Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Společenství

 
08.12.2006, autor: Hans Eisenhardt, kategorie: Společenství

Úkoly vedoucího modlitební skupinky II.

Dalším podstatným úkolem vedoucího je rozhodovat. Jednoho
bankéře, který šel do důchodu se jeho mladý nástupce ptal, jak dospěl k
úspěchu. On odpověděl, že dobrými rozhodnutími. „Jak dobře rozhodovat “
ptal se mladý. „Ze zkušenosti,“ odpověděl starší. „No, ale jak člověk ty zkušenosti
získá “ „Špatnými rozhodnutími!“ Celý článek ...

01.12.2006, autor: Hans Eisenhardt, kategorie: Společenství

Úkoly vedoucího modlitební skupinky I.

Je těžké najít to správné pro každého z vás. Jiné potřeby má
malá modlitební skupina, jiné velká. Zrovna tak skupina, která právě začala, má
jiné nároky než ta, která se schází již několik let. Celý článek ...

03.05.2003, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Společenství

Společenství - trocha teologie a sociologie jako obrana před zklamáním

Tak, jako existují odpůrci společenství, existují i jejich nadšení propagátoři a obhájci. Někdy ovšem může nadšená propagace vzbuzovat, díky určitému přehánění, neopodstatněné naděje. Celý článek ...

24.04.2003, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Společenství

Hnutí a malá společenství

V některých hnutích je malé společenství přímo základní buňkou, ve které hnutí žije. Ostatně většina hnutí právě jako malé společenství začínala, ovšem ne z každého malého společenství se stane hnutí či stabilní komunita, i když o tom členové třeba sní a přejí si to. Celý článek ...

02.04.2003, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Společenství

Obtíže růstu společenství

Různost lidí v jedné skupině se vyrovnává a harmonizuje vždy dlouho a nikdy ne bezbolestně. Požadavek na trvale bezkonfliktní život společenství lidí, kteří jsou na něčem zaangažováni, kteří rostou a o něco usilují, je nerealistický. Naprostý klid je jen na hřbitově. Celý článek ...

25.03.2003, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Společenství

Obhajoba malých společenství a obhajoba farnosti

Přes všechny zde popsané i nepopsané těžkosti, které mohou život malých společenství provázet a které mohou z jejich existence ve farnostech vznikat, lze považovat malá společenství ve farnostech ze nejen možná a užitečná, ale přímo za nutná. Celý článek ...

17.03.2003, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Společenství

Společenství ve farnosti a mezifarnostní

Zkušenost ukazuje, že nejživotnější jsou ta společenství, která vznikají spontánně, nejsou „vymyšlena odjinud“, a je jím dopřán čas ke vzniku, transformaci, zrání včetně krizí, ale také k rozpadu, když „přijde jejich čas“. Pokud se malá společenství sama nevydělují ze života farnosti a pokud nejsou na druhé straně ostatními částmi farnosti vydělována, mohou jejímu životu zpravidla jen prospět. Celý článek ...

23.02.2003, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Společenství

Nebezpečí malých společenství

Jsou biskupové, kněží i laici, kteří malá společenství považují za potenciální nebo aktuální nebezpečí pro soudržnost farnosti. Například milánský arcibiskup kardinál Martini a někteří další biskupové při synodu o postavení laiků v církvi r.1987 nebyl hnutími v církvi a malými společenstvími nijak nadšen a výrazně před nimi favorizovali farnost jako základní pastorační jednotku. Celý článek ...

02.02.2003, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Společenství

Farnost a malá společenství

Jen člověk zaujatý řekne, že malá společenství jsou módou a ničím jiným. Pastorační zkušenosti i teoretické práce říkají, že většina lidí dnes užší společenství potřebuje. Celý článek ...

22.01.2003, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Společenství

Nakonec ke společenstvím

Společenství nejsou, jak ukazují zkušenosti, žádným jen ideálním jevem, nejsou vzorkem ráje uprostřed slzavého údolí. Jsou mnohdy obtížnou záležitostí, ale mohou být školou růstu křesťanů k samostatnosti a kooperaci současně. A pro mnohé jsou tím nejlepším prostorem života. Celý článek ...

05.01.2003, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Společenství

Společenství otevřené, uzavřené, dělící se

To bývá klasickým problémem všech společenství, která vydržela delší dobu. Mají přijímat každého, kdo se k nim chce přidružit? Pokud to neudělají, vystavují se kritice, že vytvářejí elitní spolek. Celý článek ...

16.12.2002, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Společenství

Co společenství brzdí nebo ničí

Je řada momentů, které dlouhodobě žádné společenství nesnese. Nemá-li společenství prakticky žádný program nebo je-li program dlouhodobě jen improvizován, společenství strádá a spíš dříve než později se rozpadne. Celý článek ...

20.11.2002, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Společenství

Co je pro život společenství dobré

Především se lidé, kteří chtějí či mají společenství tvořit, musí navzájem přijmout. Sotva lze vytvářet společenství mezi lidmi, kde existují trvalá meziosobní napětí nebo trvale nevyřešené vztahy. Celý článek ...

07.11.2002, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Společenství

Konkrétní příklady náplně programu společenství

Na začátku je samozřejmě, jak již bylo řečeno, nutno rozhodnout o otevřenosti společenství. Bude-li to společenství, kam může přijít každý, pak zde musí být alespoň dva nebo tři, kteří jsou vychovaní ve společné modlitbě, aby náhodně sešlé trochu usměrňovali. Celý článek ...

27.10.2002, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Společenství

Jak vzniká společenství

Na to zní nejpřesnější odpověď: různě. Tím má být naznačeno, že nejsou žádné ověřené a všude fungující recepty na vznik společenství. Existuje řada možností, jak k tomu může dojít. Ovšem sejde-li se pět lidí, kteří chtějí něco dělat, ale nemají představy reálné nebo jsou jejich představy diametrálně odlišné, tak z toho nic nepovstane. Celý článek ...

25.10.2002, autor: Pavel Semela, kategorie: Společenství

Přímluva ve společenství

Přímluvná modlitba je v nějaké podobě nepochybně přítomná v životě každého společenství. Přimlouváme se za sebe navzájem, za lidi nám blízké, za problémy v našich rodinách, v církvi, ve společnosti atd. Celý článek ...

20.10.2002, autor: Aleš Opatrný, kategorie: Společenství

Základní podmínky života společenství

Pod slovem „společenství“ mají lidé různé představy - od „buchtových nebo kafových dýchánků“- až po skutečné sdílení života, kde jsou společně sdíleny víra, modlitba, starosti všedního dne. Pokusíme se tedy o ujasnění. Celý článek ...

06.12.2001, autor: Václav Chroust, kategorie: Společenství

Společenství

Společenství má však své nezastupitelné místo v životě Božího dítěte. Je to pro kněze užší rodina – se vším, co se od rodiny očekává, tedy zázemí, kam se vracím, kde vím, že je moje místo, kam patřím. Duchovní rodina je tím důležitější pro člověka, pokud sám postrádá ve své vlastní (tělesné) rodině duchovní zázemí.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump