Katolická charismatická obnova
  

Hlavní menu:


Rozhovory

 
26.01.2011, kategorie: Rozhovory

Patří studium teologie i do 21. století?

Internetový rozhovor s děkanem teologické fakulty UK v Praze Prokopem Brožem

Na webu www.vira.cz proběhne internetový rozhovor na téma „Proč v dnešní době studovat teologii?“ Na otázky čtenářů bude v internetovém rozhovoru odpovídat ThLic. Prokop Brož Th.D., děkan Katolické teologické fakulty UK v Praze. Živý rozhovor proběhne v úterý 1. 2. 2011 od 14:00 do 15:00. Otázky je možné klást i předem na adrese www.vira.cz/rozhovory.

Celý článek ...

07.05.2007, autor: Tomáš Audy, kategorie: Rozhovory

Rozhovor s Brucem Clewettem

Rozhovor o vztahu s Ježíšem, zodpovědnosti, českých národních svérázech a odvaze pustit se do díla tam, kde nás Bůh postavil. Celý článek ...

09.02.2007, autor: Marie Opatrná, kategorie: Rozhovory

Může ve vztahu lékař-pacient fungovat víra?

Otázka pro MUDr. Marii Opatrnou, dlouholetou onkoložku, dnes pastorační pracovnici na onkologii ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Celý článek ...

10.11.2006, autor: Pavel Ciprys, kategorie: Rozhovory

O komunitě Blahoslavenství s otcem Vojtěchem a sestrou Lucií

Komunita Blahoslavenství je čtenářům již dlouhou dobu dobře známa. Za necelých čtrnáct let, co Komunita v Dolanech působí, urazila velký kus cesty v rozlišování a konkrétní realizaci svého specifického povolání v místní církvi. A právě o této oblasti života Komunity Blahoslavenství je také rozhovor, který poskytli časopisu Effatha otec Vojtěch a sestra Lucie. Celý článek ...

23.03.2006, autor: Lenka Fojtíková, kategorie: Rozhovory

Tam, kde není láska, dej lásku a najdeš ji

Maltský exorcista Elias Vella přijal pozvání také na letošní charismatickou konferenci. Přinášíme rozhovor, v němž známý exorcista říká: Máme právo očekávat, že budeme milováni. Pokud jsem ale místo pouhého očekávání ochoten lásku dávat, automaticky ji začnu i přijímat. Svatý Jan od Kříže řekl jednu krásnou myšlenku: Tam, kde není láska, dej lásku a nalezneš ji tam. Celý článek ...

10.10.2005, autor: Elias Vella, kategorie: Rozhovory

Rozhovor s Eliasem Vellou o zraněních duše II.

Toto je druhá část rozhovoru, který P. Elias poskytl slovenskému rádiu Lumen, v němž hovoří o zraněních, která může duše utrpět a z nichž může být uzdravena. Celý článek ...

05.10.2005, autor: Elias Vella, kategorie: Rozhovory

Rozhovor s Eliasem Vellou o zraněních duše I.

Přinášíme první část rozhovoru, který P. Elias poskytl slovenskému rádiu Lumen, v němž hovoří o zraněních, která může duše utrpět a z nichž může být uzdravena. Celý článek ...

26.05.2005, autor: Rozhovor s Damianem Staynem, kategorie: Rozhovory

Víra a uzdravování

Rozhovor s Damianem Staynem, zakladatelem komunity Cor et Lumen Christi a iniciátorem velmi oblíbených Škol charismat, v nichž se mnohým katolíkům dostává praktického vyučování o charismatech uzdravování a proroctví. Ptal se časopis Goodnews. Celý článek ...

19.05.2005, autor: David Morrison, kategorie: Rozhovory

Jak se naučit žít v čistotě při náklonnosti ke stejnému pohlaví II.

Pokračování rozhovoru s Davidem Morrisonem o jeho zkušenostech s křesťanským životem a homosexualitou. Celý článek ...

05.05.2005, autor: David Morrison, kategorie: Rozhovory

Jak se naučit žít v čistotě při náklonnosti ke stejnému pohlaví I.

David Morrison, původně aktivista za
práva homosexuálů a americký novinář,
se s námi podělí o svoje zkušenosti
s homosexuální orientací a s tím,
jak se naučil přijímat čistotu a cudnost poté, co
konvertoval ke katolictví. Celý článek ...

11.11.2004, autor: Hana Koukalová, kategorie: Rozhovory

Misionářem na Haiti: rozhovor s o. Romanem

Smích i hlas otce Romana slyšíte na slušnou vzdálenost. Tenhle člověk plný života se u nás zdrží dva měsíce, a poté se vrátí zpět do své vesnické farnosti na Haiti. Jeho představení se domnívali, že dva roky na tomto velmi chudém ostrově mu budou zcela stačit. Celý článek ...

04.11.2004, autor: Lucie Valchářová, kategorie: Rozhovory

O vzniku semináře Život v Duchu svatém vypravuje otec Ernest Sievers

Tehdy se za vel­mi krásných okolností stalo, že jsem se tajně dostal do Východního Německa a měl jsem možnost vyučovat tam o zkušenosti s Duchem svatým prostřednictvím semináře. To vyučování bylo jen vel­mi krátké, neměli jsme moc času. Byl tam tehdy také jeden kněz z Československa. Celý článek ...

13.09.2004, autor: Markéta Bartáková, kategorie: Rozhovory

Adopce na dálku - rozhovor s Lenkou Černou

Na stole před námi je kupa fotografií těch nejčernějších dětí, které jsem kdy viděla. Naproti mně sedí mladá žena. Má světlé oči, světlé vlasy a bílou pleť. Jmenuje se Lenka Černá. S dětmi na fotografiích ji spojuje nejen jméno. Díky ní a projektu, který řídí, se těm dětem výrazně změnil život. Celý článek ...

30.08.2004, autor: Lucie Valchářová, kategorie: Rozhovory

Zkušenosti z Afriky – rozhovor s Ernstem Sieversem

Rozhovor s otcem Ernestem Sieversem, který je u nás známý díky seminářům „Život v Duchu svatém" (v Effathě jsme ho představili v rubrice Kdo je kdo), natočila pro Eífathu v lednu 2001 Lucie Valchářová v komunitě Emmaus Centre blízko ugandského hlavního města Kampaly. Otec Sievers vede tuto komunitu a zároveň je koordinátorem ugandské charismatické obnovy.

Celý článek ...

02.06.2004, autor: Dina Šnejdarová, kategorie: Rozhovory

Naše země potřebuje modlitebníky
Rozhovor s Vladimírem Váchou

Možná si říkáte, že by bylo hezké, kdyby se křesťané různých církví, sborů a společenství víc společně modlili, třeba i častěji než jen ve dnech, které jsou k tomu speciálně určeny. A že by se mohli kromě jednoty křesťanů modlit také za naši zem, za politickou situaci a další a další potřebné věci. Přinášíme vám rozhovor s někým, kdo se o něco podobného snaží... Celý článek ...

27.02.2004, autor: Dina Šnejdarová, kategorie: Rozhovory

Jsem na sebe pes
Rozhovor s Hanou Pinknerovou

Není to dlouho, co si v jednom z našich deníků kdosi stěžoval, že se fejetonům u nás nedaří, nejsou, co bývaly, že už je skoro nikdo neumí psát, dokonce ani ti nejprodávanější autoři. Onou příslovečnou výjimkou, která potvrzuje pravidlo, jsou fejetony Hany Pinknerové, které nalézáte i na našich stránkách a které hojně čtete. Dina Šnejdarová připravila s autorkou rozhovor. Celý článek ...

24.11.2003, autor: rozhovor s Karlem Sládkem, kategorie: Rozhovory

Mezi nadějí a slzami Mozambiku

Karel Sládek, člen Komunity Sant’Egidio,
prožil během uplynulých prázdnin měsíc v Mozambiku. Na první pohled
by se zdálo, že to je hezká a exotická dovolená, ale bylo tomu jinak.
Jednalo se o plné nasazení ve službě těm, kteří potřebují pomoc
druhých. Položili jsme Karlovi několik otázek, aby nám přiblížil své
zážitky a to, co načerpal. Celý článek ...

09.07.2003, autor: Jana Ungerová, Lenka Fojtíková, kategorie: Rozhovory

Pán mě poslal na Ukrajinu

Devět let slouží misionář P. Peter Krenický na Podkarpatské Rusi. „Před lety mne zde jeden věřící přivítal slovy: „Dá snad Bůh, aby u nás jednou bylo tak nejlíp, jak je u vás nejhůř,“ vzpomíná na svůj příchod na Ukrajinu misionář. Celý článek ...

30.04.2003, autor: Angelika Khomová, kategorie: Rozhovory

„Našim cílem je zahrát si jednou s anděly v nebi.“

Rozhovor se členy skupiny Hrozen, kterou znáte z konferencí a evangelizačních koncertů. Celý článek ...

29.11.2002, autor: Tomáš Zdechovský se ptá Michaela Špilara, kategorie: Rozhovory

Když se řekne charismatik

Rozhovor s bývalým koordinátorem charismatické obnovy a nyní studentem Michaelem Špilarem vám možná pomůže najít odpověď na otázku, co si představit pod modlitbou v jazycích a charismatikem...

Celý článek ...

18.10.2002, autor: s Kájou Řežábkem, kategorie: Rozhovory

O ekumeně, pravdě a zaparkovaných autech

Chtěl bych říct, že si myslím, že stojí za to, nezůstávat v půli cesty. V ničem. Že když se člověk nezabydlí na prahu domu, nebo v půli cesty, že ho Bůh může vést dál. Že se špatně řídí zaparkované auto a že my jsme zaparkovaní i třeba v těch ekumenických vztazích Celý článek ...

01.07.2002, autor: Alice Žváčková, kategorie: Rozhovory

Nejen o zlaté rybce

Milý čtenáři, na tomto místě nečekej pohádku o splněných přáních, ale nabídneme ti rozhovor s ředitelkou jednoho zajímavého pražského sídlištního projektu - a ono to nakonec vlastně o těch splněných přáních tak torochu bude. Celý článek ...

03.03.2002, autor: Karel Řežábek, kategorie: Rozhovory

Bez Boha si neškrtnu

Zjistil jsem, že se chvála dá velmi snadno oddělit od veškerého ostatního křesťanského života, takže se z ní pak stane v určitých kruzích jakýsi zkušební kámen pravého křesťanství. Zjistil jsem, že je to úplně jinak. Že chvála je velice důležitá a měla by patřit mezi základní kameny našeho křesťanství. Je a měl by to být životní styl.

07.01.2002, autor: John Mallia, kategorie: Rozhovory

Dar uzdravování je charisma lásky

Začalo to už v roce 1969 nebo 1970, když jsem pomáhal jednomu narkomanovi dostat se ze závislosti. Odevzdal svůj život Pánu a začal žít jinak, ale po nějaké době začal znovu toužit po drogách. Jednou mi jeho matka zavolala asi ve 3 hodiny ráno, abych přijel a něco udělal, protože mu bylo zle.

01.01.2002, autor: Jacques Philippe, kategorie: Rozhovory

Naděje - klíč ke svatosti

Rozhovor s P. Jacquesem Philippem, jednou ze zakládajících osobností Komunity Blahoslavenství a autorem řady knih, z nichž mnohé známe i v českém či slovenském překladu. Celý článek ...

01.01.2002, autor: Timothy Wilson, kategorie: Rozhovory

Ptali se Antonyje Surožského

Rozhovor se známým duchovním autorem.

22.10.2001, autor: Elias Vella, kategorie: Rozhovory

U Boha neexistují náhody

P. Elias Vella ofm přednášel dříve teologii na univerzitě na Maltě. Pak ho tamní biskup pověřil službou exorcisty, a tak nyní mnoho času věnuje dávání exercicií a duchovní pomoci lidem, zvláště skrze modlitbu za osvobození od Zlého a modlitbu za vnitřní uzdravení. Celý článek ...

01.06.2001, autor: Józef Augustyn, kategorie: Rozhovory

Přivádět k prameni živé vody

Exkluzívní rozhovor pro Effatu s P. Józefem Augustynem SJ na prahu jubilejního milostivého léta 2000. Celý článek ...

01.06.2001, autor: Mariusz Kuzniar, kategorie: Rozhovory

Na misiích u sousedů

Jak vypadá pastorace betonového sídliště? Má hned několik zvláštností. Na jedné straně jde o farnost trochu tradiční, jsou tu starousedlíci, mají tu své společenství. Na druhé straně přichází hodně mladých lidí právě ze sídliště. Dynamičtější je však, po pravdě, ta mladší vrstva, tedy sídlištní. Což neznamená, že by nebyly obě velmi důležité, spíše to lze chápat tak, že se navzájem doplňují.


  
© 2001-2013 Katolická charismatická obnova. Použití textů je možné se svolením redakce. ISSN 1214-2638.
© Design, redakční systém: Webdesignum 2007 - 2018
Nejčastěji hledané výrazy: Charismatická obnova | Vnitřní uzdravení | Vojtěch Kodet | Tábor Jump