez něj bychom dost dobře nevěděli, které dary jsou skutečně od Boha a které jsou jejich falzifikáty. Dary Ducha totiž dokáže dobře imitovat Boží nepřítel, ale i člověk ve snaze upoutat na sebe pozornost dokáže být docela schopný a vynalézavý. Potřebujeme tedy rozlišovat.

Celý článek ...

25.02.2003, autor: Hans Buob, kategorie: Dary Ducha svatého

Charisma uzdravování v praxi

Mnohé skupiny více a více praktikují charizma uzdravování. Zámek skepticismu a racionalismu se vypařil. A jak dalece se modlitba stává především chválou a hlásáním vítězství vzkříšeného Krista, tak se také Bůh zjevuje ve fyzických i psychických uzdravováních. Celý článek ...

02.05.2002, autor: Raniero Cantalamessa, kategorie: Dary Ducha svatého

Charismata

Rád bych mluvil jako Pavel: když mluvím v prostředí, kde se charismata velmi cení, tlumím přílišný entuziasmus. Když mluvím v prostředí jiném, podobném tomu v Soluni, vybízím je, že není třeba se charismat bát. Celý článek ...

15.04.2002, autor: Jakub Kruczek, kategorie: Dary Ducha svatého

Dar zbožnosti

Dar zbožnosti utváří praxi naší modlitby, života z Božího slova a ze svátostí. Zbožnost se někdy spojuje s povrchní a ostentativní manifestací víry. Skutečně se stává, že náš náboženský život je plný postojů a gest, kterým chybí vnitřní přesvědčení. Celý článek ...

25.02.2002, autor: Jakub Kruczek, kategorie: Dary Ducha svatého

Dar bázně

Základní vědomosti o darech Ducha svatého obvykle získáváme při katechezích, zvláště v rámci přípravy na přijetí svátosti biřmování. A časem se pak stává, že už je ani nedovedeme vyjmenovat anebo jen zůstane v paměti nabiflovaná formulka, kterou lze jen stěží vztáhnout na každodenní život. Celý článek ...

24.08.2001, autor: Jakub Kruczek, kategorie: Dary Ducha svatého

Dar umění

Podobně jako svatý Pavel neděláme to, co chceme, nýbrž to, co nenávidíme (Ř 7,15). Je to v důsledku slabosti a hříšnosti našeho těla. Nejednou klesáme. Dar umění, který dává Duch Svatý, nám pomáhá, abychom žili ve shodě s Boží vůlí. Celý článek ...


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump