Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Povídky

 
30.03.2007, autor: Klára Lukavská, kategorie: Povídky

Noční tramvaje

Zvonění večerních tramvají není v tmavém pokoji
slyšet. Ani smutné štěkání psa odvedle, ani spěch krve ve vlastních spáncích.
To jediné, co žena opřená o zeď pokoje slyší, je flétna. Dance de la chevre. Tanec
kozičky. Kaskády tónů a mezi nimi zalapání po dechu, krátký nádech
flétnistky. Hudba a nádechy. Celý článek ...

02.02.2007, autor: Klára Lukavská, kategorie: Povídky

Přísloví, čtvrtá kapitola, verš devět


A odpoledne se medvídek Pú natáhl. Protože venku ještě
svítilo pozdní sluníčko, pomyslil si spokojeně, že než se vzbudí, bude klidný
večer a on si rozsvítí svoji oblíbenou lampičku se svatojánkem. Lehl si tedy,
zavřel oči – a když je zase otevřel, nebylo už v místnosti skutečně žádné
slunce. Celý článek ...

18.12.2006, autor: Klára Lukavská, kategorie: Povídky

Odpověď na základní otázku

Firma konečně dosáhla ústupku magistrátu a
odkoupila velký klasicistní palác ve středu města. Změna adresy nám zaručí
vyšší kredit u klientů, další výhodu oproti konkurentům. Vedení jedná
s památkáři, interiéry paláce je nutno pro potřeby společnosti upravit... Celý článek ...

02.12.2004, autor: Klára Lukavská, kategorie: Povídky

Ruce, které hladí

Suchá ruka stařeny šátrá po balvanu u úpatí skalnatého kopce. „Tady to musí být: velké kameny a mezi nimi vchod." Najednou její tvář ovane proud vlhkého vzduchu. Stařena nasává vzduch a hodnotí: „Nebylo tu posledně cítit spáleninu, ale stejně vím, že jsem na místě. Snad tu někdo přespával. Jako tenkrát. Celý článek ...

29.11.2004, autor: Karl Frielingsdorf, kategorie: Povídky

Orel

příběh o „zapuzeném orlovi“ vypovídá svým způsobem o hledání
klíčové pozice, o vypořádání se a přijetí vlastní minulosti před Bohem. Celý článek ...

09.09.2004, autor: Lenka Ješková, kategorie: Povídky

Zamyšlení

X je kříž, který ještě nikdo nenese

X je násobilka čekej a odejdi

X je jedna neznámá adresa pro korálkovou paní

Celý článek ...

26.07.2004, autor: Kazimierz Wójtowicz, kategorie: Povídky

O turistovi u kartuziánů

Jistý bohatý turista přenocoval v kartuziánském klášteře. Udiven sparťanskou výbavou cely se zeptal svého bratra průvodce: Celý článek ...

28.04.2004, autor: Max Lucado, kategorie: Povídky

Bože, promluv

Jednou byl jeden muž, který vyzýval Boha, aby promluvil. „Zapal keř, jako jsi to udělal pro Mojžíše, Bože. A já tě budu následovat. Zboř zdi, jako jsi to udělal pro Jozua, Bože. A já budu bojovat. Utiš vlny jako jsi to udělal v Galileji, Bože. A já budu naslouchat.“ Celý článek ...

13.02.2004, autor: Max Lucado, kategorie: Povídky

Žebrák a chléb

Jednou přišel žebrák a posadil se přede mnou. „Chtěl bych chleba,“ řekl.

„To je moudré,“ ujistil jsem ho. Celý článek ...

23.01.2004, kategorie: Povídky

Ptačí klec

Pastor Georg Thomas, který v malém městečku v Nové Anglii vedl svůj sbor, přišel jednou jednoho velikonočního rána do kostela a nesl rezavou starou ptačí klec, kterou položil vedle kazatelny. Věřící udiveně nadzdvihli obočí.

Celý článek ...

16.01.2004, autor: Max Lucado, kategorie: Povídky

Autor

Usazen za psacím stolem, Autor otevírá velkou knihu. Není v ní nic.

Nejsou v ní žádná slova, protože slova ještě neexistují.

Slova dosud neexistují, protože žádných slov není třeba.

Nejsou žádné uši, které by jim mohly naslouchat a žádné oči, které by je mohly číst.

Autor je jediný.

Celý článek ...

15.12.2003, autor: Lia Cerrito, kategorie: Povídky

Rozčil se také někdy, milý synu!

„Pane, nech mě plakat! Potřebuji si postěžovat, snad i zanadávat!“ A usedne před Pánembohem s chmurným pohledem, složí hlavu do dlaní a z očí se mu řinou obrovské slzy. Je to noblesní pán, sice žádný mladík, ale starý ještě také není. Celý článek ...

29.09.2003, autor: Kazimierz Wójtowicz, kategorie: Povídky

O starém mnichu

Byl to obyčejný řeholní bratříček. Více než padesát let šil a spravoval boty.Dělal to rád
a při práci si zpíval. Znal už nazpaměť chodidla všech mnichů z širého okolí. Celý článek ...

04.09.2003, autor: John White, kategorie: Povídky

Podobenství o pomerančovnících - 2. část

02.09.2003, autor: John White, kategorie: Povídky

Podobenství o pomerančovnících - 1. část

Zdálo se mi, že jsem se vezl po typické floridské silnici – tiché a rovné a prázdné. Po obou stranách rostly sady pomerančovníků. Čas od času jsem se na ně podíval, řada stromů za řadou se táhly od silnice až do nekonečna, jejich koruny byly plné kulatých oranžových plodů. Byla sklizňová sezona.

Celý článek ...

20.08.2003, autor: Klára Lukavská, kategorie: Povídky

Noe

Dívám se na vodu už tolik dní, že mi někdy připadá jako sen, vidět tváře mé rodiny. Všichni se díváme na vodu, na tu vodu, která je pod námi, a na tu, která je nad námi. Můj tchán v té vodě rázuje po lodi a přibouchává nedoléhající dveře. Celý článek ...

23.01.2003, autor: Lorna B. Marlowe, kategorie: Povídky

Zebedeus a jeho synové

Generační porblémy nejsou něčím novým. Naštěstí od té doby, co mají rodiče problémy rozumět svm dětem a naopak, jsou zase jiní připraveni jim poradit.

23.01.2003, kategorie: Povídky

Velký řečník

Byl jednou jeden velký řečník, měl vzdělání z nejlepší britské
univerzity. Naučil se technikám správného mluvení, od tónu hlasu,
správného tempa řeči až po přesvědčivý řečnický výraz. Naučil se toho o
mluvení skutečně hodně a odevšad přicházeli lidé, aby si ho poslechli. Celý článek ...

11.01.2003, autor: Shelton Cole, kategorie: Povídky

Okuliare

Môj starý otec bol tesárom. Jedného dňa zatĺkal veka debien so šatstvom, ktoré vyzbierali veriaci z jeho farnosti pre sirotinec v Číne. Keď sa večer vracal domov, siahol si do vrecka na košeli pre okuliare, ale tie boli preč. Celý článek ...

05.01.2003, autor: Klára Lukavská, kategorie: Povídky

...a v srdci jím pohrdla

Odpolední slunce vdychuje dychtivě vláhu a vůně a rozhazuje přes bělostný ženský palác pruhovanou pokrývku stínu. V oknech paláce se přelévají pestré závoje vdaných žen a pletence dívčích vlasů. Ženy spolu hlasitě hovoří a vyhlížejí na cestu vedoucí z Davidova Města na východ. Tam se zvedá oblak červeného prachu, který se pomalu zvětšuje a přibližuje: zástup přinášející Hospodinovu schránu. V jeho čele jde král David. Celý článek ...

19.10.2002, autor: Klára Lukavská, kategorie: Povídky

Jonáš

Stál na tržišti, v Gat-Chefer, kde se muži dávají najmout na nádenické práce. Z jeho vyzáblého obličeje blýskalo pohrdání. Potřeboval jsem nosiče; viděl jsem, že on projde poušť bez úhony. Když ho budu dobře krmit ovšem. Poušť se chce ze všech sil zalíbit těm, kdo jí opovrhují. Když je zamilovaná, nezabíjí. Celý článek ...


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump